14/01/2020

Globala aktiemarknader gynnades mot slutet av året av ökad riskaptit och minskad politisk osäkerhet. Sammantaget steg ett brett globalt aktieindex med drygt 3 procent i december, mätt i lokala valutor. I svenska kronor blev uppgången något mindre, drygt 1 procent, eftersom kronan stärktes.

Valet i Storbritannien blev en stor framgång för de konservativa Tories, vilket minskar risken för en hård Brexit. Samtidigt nådde USA och Kina en överenskommelse i handelsförhandlingarna mellan länderna.

Aktier i tillväxtmarknader gynnades av handelsavtalet och tillhörde vinnarna under månaden. Ett brett tillväxtmarknadsindex steg med drygt 7 procent i december.

Den svenska aktiemarknaden stärktes i linje med de globala marknaderna i november, och ett brett svenskt aktieindex steg drygt 3 procent.

Sveriges Riksbank höjde reporäntan till 0 från -0,25 procent. Därmed upphörde en nästan femårig period med negativa styrräntor i Sverige.

På räntemarknaden fortsatte statsobligationsräntorna stiga. Den svenska 10-åriga obligationsräntan är därmed åter positiv och stängde året på 0,13 procent, jämfört med -0,01 procent i början av månaden.

Vår förvaltning under månaden

Espiriafondernas utveckling var stabil i december.  Våra fonder gynnades av generellt starkare globala aktiemarknader, vilket dock motverkades av en starkare krona.

Under månaden har vi i våra fonder fortsatt att öka vår exponering mot aktiemarknaderna, mot bakgrund av sjunkande volatilitet på aktiemarknaderna. Detta för att säkerställa att vi behåller risknivåerna i våra fonder inom respektive fonds riskintervall.

Stockholm den 14 januari 2020

 

Peter Gummesson

Peter Gummesson
Förvaltningschef 

Läs mer om våra förvaltare

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

13/07/2020

Förvaltningskommentar juni

Återhämtningen i ekonomierna fortgår när samhällen successivt öppnar upp efter pandemins första våg. Finansiella stimulansåtgärder ger en god omvärld för risktillgångar som t ex aktier.

Lästid : 1 min 11 sek
Läs mer
25/06/2020

Bolagen man ska leta efter i utvecklade marknader

Investeringschef Peter van Berlekom delar med sig av hur man hittar de bästa bolagen i utvecklade marknader samt hur börsen kommer se förbi denna hög av mörka orosmoln.

Lästid :
Läs mer
17/06/2020

Starka argument för uthållig återhämtning

Världsekonomin gynnas nu av enorma finanspolitiska stimulanser och en förvånande svag dollar. Därtill verkar bedömare underskatta effekten av Tysklands nyliga jättestimulans. Med tecken på en kommande andra våg av virusutbrott är bilden inte entydig men med förväntan om ytterligare en runda av stimulanser ser vi goda argument för en stark återhämtning.

Lästid : 5 min
Läs mer
15/06/2020

Förvaltningskommentar maj

Månadens drivkrafter var främst känslan av kontroll av pandemin och ekonomiska stimulanser, men också ökande geopolitiska spänningar mellan USA och Kina.

Lästid : 1 min 5 sek
Läs mer