30/09/2021

Fonderna byter namn 1 oktober 2021

Espiria har sedan 2020 bedrivit ett omfattande förändringsarbete med målet att bli ledande inom global aktie- och nordisk ränteförvaltning kopplad till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Som en del av detta har Espiria stärkt investeringsteamet som nu leds av Peter van Berlekom, prisbelönt förvaltare, och tagit ett tydlig fokus mot hållbara och innovativa kvalitetsbolag. Resultatet av arbetet har varit mycket positivt och hittills levt upp till förvaltningens ambition att erbjuda en stabil och konkurrenskraftig avkastning.

Som ett nästa steg genomför vi nu en förändring med uppdaterade fondnamn och en ny placeringsinriktning för Espiria Världen som blir Espiria SDG Solutions, en fond med de allra högsta hållbarhetskraven (artikel 9 enligt EU:s regelverk). Övriga fonder har i breda drag oförändrade placeringsinriktningar och har höga hållbarhetskrav (artikel 8 enligt EU:s regelverk).

Befintligt fondnamn Nytt fondnamn ISIN Avgift Rekommenderad placeringshorisont & Risknivå
Espiria Defensiv Espiria 30 Oförändrad Oförändrad Oförändrad
Espiria Balanserad Espiria 60 Oförändrad Oförändrad Oförändrad
Espiria Sverige/Världen Espiria 90 Oförändrad Oförändrad Oförändrad
Espiria Offensiv Espiria Global Oförändrad Oförändrad Oförändrad
Espiria Världen Espiria SDG Solutions Oförändrad Oförändrad Oförändrad

Espiria

Espiria investerar i bolag som är med i den strukturella omvandlingen drivna av hållbara lösningar och innovation, med fokus på företag med hög tillväxt och / eller lönsamhet. Några exempel på den omvandlingen är Mobilitet, Kommunikation, Digitala varumärken, Sol, vind och vatten, Elektrifiering och Cirkulär medvetenhet.

Espiria 30 (risknivå 3)

En blandfond som passar dig som föredrar mindre svängningar i avkastningen. Placerar till större del i nordiska räntebärande instrument, främst företagsobligationer. Aktiedelen utgör normalt 30% och består av en global aktieportfölj med en relativt hög andel aktier med en hög direktavkastning.

Espiria 60 (risknivå 4)

En blandfond som passar dig som vill spara försiktigare men kombinera detta med ett medelstort risktagande. Normalt investerar fonden cirka 60 procent i en koncentrerad, global aktieportfölj och cirka 40 procent investeras i nordiska räntebärande instrument, främst företagsobligationer.

Espiria 90 (risknivå 5)

En blandfond som passar dig som är beredd att ta högre risk och 90 procent av fondens tillgångar är normalt placerade i aktier. Omkring 60 procent av aktiedelen är placerade i en koncentrerad, global aktieportfölj och 30 procent är placerade i svenska aktier. Cirka 10 procent investeras i nordiska räntebärande instrument.

Espiria Global (risknivå 6)

En aktiefond som passar dig som är villig att ta en hög risk eftersom fondens innehav är placerat i globala aktier med möjlighet till hävstång och kommer normalt ha en aktievikt mellan 110–120%. Aktieportföljen består av cirka 50–70 globala aktier plus hävstång i form av terminer på breda aktieindex med hållbarhetsfokus.

Espiria SDG Solutions (risknivå 5)

En aktiefond med fokus på företag som bidrar till FN:s hållbarhetsmål (SDGs). Företagen har en väsentlig del av sin verksamhet inriktad på hållbara lösningar för både produkter och tjänster vilket möjliggör en god och långsiktig underliggande tillväxt. Fonden uppfyller de allra högsta hållbarhetskraven (artikel 9 enligt EU:s regelverk).

Uppdaterade faktablad finns att ladda ner här

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

05/05/2022

Espiria årsrapport 2021

Espiria årsrapport 2021 finns nu tillgänglig.

 
Läs mer
05/05/2022

Förvaltningskommentar april 2022

Fonderna hade en negativ värdeutveckling i april. Höga inflationstal och stigande räntor har inneburit att risktillgångar och särskilt aktier föll på bred front. Företagsrapporterna har så här långt visat en bättre resultatutveckling än de nedjusterade förväntningarna, som berodde både på kriget i Ukraina och de kraftigt stigande priserna på råvaror och insatsvaror.

 
Läs mer
07/04/2022

Förvaltningskommentar mars 2022

Fondutvecklingen under mars var svagt positiv trots kriget i Ukraina och dess påverkan på de finansiella marknaderna både direkt och indirekt samt en ränteuppgång mot bakgrund av en hög inflationstakt. Börsutvecklingen var negativ under månadens första hälft för att följas av en relativt stark återhämtning som gav högre kursnivåer på alla viktiga marknader.

Lästid : 4 minuter
Läs mer
02/03/2022

Förvaltningskommentar februari 2022

Fondutvecklingen under februari var fortsatt svag där kriget i Ukraina medförde en väsentligt negativ effekt på de finansiella marknaderna.

 
Läs mer