14/09/2020

Förvaltningskommentar augusti

Augusti var återigen en mycket stark månad för risktillgångar där aktier, företagskrediter och råvaror hade en positiv värdeutveckling. Antalet Covid-19 fall fortsatte stiga kraftigt i Indien och Latinamerika och man kan även se tecken på andra våg i vissa utvecklade länder såsom Spanien. Vi bedömer dock att en andra våg snarast kommer att leda till partiella nedstängningar med mildare påverkan på ekonomierna. Makrostatistiken har överlag kommit in bra och pekar på en fortsatt återhämtning om än i en lägre takt månad för månad.

Globala aktier steg under augusti med 4.8% mätt i svenska kronor. Svenska aktier gick upp med 4.1%. Tillväxtmarknader visade en positiv avkastning. Teknologi var den sektor som ledde uppgången precis som under det senaste halvåret. De grundläggande faktorerna för sektorn är fortsatt intakta men aktievärderingen har successivt blivit en orosfaktor. Aktiemarknaden är likviditetsdriven och tillflödet av kortsiktigt kapital till teknologitunga företag kommer att medföra rekyler när värdering och verklighet i form av förväntad intjäning står alltför långt ifrån varandra. Vi är fortsatt positiva till aktier och bedömer att god balans av kvalitetsaktier oavsett sektor ger en väl avvägd aktieexponering.

Samtliga Espiria fonder levererade en god avkastning under månaden. Största positiv bidragsgivare på aktiesidan var Apple, Salesforce och Facebook. Innehavet i Apple har reducerats något i augusti. Vi ökade upp i mediekoncernen Disney och hygienföretaget Essity, där Disney uppvisar styrka med sin streamingtjänst Disney+ som lanseras i Sverige den 15 september. Nordiska krediter gav ett positivt bidrag till avkastningen i fonderna.

 

Stockholm den 14 september 2020

Läs mer om förvaltningsteamet

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

05/10/2020

Förvaltningskommentar september 2020

September karaktäriserades av att aktiemarknaderna rörde sig sidledes men med relativt stora kast på daglig basis. 

 
Läs mer
18/08/2020

Förvaltningskommentar juli 2020

Juli månad karaktäriseras dels av förbättrad affärsaktivitet då länder öppnar upp efter första vågen av Covid-19, och dels av oro för en andra våg och förnyad smittspridning.

Lästid : 1 min 50 sek
Läs mer
13/07/2020

Förvaltningskommentar juni

Återhämtningen i ekonomierna fortgår när samhällen successivt öppnar upp efter pandemins första våg. Finansiella stimulansåtgärder ger en god omvärld för risktillgångar som t ex aktier.

Lästid : 1 min 11 sek
Läs mer
25/06/2020

Bolagen man ska leta efter i utvecklade marknader

Investeringschef Peter van Berlekom delar med sig av hur man hittar de bästa bolagen i utvecklade marknader i en intervju med Fonder Direkt.

 
Läs mer