Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fördelarna med Espiria Nordic Corporate Bond

Förvaltarna Stefan Pari och Huizi Zeng, tillsammans med Massimo Grassoti, Client Relationship Manager berättar om fördelarna att investera i en fond som fokuserar på den nordiska obligationsmarknaden.

Se videon här

 

Om fonden

Espiria Nordic Corporate Bond ger tillgång till den attraktiva nordiska marknaden av företagsobligationer och erbjuder långsiktiga investerare diversifiering och en god avkastningspotential i förhållande till risk.

Fonden är aktivt förvaltad och investerar främst i företagsobligationer som ger en hög direkt avkastning – med fokus på nordiska bolag med starka affärsmodeller och god hållbarhetsprofil. Fonden är ett bra komplement till andra fonder och kan med fördel användas som en del i en större förvaltningsportfölj.

Hållbarhetsaspekter och kvalitet är integrerade i investeringsprocessen med ett eget utvecklat analysverktyg och förvaltas av ett  team med erfarenhet och gedigen kunskap om de lokala marknaderna och hållbarhetskriterier.

Espiria Nordic Corporate Bond är klassificerad som en Artikel 8-fond, enligt EU:s förordning SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

text image

Stefan Pari

Förvaltare, Espiria Nordic Corporate Bond

Stefan arbetar som portföljförvaltare med omfattande kunskap om ränteförvaltning. Han har varit verksam i finansbranschen sedan 2007 och har under största delen av sin karriär arbetat som portföljförvaltare med fokus på ränteförvaltning. 

Alla Espirias förvaltare


Fondinformation

ISIN

Klass A: LU2544647246

Klass C: LU2544647675


Årlig avgift

Klass A: 1,08 %

Klass C: 1,04 %


Riskprofil  3 av 7 


Investeringshorisont minst 2 år


Lanseringsdatum 2022-12-09


Jämförelseindex  ---text image

Investera i fonden

Du kan investera i Espiria Nordic Corporate Bond genom att öppna ett ISK-konto eller depåkonto på vår investeringsplattform EC Direkt. Fonden finns även tillgänglig på Avanza och på Nordnet.