05/02/2021

Förvaltningskommentar januari 2021

Värdeutveckling

Samtliga Espiria fonder visade en god avkastning under årets första månad, Offensiv var upp med 3,1 procent, Världen och Sverige/Världen var båda upp med 2,8 procent, Balanserad med 2,2 procent och Defensiv med 1,3 procent. Under perioden fick vi en god avkastning från våra bolagsval inom både räntebärande tillgångar och aktier, men även vår övervikt till aktier bidrog positivt.

 

Omvärldsutveckling

Året inleddes också starkt för börserna då oron för att den förre presidenten Donald Trumps väg ut ur Vita Huset skulle bli dramatisk klingade av. Med president Biden kommer också ytterligare stimulansprogram i USA, vilket ger extra stöd till den ekonomiska återhämtningen vi kommer att se när väl pandemins effekter klingar av. Riskaptiten är fortsatt god även om spekulativa inslag gjort sig påminda med kraftiga rörelser i kryptovalutor och enskilda aktier där sociala medier och flockbeteende haft betydande kurspåverkan. Valutarörelserna var små efter den stora kronförstärkningen under sista delen av 2020.

Rapportsäsongen för fjärde kvartalet och helåret 2020 startade i mitten av månaden. Först ut var amerikanska storbanker och budskapet från dem var övertygande med resultat som motsvarade förväntningarna, god kreditkvalitet och stabila räntemarginaler. Samtidigt väntas IT investeringar för dessa banker och hela finanssektorn vara kvar på en hög nivå vilket dämpar resultatutvecklingen framöver. Rapporter från både cykliska branscher som bilindustrin och mer tillväxtorienterade som IT har övertygat positivt i rapporterna så här långt. Särskilt imponerande var utfallet för Microsoft – vårt enskilt största aktieinnehav – med en mycket stark tillväxt och marginaler väsentligt över det som förväntades.

Utrullningen av vaccin har varit långsammare än planerat i Europa beroende på produktionsstörningar för Pfizer/BioNTech. Även AstraZeneca, som precis fått godkänt i EU för sitt Covid-18 vaccin har flaggat för lägre volymer av samma orsak. AstraZeneca’s vaccin rekommenderas inte heller för personer över 65 år beroende på lägre effektivitet i den åldersgruppen. Sammantaget innebär detta att den ekonomiska återhämtningen skjuts fram något med negativa effekter för redan hårt prövade branscher som detaljhandel och hotell/restauranger.

På aktiemarknaden utvecklades sektorerna IT, Sällanköpsvaror och Hälsovård bättre än genomsnittet under januari.

Den nordiska räntemarknaden karaktäriserades av fortsatt god stabilitet och god riskaptit. Europeiska företagsobligationer (Investment Grade) såg oförändrade kreditspreadar. Aktiviteten inom High Yield var relativt hög och med något lägre kreditspreadar.

 

Innehav och förändringar under perioden

Räntedelen i portföljerna har en god balans mellan Investment Grade och High Yield obligationer. Inom räntebärande tillgångar investerade vi i en konvertibel i Aker Horizons (vindkraft, koldioxidavskiljning och -lagring mm.). Med en kraftig uppgång i företagets aktier har värdetillväxten i Aker Horizons konvertibel varit cirka 20 procent på kort tid.  Andra nya obligationsinnehav är Heimstaden AB som genom Heimstaden Bostad är en av Europas största hyresfastighetssägare, Arion Bank en systemviktig fullservicebank på Island som kom med en positiv ”vinstvarning” och slutligen Bellman, som är en svensk ledande underleverantör inom infrastruktur.

Inom globala aktier är andelen tillväxtföretag hög, med tonvikt på sektorerna IT, Kommunikation och Hälsovård. Bland aktieinnehav utvecklades återigen Eli Lilly starkt efter att företaget presenterat positiva data i en klinisk studie för behandling av Alzheimers sjukdom. Halvledarföretagen i portföljen utvecklades också väl mot bakgrund av väldigt stark order- och försäljningsutveckling, hit hör TSMC, ASML och Infineon.    

Andelen inom Industri har utökats de senaste månaderna mot bakgrund av vår optimistiska konjunktursyn. Ett exempel är Volkswagen, en konsumentnära industrirörelse, som väsentligt utökat sina investeringar i och sin produktionskapacitet inom segmentet elbilar. Produktfamiljen ID är rena elbilar och har snabbt tagit en stark marknadsposition där modellen ID3 i ”Golfklassen” var först ut. Året 2020 avslutades också stark för Volkswagen-gruppen med ett förannonserat rörelseresultat väsentligt bättre än förväntat.

Vi har minskat andelen i Konsument sällanköpsvaror genom försäljning av H&M. Detta motiveras med att återhämtningen inom detaljhandel försenas på grund av pandemins andra våg. H&M’s försäljning under de två inledande månaderna av året 2020/21 var ned med mer än 20 procent.  Aktiekursen reflekterar redan idag en solid återhämtning vilket motiverar försäljningen.

 

Utblick

Med massiva stimulansprogram och förbättrad efterfrågan i viktiga sektorer som teknologi och industri är utsikterna fortsatt ljusa. Detta filtrerar ner till företagens utveckling och en bred positiv vinsttrend. Stigande vinster talar för ett positivt börsklimat. Fortsatt ligger riskerna främst i överoptimistiska förväntningar på enskilda bolag eller sektorer.

 

 

Stockholm den 4 februari 2021

Läs mer om förvaltningsteamet

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

01/04/2021

Förvaltningskommentar mars 2021

Fonderna visade en god avkastning under mars månad och första kvartalet. Till exempel är Espiria Sverige/Världen upp 11,1% hittils i år. 

 
Läs mer
16/03/2021

Möt portföljförvaltare Henrik Kwarnmark

Henrik Kwarnmark kommenterar börsläget och förklarar hur Espiria väljer bolag och arbetar med att allokera tillgångarna i portföljera för att skapa välbalanserade fonder.

 
Läs mer
08/03/2021

Förvaltningskommentar februari 2021

Samtliga Espiria fonder visade en god avkastning under februari. Offensiv var upp med 2,8 procent, Världen med 2,1 procent, Sverige/Världen med 1,8 procent, Balanserad med 1,7 procent och Defensiv med 0,8 procent. Avkastningen inom såväl räntebärande tillgångar som aktier var positiv. Utvecklingen för börserna under februari speglade i stort den under januari med en stark inledning för att falla tillbaka något under månadens senare del. Fonderna har också följt samma mönster men beroende av andel aktier. Till exempel har Espiria Offensiven gått upp med 6,0 procent under årets två första månader.

Lästid : 3 min 12 sek
Läs mer
18/02/2021

Espiria i hållbarhetssamarbete med Spiltan och Carnegie

ESG-analysen är av central betydelse, och genom initiativet för en mer hållbar nordisk high yield-marknad stärker vi förutsättningarna att investera mer hållbart.

Lästid : 2 min 3 sek
Läs mer