02/02/2023

Espiria lanserar en ny företagsobligationsfond som ger investerare tillgång till den nordiska obligationsmarknaden och förvaltas av ett team med expertis av de lokala marknaderna. "I en tid av stigande räntor och osäkerhet på aktiemarknaderna tror vi att den nya fonden kan hjälpa investerare att sänka sina portföljers övergripande riskprofil och samtidigt erbjuder diversifiering med en god avkastningspotential", säger Stefan Pari, Portfolio Manager på Espiria.

I jämförelse med dagens höga volatilitet på många aktiemarknader erbjuder nordiska företagsobligationer attraktiva spreadar i en miljö där omvärldsrisken är låg. Norden kännetecknas av låga landspecifika risker, där de tre största nordiska ekonomierna har erhållit den högsta ratingen av de tre stora ratingbyrårna; S&P, Moodys och Fitch. Regionen har också en robust och stöttande banksektor, vilket adderar ytterligare ett lager av trygghet för företag verksamma i Norden.

Med Espiria-teamets marknadserfarenhet och verkligt lokala närvaro har vi förmåga att identifiera investeringsmöjligheter i ett tidigt skede.

”Vi har en stor internationell kundbas som aktivt har letat efter en möjlighet att få tillgång till de nordiska marknaderna. Vi tror att den nya fonden är en perfekt öppning som kommer att locka många av dessa internationella investerare”, säger Nikodemus Dahlgren, chef för Investor Relations på East Capital Group.

Lanseringen av fonden Nordic Corporate Bond är ytterligare ett steg mot att förverkliga Espirias ambition om att vara den ledande aktören inom investeringsstrategier som kombinerar globala aktieinvesteringar och nordiska ränteinvesteringar. Espirias Nordic Corporate Bond-fond baseras på oberoende analys tillsammans med en integrerad ESG-metod för att hitta unika investeringsmöjligheter.

"Kvaliteten och hållbarheten för varje investering utvärderas genom en egenutvecklad modell som vi kallar Espiria Quality & Sustainability Score (EQSS). Ramverket omfattar en rad hållbarhetsindikatorer för att mäta de miljömässiga och sociala egenskaper som fonden främjar”, säger Stefan Pari, Portfolio Manager på Espiria.

Fondens huvudsakliga placeringstema inkluderar högavkastande obligationer med lägre likviditet och begränsad ränterisk. Den andra stora byggstenen består av obligationer med högre likviditet i investeringsklass med måttlig ränterisk och värdeskapande. Cirka 5–10 procent av fonden kommer att allokeras till penningmarknadsinstrument.

Kontaktinformation
Jessica Scott, marknads- och kommunikationschef, East Capital Group
+46 708 72 84 55, mediaenquiries@eastcapital.com


Senaste artiklarna

02/03/2023

Förvaltningskommentar februari 2023

För rapportsäsongen har nordamerikanska företag redovisat resultat, för 2022, som klart understigit marknadens förväntningar samtidigt som rörelsemarginalerna sjunkit.

 
Läs mer
02/02/2023

Förvaltningskommentar januari 2023

Samtliga fonder visade en positiv utveckling under månaden.

 
Läs mer
02/01/2023

Förvaltningskommentar december 2022

Fonderna visade en vikande utveckling under december månad, detta efter två månader av uppgång.

 
Läs mer
20/12/2022

Espiria – Marknadsutsikter för 2023

2022 har varit ett svårnavigerat år, dominerat av konflikten i Ukraina och dess påverkan på den ekonomiska utvecklingen.

 
Läs mer