14/01/2020

Globala aktiemarknader gynnades mot slutet av året av ökad riskaptit och minskad politisk osäkerhet. Sammantaget steg ett brett globalt aktieindex med drygt 3 procent i december, mätt i lokala valutor. I svenska kronor blev uppgången något mindre, drygt 1 procent, eftersom kronan stärktes.

Valet i Storbritannien blev en stor framgång för de konservativa Tories, vilket minskar risken för en hård Brexit. Samtidigt nådde USA och Kina en överenskommelse i handelsförhandlingarna mellan länderna.

Aktier i tillväxtmarknader gynnades av handelsavtalet och tillhörde vinnarna under månaden. Ett brett tillväxtmarknadsindex steg med drygt 7 procent i december.

Den svenska aktiemarknaden stärktes i linje med de globala marknaderna i november, och ett brett svenskt aktieindex steg drygt 3 procent.

Sveriges Riksbank höjde reporäntan till 0 från -0,25 procent. Därmed upphörde en nästan femårig period med negativa styrräntor i Sverige.

På räntemarknaden fortsatte statsobligationsräntorna stiga. Den svenska 10-åriga obligationsräntan är därmed åter positiv och stängde året på 0,13 procent, jämfört med -0,01 procent i början av månaden.

Vår förvaltning under månaden

Espiriafondernas utveckling var stabil i december.  Våra fonder gynnades av generellt starkare globala aktiemarknader, vilket dock motverkades av en starkare krona.

Under månaden har vi i våra fonder fortsatt att öka vår exponering mot aktiemarknaderna, mot bakgrund av sjunkande volatilitet på aktiemarknaderna. Detta för att säkerställa att vi behåller risknivåerna i våra fonder inom respektive fonds riskintervall.

Stockholm den 14 januari 2020

 

Peter Gummesson

Peter Gummesson
Förvaltningschef 

Läs mer om våra förvaltare

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet