14/01/2021

Vi inleder partnerskap för fondförvaltning och vidareutveckling av hållbarhetsarbete med impact-investeraren Alquity

East Capital Group har ingått ett partnerskap med ESG- och impact-investeraren Alquity. Genom partnerskapet blir East Capital Group delägare i Alquity.

Bolagen har inlett ett samarbete för att vidareutveckla hållbarhetsarbetet för förvaltningen inom såväl tillväxtmarknader, där East Capital är specialist och ledande sedan 1997, som inom utvecklade marknader, där East Capital Group växer genom fondfamiljen Espiria. Espiria-fonderna genomgår ett omfattande förändringsarbete med målsättningen att bli ledande inom global aktie- och nordisk ränteförvaltning driven av de globala målen för hållbar utveckling (SDG). Som ett första steg i samarbetet lanseras ett ESG- och Impact Council.

Genom partnerskapet får Espiria en partner i Storbritannien för dess globala strategier. Därtill blir East Capital Asset Management SA fondbolag för Alquitys fonder och kommer att tillhandahålla administrativa tjänster runt förvaltningen.

Alquity, som nyligen utsågs till ”Best Group for ESG Integration” av Investment Week, har en stark position på den internationella marknaden inom ESG och impact investing. Bolaget grundades av Paul Robinson i London 2007. Paul Robinson står även bakom organisationerna One Foundation och One Water, som arbetar med att säkerställa tillgång till rent vatten och andra fundamentala behov i Afrika, samt Transforming Lives Foundation som stöttar socialt entreprenörskap i flera olika länder i Afrika, Sydamerika och Asien.

”Vi är stolta att Alquity, som är synonyma med hållbara investeringar och impact investing, har valt East Capital Group som partner. Det är ett kvitto på att vi har kommit långt i vårt prioriterade ESG-arbete, och vi ser fram emot att utveckla det vidare tillsammans med Alquity,” säger Albin Rosengren, Managing Partner på East Capital Group.

Alquity har i samband med inledandet av partnerskapet även tagit in kapital från bland andra Martin Gilbert, tidigare VD och ordförande i Aberdeen Standard Investments och nuvarande ordförande för Revolut, för att säkra resurser för tillväxt.

”Vi välkomnar East Capital Group som partner och delägare och ser mycket fram emot att inleda vårt samarbete. Tillsammans utökar vi våra resurser för att vidareutveckla hållbarhetsarbetet i båda bolagen, samtidigt som samarbetet möjliggör en mer effektiv och konkurrenskraftig förvaltning av Alquitys strategier tack vare East Capital Groups plattform,” säger Brad Crombie, VD på Alquity.

Under 2020 anslöt sig även den nordiska hedgefondstrategin Adrigo till East Capital Group som idag består av fyra helägda förvaltningsverksamheter; East Capital, East Capital Real Estate, Espiria samt Adrigo.

Om East Capital Group
East Capital Group är en oberoende koncern som erbjuder ett antal strategier och specialistområden inom aktiv förvaltning av aktier, räntepapper och fastigheter med ett tydligt ESG-ramverk. East Capital Group grundades i Sverige 1997 och förvaltar totalt 45 miljarder SEK för en bred internationell investerarbas. Huvudverksamheterna utgörs av kapitalförvaltaren East Capital som investerar i tillväxt- och frontiermarknader, East Capital Real Estate som förvaltar investeringar i kommersiella fastigheter i Baltikum, Espiria som bedriver riskstyrd förvaltning av aktier och räntor med nordiskt och globalt fokus, samt Adrigo som förvaltar hedgefonden Adrigo Small & Midcap med fokus på absolutavkastning.

www.eastcapital.se
www.espiria.se
www.adrigo.se

Senaste artiklarna

01/04/2021

Förvaltningskommentar mars 2021

Fonderna visade en god avkastning under mars månad och första kvartalet. Till exempel är Espiria Sverige/Världen upp 11,1% hittils i år. 

 
Läs mer
16/03/2021

Möt portföljförvaltare Henrik Kwarnmark

Henrik Kwarnmark kommenterar börsläget och förklarar hur Espiria väljer bolag och arbetar med att allokera tillgångarna i portföljera för att skapa välbalanserade fonder.

 
Läs mer
08/03/2021

Förvaltningskommentar februari 2021

Samtliga Espiria fonder visade en god avkastning under februari. Offensiv var upp med 2,8 procent, Världen med 2,1 procent, Sverige/Världen med 1,8 procent, Balanserad med 1,7 procent och Defensiv med 0,8 procent. Avkastningen inom såväl räntebärande tillgångar som aktier var positiv. Utvecklingen för börserna under februari speglade i stort den under januari med en stark inledning för att falla tillbaka något under månadens senare del. Fonderna har också följt samma mönster men beroende av andel aktier. Till exempel har Espiria Offensiven gått upp med 6,0 procent under årets två första månader.

Lästid : 3 min 12 sek
Läs mer
18/02/2021

Espiria i hållbarhetssamarbete med Spiltan och Carnegie

ESG-analysen är av central betydelse, och genom initiativet för en mer hållbar nordisk high yield-marknad stärker vi förutsättningarna att investera mer hållbart.

Lästid : 2 min 3 sek
Läs mer