19/03/2020

Under sina 22 år har East Capital Group varit med om flera perioder av kris, hög volatilitet och utmanande marknadsförhållanden. Utbrottet av Covid-19 och den efterföljande massiva störningen av den globala ekonomin, finansmarknaderna, näringslivet och vardagen saknar motstycke och kommer förhoppningsvis inte vara länge.  

Ett av våra interna kärnvärden är att utforska med respekt, och trots ett totalt resestopp världen över nuförtiden är det fortfarande en bra beskrivning av vårt uppdrag i den nuvarande situationen när vi navigerar dessa turbulenta marknader med oklara utsikter framåt. Men våra tidigare erfarenheter från oförutsägbara och snabbt föränderliga marknadsförhållanden har lärt oss värdet av teamwork, att hålla ögonen på kompassen, att samla all relevant information för att fatta informerade beslut och att hålla i skeppet när stormen river. Vi har också lärt oss att stormen kommer att bedarra, och att agera på rätt möjligheter, med vaksamhet och framsyn, kommer ta oss och er – våra kunder och partners – till en bättre position.       

Vi har noga följt utveckling av utbrottet av Covid-19, först i Kina i slutet av januari med rapporter från vårt team i Hong Kong om hur det påverkat deras liv och våra investeringar i Kina, och därefter från andra orter runt om i världen. Hong Kong och Kina i allmänhet börjar nu återhämta sig efter att man fått utbrottet under kontroll, men befinner sig ännu under hög beredskap.

Vår riskhantering och våra portföljförvaltningsprocesser är på plats sedan länge och rätt utformade för att möta de utmanande marknadsförhållandena. Även om vi inte kan besöka företag så träffar vi dem i virtuella möten och genom regelbundna samtal. Våra team inom marknad, kundtjänst och middle office är spridda på många olika orter och redan väldigt erfarna när det gäller att arbeta i team och driva projekt virtuellt.

Vi har skjutit upp kommande månaders fysiska möten och events, såsom en investerarresa till Ryssland och vår konferens om hållbara investeringar i Stockholm. Vi träffar inte längre våra investerare fysiskt men anordnar podcasts och webinarier.

Att leverera den högsta nivån av service och resultat för våra kunder fortsätter att vara vår högsta prioritet och våra kundserviceteam finns, precis som våra kunder, världen över för att bistå med insikter och support när vi tillsammans navigerar dessa osäkra farvatten.  

 

Våra anställdas, såväl som våra investerare och partners, hälsa är naturligtvis av yttersta betydelse för oss när vi alla måste hantera den nuvarande svåra situationen. I dessa tider av prövning så vill vi därför skicka våra allra bästa önskningar till er och era nära och kära.

  

Stockholm den 19 mars 2020

Peter Gummesson

Peter Elam Håkansson
Styrelseordförande East Capital Group 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet

Senaste artiklarna

10/03/2020

Förvaltningskommentar februari 2020 – Coronaoro pressar marknaderna

Aktiemarknaderna föll på bred front i slutet av februari. Först tycktes spridningen av corona-viruset vara begränsad till Kina men mot slutet av månaden spred sig viruset internationellt.

Lästid : 1 min 20 sek
Läs mer
27/02/2020

Coronaoro på världens börser - vad gör vi?

Många undrar vad man ska göra med sitt sparande, och hur vi som förvaltare på Espiria agerar. 

Lästid : 0 min 40 sek
Läs mer
14/02/2020

Förvaltningskommentar januari 2020 – Coronavirus skakar om finansmarknaderna

2020 började som 2019 slutade, med optimism och starka aktiemarknader, men under mitten av januari smittades marknaderna av virusutbrottet i Kina.

Lästid : 1 min 50 sek
Läs mer
17/01/2020

Förvaltning med utgångspunkt i att bibehålla fondens risknivå oavsett hur marknaden förändras

Henrik Kwarnmark reder ut begreppet riskstyrd förvaltning.

Lästid : 1 min 32 sek
Läs mer