08/05/2020

Förvaltningskommentar april

Riskaptiten återkom under april och globala finansmarknader stärktes på bred front under månaden. Globala aktier steg under månaden med 8,5% i svenska kronor mätt och den amerikanska börsen var återigen bland de starkaste. Stockholmsbörsen och tillväxtmarknader var också upp under månaden, men hängde inte med de globala marknaderna som helhet. Oljepriset fortsatte uppvisa hög volatilitet, men energibolag som helhet hade en mycket stark månad på förväntningar om att marknaden framgent kommer att normaliseras. Företagsobligationer återhämtade sig under månaden och priserna har stabiliserat sig. På valutamarknaden var det de traditionella trygga valutorna som försvagades, som amerikanska dollar, den japanska yenen och den schweiziska francen, medan den svenska kronan stärktes.

Makrostatistik under månaden var allt annat än bra med skenande arbetslöshet, fallande BNP tillväxt och växande antal konkurser. Samtidigt är osäkerheten inför framtiden stor både i termer av effekten på smittspridning vid återöppning av nedstängda samhällen och hur snabbt tillväxten återhämtar sig. Trots flödet av negativa makronyheter är sentimentet för aktier fortsatt positivt då börserna gynnas fortsatt av ländernas finans- och penningpolitiska stimulansåtgärder som saknar motstycke i historien.

Vår förvaltning april

Alla våra fonder gav en god avkastning under april. Våra globala aktier var största bidragsgivare till avkastning i samtliga fonder där våra investeringar i konsumentvaror gick bäst, men avsaknaden av energibolag i linje med vårt hållbarhetsarbete och fossilfri aktieportfölj bidrog negativt. Vi har under månaden investerar i ett antal kvalitetsbolag med starka marknadspositioner, som också gynnas av den uppsnabbade digitaliseringen av samhället post-corona. På kreditsidan har vi fortsatt investera opportunistiskt och marknaden erbjuder många attraktiva möjligheter. Vi är fortsatt försiktigt positiva till börsen och krediter, men tror att det blir än viktigare att investera i bolag med hög kvalitet och balansräkningar.

 

 

 

Stockholm den 8 maj 2020

Läs mer om förvaltningsteamet

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

13/07/2020

Förvaltningskommentar juni

Återhämtningen i ekonomierna fortgår när samhällen successivt öppnar upp efter pandemins första våg. Finansiella stimulansåtgärder ger en god omvärld för risktillgångar som t ex aktier.

Lästid : 1 min 11 sek
Läs mer
25/06/2020

Bolagen man ska leta efter i utvecklade marknader

Investeringschef Peter van Berlekom delar med sig av hur man hittar de bästa bolagen i utvecklade marknader samt hur börsen kommer se förbi denna hög av mörka orosmoln.

Lästid :
Läs mer
17/06/2020

Starka argument för uthållig återhämtning

Världsekonomin gynnas nu av enorma finanspolitiska stimulanser och en förvånande svag dollar. Därtill verkar bedömare underskatta effekten av Tysklands nyliga jättestimulans. Med tecken på en kommande andra våg av virusutbrott är bilden inte entydig men med förväntan om ytterligare en runda av stimulanser ser vi goda argument för en stark återhämtning.

Lästid : 5 min
Läs mer
15/06/2020

Förvaltningskommentar maj

Månadens drivkrafter var främst känslan av kontroll av pandemin och ekonomiska stimulanser, men också ökande geopolitiska spänningar mellan USA och Kina.

Lästid : 1 min 5 sek
Läs mer