02/08/2022

Värdeutveckling

Samtliga fonder utvecklades positivt under juli månad, blandfonderna Espiria 30, Espiria 60 och Espiria 90 var upp med 1,9, 3,1 respektive 6,0 procent. Aktiefonderna Espiria SDG Solutions och Espiria Global var båda upp med 5,9 procent. Efter ett mycket svagt första halvår rekylerade börserna när rapportsäsongen för andra kvartalet startade i mitten av månaden. Förutom nedtryckta förväntningar på företagens resultat finns tydliga tecken på att inflationen kommer att dämpas framöver mot bakgrund av markerade räntehöjningar och att konsumentförtroendet för utvecklingen i närtid är svagt världen över.

Såväl Espiria SDG Solutions som Espiria Global utvecklades marginellt bättre än index under månaden. I SDG Solutions bidrog industriinnehaven och i Global bidrog IT-innehaven, två sektorer som tillhörde vinnarna med en hög andel i respektive fond.

Inom globala aktier utvecklades de största innehaven inom IT starkt; Microsoft, Qualcomm och Broadcom. Även halvledarbolagen visade en positiv avkastning däribland Infineon och TSMC. Över lag gick mer defensiva aktier ner under juli, inom läkemedel Bristol Myers Squibb och Merck & Co, men det ska ses i ljuset av en positiv avkastning under första halvåret.

I SDG Solutions gick Etsy (online handelsplattform), OX2 (projektutvecklare av vind- och solcellsparker) och Landis+Gyr (styrsystem och mätare för el) särskilt starkt med uppgångar om 25–41 procent.

Omvärldsutveckling

Inflationen mätt i årstakt ligger fortsatt på höga nivåer där prishöjningar på bränsle och livsmedel visat särskilt starka ökningstal. Mot bakgrund av detta ser vi fortsatta räntehöjningar och i juli höjde också den amerikanska centralbanken FED styrräntan med 75 baspunkter till 2,25–2,50 procent. Samtidigt urholkas konsumenternas köpkraft och konsumentförtroendet (Consumer Confidence) är svagt varhelst vi ser. Allt pekar mot en svagare tillväxt framöver och risken för en lågkonjunktur i Europa är överhängande. En av nycklarna till hur hösten kommer att gestalta sig är ryska gasleveranser västerut och hur ett minskat utbud kan hanteras. Än så länge är efterfrågan inom till exempel fordonsindustrin god eller till och med mycket god, men energibrist kan ge stora störningar i produktionen.

Den amerikanska 10-åriga obligationsräntan sjönk till 2,65 procent under månaden (3,02 procent sista juni). Den svenska 10-åriga statsobligationsräntan var samtidigt 1,33 procent (1,69 procent). Lägre långa räntor är den främsta förklaringen till stigande börser under juli månad.

Priset för Brentolja föll tillbaka till 104 (109) dollar/fat. Kronan stärktes mot både dollar och euro.

Innehav och förändringar under perioden

Inom globala aktier är Mercedes Benz Group ett nytt innehav. Inom premiumsegmentet för personbilar har Mercedes tagit tätpinnen i omställningen till elbilar. Inga nya modeller med förbränningsmotorer kommer att lanseras efter 2025. Företagets lönsamhet är synnerligen god och orderstocken talar för en god intjäning även framöver. Samtidigt har andelen i Volvo Cars minskats/sålts ut efter en mycket god kursutveckling i år.

I SDG Solutions har kompletteringsköp gjorts i Johnson Control (system för värme, ventilation och luftkonditionering) och Xylem (teknologi för vattenanvändning som pumpar och styrsystem mm.). Innehaven i de tre kinesiska företagen Ming Yang, Sungrow Power och Longi Green Energy (alla verksamma inom förnybar energi) har reducerats efter en mycket god kursutveckling.

Utblick

Rekylen uppåt var relativt kraftig och visar att den lägre långa räntan kan vara avgörande för kursutvecklingen även på kort sikt. Förväntansbilden om konjunkturutvecklingen är mycket avvaktande och i väntan på att inflationen når sin topp kommer börserna att vara ”slagiga” både uppåt och nedåt. Med detta sagt är värderingen väl underbyggd och utsikterna i många branscher ljusa på lite längre sikt. Vi bibehåller vår inriktning på kvalitetsbolag som över tid har förutsättningar att utvecklas väl i både absoluta tal och relativt börserna i stort. De räntebärande placeringarna återfinns främst i företagsobligationer med korta löptider.

Senaste artiklarna

04/07/2022

Förvaltningskommentar juni 2022

Fonderna utvecklades svagt under juni månad, blandfonderna Espiria 30, Espiria 60 och Espiria 90 var ned med 2,7, 3,4 respektive 5,3 procent. Aktiefonderna Espiria SDG Solutions och Espiria Global gick ned med 4,2 respektive 5,3 procent. 

 
Läs mer
16/06/2022

East Capital Group släpper hållbarhetsrapport

Tillväxtmarknader avgörande för hållbar omställning

 
Läs mer
03/06/2022

Förvaltningskommentar maj 2022

Aktiefonderna Espiria Global och Espiria SDG Solutions visade en positiv avkastning om 0,3 respektive 2,0 procent, hjälpt av en rekyl uppåt på börserna under slutet av månaden. En stabilisering av den långa räntan i USA (10 årsränta på klart under 3 procent) förklarar skeendet.

 
Läs mer
05/05/2022

Espiria årsrapport 2021

Espiria årsrapport 2021 finns nu tillgänglig.

 
Läs mer