18/02/2021

Espiria i hållbarhetssamarbete med Spiltan och Carnegie

 

Espiria har gått med i initiativet ”En mer hållbar nordisk HY-marknad” som initierades av Spiltan och Carnegie hösten 2020. Genom initiativet kommer Espiria ställa högre krav på ESG-relaterade frågeställningar för de emittenter av högavkastande obligationer som Espirias fonder investerar i.

 

Initiativet syftar till att öka transparensen och öka medvetandet av värdet av hållbarhetsarbeten på den nordiska high yield-marknaden. För att Espiria ska investera i en obligation krävs att den aktuella emittenten besvarar ett antal frågor kopplade till miljöfrågor, sociala frågor samt styrningsfrågor. I dagsläget har Espiria SEK 1,4 miljarder förvaltade inom high yield i sina fonder Espiria Defensiv, Espiria Balanserad, Espiria Sverige/Världen och Espiria Världen.

 

”Espiria är på en resa där vi integrerar fler hållbarhetsaspekter i förvaltningen. ESG-analysen är av central betydelse, och genom initiativet för en mer hållbar nordisk high yield-marknad stärker vi förutsättningarna att investera mer hållbart,” säger Peter van Berlekom, CIO på Espiria.

 

Initiativtagare till samarbetet är Spiltan Fonder och Carnegie fonder. I gruppen ingår även Nordic Cross, Lannebo, Aktieansvar, IKC, Nordic Credit Partners, Simplicity och Erik Penser bank.

 

Om Espiria

Espiria förvaltar fonder som investerar i globala och nordiska marknader. Espirias aktie- och räntestrategier har som målsättning att på lång sikt generera god riskjusterad avkastning baserad på fundamental analys, med tydligt fokus på hållbarhet och de globala målen för hållbar utveckling. 

Espiria är en del av East Capital Group − en oberoende koncern som erbjuder ett antal strategier och specialistområden inom aktiv förvaltning av aktier, räntepapper och fastigheter. East Capital Group grundades i Sverige 1997 och förvaltar 45 miljarder SEK för en svensk och internationell investerarbas bestående av institutionella investerare, företag och privatpersoner.

Senaste artiklarna

01/04/2021

Förvaltningskommentar mars 2021

Fonderna visade en god avkastning under mars månad och första kvartalet. Till exempel är Espiria Sverige/Världen upp 11,1% hittils i år. 

 
Läs mer
16/03/2021

Möt portföljförvaltare Henrik Kwarnmark

Henrik Kwarnmark kommenterar börsläget och förklarar hur Espiria väljer bolag och arbetar med att allokera tillgångarna i portföljera för att skapa välbalanserade fonder.

 
Läs mer
08/03/2021

Förvaltningskommentar februari 2021

Samtliga Espiria fonder visade en god avkastning under februari. Offensiv var upp med 2,8 procent, Världen med 2,1 procent, Sverige/Världen med 1,8 procent, Balanserad med 1,7 procent och Defensiv med 0,8 procent. Avkastningen inom såväl räntebärande tillgångar som aktier var positiv. Utvecklingen för börserna under februari speglade i stort den under januari med en stark inledning för att falla tillbaka något under månadens senare del. Fonderna har också följt samma mönster men beroende av andel aktier. Till exempel har Espiria Offensiven gått upp med 6,0 procent under årets två första månader.

Lästid : 3 min 12 sek
Läs mer
05/02/2021

Förvaltningskommentar januari 2021

Samtliga Espiria fonder visade en god avkastning under årets första månad, Offensiv var upp med 3,1 procent, Världen och Sverige/Världen var båda upp med 2,8 procent, Balanserad med 2,2 procent och Defensiv med 1,3 procent. Under perioden fick vi en god avkastning från våra bolagsval inom både räntebärande tillgångar och aktier, men även vår övervikt till aktier bidrog positivt.

Lästid : 3 min 13 sek
Läs mer