18/08/2020

Förvaltningskommentar juli

Juli månad karaktäriseras dels av förbättrad affärsaktivitet då länder öppnar upp efter första vågen av Covid-19, och dels av oro för en andra våg och förnyad smittspridning. Samtidigt pågår kampen för att vara först med att utveckla vaccin och antivirala läkemedel med siktet inställt att nå framgång detta år. Globala aktier hade en svagt vikande utveckling mätt i svenska kronor (-0,9 %), tydligt påverkad av den svaga dollarn, särskilt relativt den svenska kronan (8,78 per sista juli, +6%). I lokala valutor utvecklades börserna, efter en stark inledning på månaden, relativt svagt fram till att halvårsrapporterna började redovisas kring den 20 juli. Då många storbolag har en dollarkänslighet i intjäningen förklarar det sannolikt kursutvecklingen.

Rapportperioden har sammantaget visat på något sämre försäljning än förväntat för rörelsedrivande bolag men med marginaler som överraskat positivt. Bland de globala aktieinnehaven gick Apple och Facebook starkt efter övertygande resultatrapporter. Även Microsoft imponerade med en bra rapport men aktien föll tillbaka något. Hälsovårdsbolag utvecklades överlag sämre mot bakgrund av en svagare dollar, trots starka rapporter.

De räntebärande innehaven har under juli månad gett en stabil och positiv avkastning. En fortsatt expansiv penningpolitik är stödjande och har bidragit till en normaliserad kreditmarknad.

Fonderna har under sommarperioden visat en bättre utveckling gentemot index. Portföljerna har justerats signifikant för att bättre återspegla en framåtblickande riskbedömning istället för att vara bakåtblickande, då vissa faktorer i och med den externa chock (pandemin och dess finansiella konsekvenser) vi erfarit inte fungerat tillräckligt bra. Den globala aktiedelen i Developed markets har koncentrerats till ett 70-tal kvalitetsföretag som uppfyller de kriterier vi ställer för att investera i, dels finansiellt och dels ur ett hållbarhetsperspektiv. Emerging markets innehaven, ett 30-tal, kompletterar och baseras på kärnkompetens från East Capital. Varje innehav motiverar sin plats på egna meriter utifrån vårt synsätt. De nya portföljerna som är helt implementerade sedan den första juni karaktäriseras av greppbar koncentration, balanserat risktagande med avseende på både sektorer och företag. Fokus är på tillväxt och välskötta företag med goda marginaler och gynnsamma utsikter. De återfinns företrädesvis inom sektorerna IT, hälsovård och dagligvaror.

 

Stockholm den 18 augusti 2020

Läs mer om förvaltningsteamet

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

14/09/2020

Förvaltningskommentar augusti 2020

Augusti var återigen en mycket stark månad för risktillgångar där aktier, företagskrediter och råvaror hade en positiv värdeutveckling.

Lästid : 1 min 12 sek
Läs mer
13/07/2020

Förvaltningskommentar juni

Återhämtningen i ekonomierna fortgår när samhällen successivt öppnar upp efter pandemins första våg. Finansiella stimulansåtgärder ger en god omvärld för risktillgångar som t ex aktier.

Lästid : 1 min 11 sek
Läs mer
25/06/2020

Bolagen man ska leta efter i utvecklade marknader

Investeringschef Peter van Berlekom delar med sig av hur man hittar de bästa bolagen i utvecklade marknader i en intervju med Fonder Direkt.

 
Läs mer
17/06/2020

Starka argument för uthållig återhämtning

Världsekonomin gynnas nu av enorma finanspolitiska stimulanser och en förvånande svag dollar. Därtill verkar bedömare underskatta effekten av Tysklands nyliga jättestimulans. Med tecken på en kommande andra våg av virusutbrott är bilden inte entydig men med förväntan om ytterligare en runda av stimulanser ser vi goda argument för en stark återhämtning.

Lästid : 5 min
Läs mer