19/03/2020

Under sina 22 år har East Capital Group varit med om flera perioder av kris, hög volatilitet och utmanande marknadsförhållanden. Utbrottet av Covid-19 och den efterföljande massiva störningen av den globala ekonomin, finansmarknaderna, näringslivet och vardagen saknar motstycke och kommer förhoppningsvis inte vara länge.  

Ett av våra interna kärnvärden är att utforska med respekt, och trots ett totalt resestopp världen över nuförtiden är det fortfarande en bra beskrivning av vårt uppdrag i den nuvarande situationen när vi navigerar dessa turbulenta marknader med oklara utsikter framåt. Men våra tidigare erfarenheter från oförutsägbara och snabbt föränderliga marknadsförhållanden har lärt oss värdet av teamwork, att hålla ögonen på kompassen, att samla all relevant information för att fatta informerade beslut och att hålla i skeppet när stormen river. Vi har också lärt oss att stormen kommer att bedarra, och att agera på rätt möjligheter, med vaksamhet och framsyn, kommer ta oss och er – våra kunder och partners – till en bättre position.       

Vi har noga följt utveckling av utbrottet av Covid-19, först i Kina i slutet av januari med rapporter från vårt team i Hong Kong om hur det påverkat deras liv och våra investeringar i Kina, och därefter från andra orter runt om i världen. Hong Kong och Kina i allmänhet börjar nu återhämta sig efter att man fått utbrottet under kontroll, men befinner sig ännu under hög beredskap.

Vår riskhantering och våra portföljförvaltningsprocesser är på plats sedan länge och rätt utformade för att möta de utmanande marknadsförhållandena. Även om vi inte kan besöka företag så träffar vi dem i virtuella möten och genom regelbundna samtal. Våra team inom marknad, kundtjänst och middle office är spridda på många olika orter och redan väldigt erfarna när det gäller att arbeta i team och driva projekt virtuellt.

Vi har skjutit upp kommande månaders fysiska möten och events, såsom en investerarresa till Ryssland och vår konferens om hållbara investeringar i Stockholm. Vi träffar inte längre våra investerare fysiskt men anordnar podcasts och webinarier.

Att leverera den högsta nivån av service och resultat för våra kunder fortsätter att vara vår högsta prioritet och våra kundserviceteam finns, precis som våra kunder, världen över för att bistå med insikter och support när vi tillsammans navigerar dessa osäkra farvatten.  

 

Våra anställdas, såväl som våra investerare och partners, hälsa är naturligtvis av yttersta betydelse för oss när vi alla måste hantera den nuvarande svåra situationen. I dessa tider av prövning så vill vi därför skicka våra allra bästa önskningar till er och era nära och kära.

  

Stockholm den 19 mars 2020

Peter Gummesson

Peter Elam Håkansson
Styrelseordförande East Capital Group 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

13/07/2020

Förvaltningskommentar juni

Återhämtningen i ekonomierna fortgår när samhällen successivt öppnar upp efter pandemins första våg. Finansiella stimulansåtgärder ger en god omvärld för risktillgångar som t ex aktier.

Lästid : 1 min 11 sek
Läs mer
25/06/2020

Bolagen man ska leta efter i utvecklade marknader

Investeringschef Peter van Berlekom delar med sig av hur man hittar de bästa bolagen i utvecklade marknader samt hur börsen kommer se förbi denna hög av mörka orosmoln.

Lästid :
Läs mer
17/06/2020

Starka argument för uthållig återhämtning

Världsekonomin gynnas nu av enorma finanspolitiska stimulanser och en förvånande svag dollar. Därtill verkar bedömare underskatta effekten av Tysklands nyliga jättestimulans. Med tecken på en kommande andra våg av virusutbrott är bilden inte entydig men med förväntan om ytterligare en runda av stimulanser ser vi goda argument för en stark återhämtning.

Lästid : 5 min
Läs mer
15/06/2020

Förvaltningskommentar maj

Månadens drivkrafter var främst känslan av kontroll av pandemin och ekonomiska stimulanser, men också ökande geopolitiska spänningar mellan USA och Kina.

Lästid : 1 min 5 sek
Läs mer