14/02/2020

2020 började som 2019 slutade, med optimism och starka aktiemarknader. Men under mitten av januari smittades marknaderna av virusutbrottet i Kina, med fallande aktiekurser som följd.

Utvecklingen var dock spretig. Aktiemarknaderna i Asien och i tillväxtmarknader drabbades hårdast efter att spridningen av coronaviruset lett till nedstängda fabriker, butiker och reserestriktioner.

Å andra sidan fortsatte den starka utvecklingen för de amerikanska aktiemarknaderna, i synnerhet för de stora amerikanska tech-jättarna, med stöd av positiva företagsrapporter. I svenska kronor ökade det tech-tunga Nasdaq-indexet nästan 6 procent.

Den svenska aktiemarknaden utvecklades under månaden relativt svagt, då de cykliska företagen på Stockholmsbörsen tyngdes av oro över de ekonomiska effekterna av coronaviruset.

På valutamarknaderna var det de traditionella trygga valutorna som stärktes, som amerikanska dollarn, den japanska yenen och den schweiziska francen, medan den svenska kronan försvagades.

På räntemarknaderna sjönk statsobligationsräntorna på bred front. Den svenska 10-åriga statsobligationen föll från 0,13 procent till -0,07 procent och handlades därmed åter till negativ ränta.

Vår förvaltning i januari 2020

Samtliga Espiria-fonder utvecklades positivt i januari. Vår globala aktieexponering utvecklades relativt starkt, och stod emot nedgången mot slutet av månaden.

Trots osäkerheten på marknaderna har rörelserna på aktiemarknaderna varit små. Stabila marknader och låg volatilitet innebär minskade risknivåer. Vi har därför under månaden ökat aktieexponeringen i våra fonder genom aktieterminer, och i fallet Espiria Sverige Världen också med svenska aktier, för att hålla riskerna i våra fonder inom respektive fonds riskkorridor.

Hur kan innehavet överstiga 100%?
Våra förvaltare har möjlighet att använda sig av hävstång vilket innebär att fondens exponering kan komma att överstiga 100 procent. Hävstången innebär att fondens placeringsutrymme är större än fondkapitalet. Det innebär att fonden lättare kan uppfylla sitt riskmål även i tider med låg volatilitet på tillgångsmarknaderna.

 

Stockholm den 14 februari 2020

Peter Gummesson

Peter Gummesson
Förvaltningschef 

Läs mer om våra förvaltare

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet

Senaste artiklarna

17/01/2020

Förvaltning med utgångspunkt i att bibehålla fondens risknivå oavsett hur marknaden förändras

Henrik Kwarnmark reder ut begreppet riskstyrd förvaltning.

Lästid : 1 min 32 sek
Läs mer
14/01/2020

Förvaltningskommentar december 2019 - Stabil avslutning på året

Globala aktiemarknader gynnades mot slutet av året av ökad riskaptit och minskad politisk osäkerhet.

Lästid : 1 min 6 sek
Läs mer
23/12/2019

Utblick mot 2020 – försiktig optimism inför året som kommer

Mot bakgrund av den utveckling vi sett under 2019 vågar vi oss på en spaning framåt – och ser tecken som inger en försiktig optimism.

Lästid : 3 min 52 sek
Läs mer
12/12/2019

Förvaltningskommentar november 2019 - Positiva marknader

Under månaden gynnades marknaderna av ökad riskvilja och tecken på bättre ekonomisk tillväxt. Globala aktiemarknader fortsatte stärkas i november. 

Lästid : 1 min 48 sek
Läs mer