10/03/2020

Aktiemarknaderna föll på bred front i slutet av februari. Först tycktes spridningen av corona-viruset vara begränsad till Kina men mot slutet av månaden spred sig viruset internationellt. Oron för en pandemi och den ökade risken för recession ledde till kraftiga fall på världens aktiemarknader.

Även statsobligationsräntorna på räntemarknaden föll kraftigt. Marknaden räknar med fler räntesänkningar från centralbankerna för att minska de ekonomiska konsekvenserna av epidemin.

Vår förvaltning i februari 2020
Samtliga Espiria fonder utvecklades negativt i februari på grund av den svaga utvecklingen på aktiemarknaderna. Vi är inne i en period med hög volatilitet då osäkerheten är stor kring vilka konsekvenser corona-epidemin kommer att få, både mänskligt och ekonomiskt. I enlighet med vår systematiska, riskstyrda förvaltningsmodell har vi justerat ned aktieexponeringen under slutet av februari, för att skydda kapital och säkerställa att vi håller riskerna inom respektive fonds riskkorridor. Vi bevakar utvecklingen noga och fortsätter kontinuerligt att justera kombinationen av tillgångarna i portföljerna.

 

Stockholm den 10 mars 2020

Peter Gummesson

Peter Gummesson
Förvaltningschef 

Läs mer om våra förvaltare

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

03/06/2020

Viktigt att göra en korrekt kreditanalys igen

Trots vårens turbulens på obligationsmarknaden har Espirias ränteportfölj kunnat utnyttja de flödesdrivna felprissättningarna i marknaden. Här berättar Espirias ränteförvaltare Stefan Pari om möjligheterna han ser på marknaden just nu.

Lästid : 2 min 30 sek
Läs mer
08/05/2020

Förvaltningskommentar april

Riskaptiten återkom under april och globala finansmarknader stärktes på bred front under månaden. Globala aktier steg under månaden med 8.5% i svenska kronor mätt och den amerikanska börsen var återigen bland de starkaste.

Lästid : 1 min 24 sek
Läs mer
29/04/2020

Peter van Berlekom blir CIO för Developed Markets i East Capital Group

East Capital Group, som Espiria är en del av, meddelar idag att Peter van Berlekom har rekryterats till rollen som Chief Investment Officer (CIO) för gruppens förvaltningsstrategier inom Developed Markets, i dagsläget omfattande Espirias fonder. 

Lästid : 2 min 17 sek
Läs mer
14/04/2020

Fortsätta spara nyckeln till långsiktig framgång

När volatiliteten och börsfallen slår till är det lätt att dra i nödbromsen och stänga ner det löpande sparandet för att vänta ut stormen. Men erfarenheten visar att det är en dålig långsiktig strategi eftersom man då gått miste om de år av överavkastning som följt på oron.

Lästid : 3 min 50 sek
Läs mer