16/06/2022

East Capital Group släpper hållbarhetsrapport – Tillväxtmarknader avgörande för hållbar omställning

Efter att ha drivit ESG-frågor på tillväxt- och frontiermarknader under 25 år, tillämpar vi inom East Capital Group unika insikter och metoder i våra investeringar. Idag publicerar vi den första hållbarhetsrapporten, Sustainable Investment Report, som omfattar hela East Capital Group. Rapporten presenterar verktyg och utfall från alla gruppens varumärken: Adrigo, East Capital, East Capital Real Estate och Espiria.

- Sällan har riskbedömning, aktivt ägarskap och god tillsyn varit så viktigt som idag. När East Capital investerar ser vi att grundlig analys och aktieägarengagemang både leder till positiv förändring och högre avkastning, säger Karine Hirn, hållbarhetschef på East Capital Group.

Unika insikter med egna analysverktyg

Sedan East Capital grundades 1997 har vi arbetat för positiv förändring och vi ser att våra ansträngningar gör nytta. Som långsiktig aktiv ägare ser vi ett behov av att strukturera företagets egen kunskap, erfarenhet och syn på ESG-relaterade risker och möjligheter. Sedan 2016 har vi därför använt ett eget ESG-scorecard för våra portföljinnehav inom tillväxtmarknader.

Under 2021 har vi fortsatt att utveckla och implementera nya ESG-verktyg. Verktyget SDG VCA (Value Chain Assessment) används för fonden East Capital Global Emerging Markets Sustainables portföljinnehav och utvärderar företagens verkan på FN:s Globala hållbarhetsmål (SDG) genom deras värdekedja. Ett liknande utvärderingsverktyg baserat på SDG används också för Espiria SDG Solutions. Dessa verktyg tydliggör vår övertygelse att investerare måste söka bredare för att få exponering gentemot verkligt hållbarhetsdrivna placeringar till rimliga värderingar. Det är bland dessa framtidsinriktade företag som vi hittar de starkast lysande stjärnorna.

- ESG och hållbarhetsaspekten är grunden för East Capital Groups investeringsfilosofi. I takt med att investerarnas krav blir allt högre tror jag också att branschens fokus på ESG-frågor kommer fortsätta att öka, säger Per Elcar, VD på East Capital Group.

Andra viktiga händelser under 2021

År 2021 har även präglats av stark tillväxt inom hållbara investeringar och under året har East Capital Group bland annat etablerat partnerskap med impact-investeraren Alquity, blivit SASB Alliance User Member samt supporter till Transition Pathway Initiative. Även Espiria har lanserat fonden Espiria SDG Solutions och anslutit sig till initiativet Net Zero Asset Managers. East Capital Group har blivit deltagare i FN:s Global Compact och våra kollegor har främjat bättre ESG-standarder i otaliga keynotes, seminarier och möten runt om i världen.

 

Ladda ner Sustainable Investment Report 2021

Senaste artiklarna

03/06/2022

Förvaltningskommentar maj 2022

Aktiefonderna Espiria Global och Espiria SDG Solutions visade en positiv avkastning om 0,3 respektive 2,0 procent, hjälpt av en rekyl uppåt på börserna under slutet av månaden. En stabilisering av den långa räntan i USA (10 årsränta på klart under 3 procent) förklarar skeendet.

 
Läs mer
05/05/2022

Espiria årsrapport 2021

Espiria årsrapport 2021 finns nu tillgänglig.

 
Läs mer
05/05/2022

Förvaltningskommentar april 2022

Fonderna hade en negativ värdeutveckling i april. Höga inflationstal och stigande räntor har inneburit att risktillgångar och särskilt aktier föll på bred front. Företagsrapporterna har så här långt visat en bättre resultatutveckling än de nedjusterade förväntningarna, som berodde både på kriget i Ukraina och de kraftigt stigande priserna på råvaror och insatsvaror.

 
Läs mer
07/04/2022

Förvaltningskommentar mars 2022

Fondutvecklingen under mars var svagt positiv trots kriget i Ukraina och dess påverkan på de finansiella marknaderna både direkt och indirekt samt en ränteuppgång mot bakgrund av en hög inflationstakt. Börsutvecklingen var negativ under månadens första hälft för att följas av en relativt stark återhämtning som gav högre kursnivåer på alla viktiga marknader.

Lästid : 4 minuter
Läs mer