16/06/2022

East Capital Group släpper hållbarhetsrapport – Tillväxtmarknader avgörande för hållbar omställning

Efter att ha drivit ESG-frågor på tillväxt- och frontiermarknader under 25 år, tillämpar vi inom East Capital Group unika insikter och metoder i våra investeringar. Idag publicerar vi den första hållbarhetsrapporten, Sustainable Investment Report, som omfattar hela East Capital Group. Rapporten presenterar verktyg och utfall från alla gruppens varumärken: Adrigo, East Capital, East Capital Real Estate och Espiria.

- Sällan har riskbedömning, aktivt ägarskap och god tillsyn varit så viktigt som idag. När East Capital investerar ser vi att grundlig analys och aktieägarengagemang både leder till positiv förändring och högre avkastning, säger Karine Hirn, hållbarhetschef på East Capital Group.

Unika insikter med egna analysverktyg

Sedan East Capital grundades 1997 har vi arbetat för positiv förändring och vi ser att våra ansträngningar gör nytta. Som långsiktig aktiv ägare ser vi ett behov av att strukturera företagets egen kunskap, erfarenhet och syn på ESG-relaterade risker och möjligheter. Sedan 2016 har vi därför använt ett eget ESG-scorecard för våra portföljinnehav inom tillväxtmarknader.

Under 2021 har vi fortsatt att utveckla och implementera nya ESG-verktyg. Verktyget SDG VCA (Value Chain Assessment) används för fonden East Capital Global Emerging Markets Sustainables portföljinnehav och utvärderar företagens verkan på FN:s Globala hållbarhetsmål (SDG) genom deras värdekedja. Ett liknande utvärderingsverktyg baserat på SDG används också för Espiria SDG Solutions. Dessa verktyg tydliggör vår övertygelse att investerare måste söka bredare för att få exponering gentemot verkligt hållbarhetsdrivna placeringar till rimliga värderingar. Det är bland dessa framtidsinriktade företag som vi hittar de starkast lysande stjärnorna.

- ESG och hållbarhetsaspekten är grunden för East Capital Groups investeringsfilosofi. I takt med att investerarnas krav blir allt högre tror jag också att branschens fokus på ESG-frågor kommer fortsätta att öka, säger Per Elcar, VD på East Capital Group.

Andra viktiga händelser under 2021

År 2021 har även präglats av stark tillväxt inom hållbara investeringar och under året har East Capital Group bland annat etablerat partnerskap med impact-investeraren Alquity, blivit SASB Alliance User Member samt supporter till Transition Pathway Initiative. Även Espiria har lanserat fonden Espiria SDG Solutions och anslutit sig till initiativet Net Zero Asset Managers. East Capital Group har blivit deltagare i FN:s Global Compact och våra kollegor har främjat bättre ESG-standarder i otaliga keynotes, seminarier och möten runt om i världen.

 

Ladda ner Sustainable Investment Report 2021

Senaste artiklarna

04/10/2022

Förvaltningskommentar september 2022

Utvecklingen för fonderna var återigen svag under september, detta i ljuset av fortsatta ränteuppgångar och fördjupad konjunkturoro. Blandfonderna Espiria 30, Espiria 60 och Espiria 90 gick ned med 2,4, 4,7 respektive 6,4 procent. Aktiefonderna Espiria Global och Espiria SDG Solutions sjönk med 7,9 respektive 6,3 procent.

 
Läs mer
06/09/2022

Förvaltningskommentar augusti 2022

Juli månads positiva börstrend fortsatte inledningsvis även under augusti, men förbyttes i en bred nedgång när konjunktur- och ränteoro samt stigande energipriser satte tonen.

 
Läs mer
02/08/2022

Förvaltningskommentar juli 2022

Samtliga fonder utvecklades positivt under juli månad.

 
Läs mer
04/07/2022

Förvaltningskommentar juni 2022

Fonderna utvecklades svagt under juni månad, blandfonderna Espiria 30, Espiria 60 och Espiria 90 var ned med 2,7, 3,4 respektive 5,3 procent. Aktiefonderna Espiria SDG Solutions och Espiria Global gick ned med 4,2 respektive 5,3 procent. 

 
Läs mer