13/07/2020

Förvaltningskommentar juni

Återhämtningen i ekonomierna fortgår när samhällen successivt öppnar upp efter pandemins första våg. Finansiella stimulansåtgärder ger en god omvärld för risktillgångar som t ex aktier. Globala aktier steg under månaden med 1,9% i svenska kronor mätt, främst drivet av Europa och tillväxtmarknader. Amerikanska börsen utvecklades något svagare med en uppgång om 0,7% på grund av en tilltagande spridning av Covid-19 i vissa delstater. Återhämtningen för nordiska krediter fortsatte också under juni.

 

Största positiva bidragsgivare på aktiesidan var Apple, Amazon och Microsoft, då dessa bolag gynnats av den accelererande digitaliseringstrenden. Inom Hälsovård nyinvesterade vi i Eli Lilly, ett brett läkemedelsbolag lovande produktkandidater inom onkologi. Inom svenska aktier var det industribolag som gick bäst med Sandvik, ABB och Atlas Copco i spetsen. På regionsnivå gynnades våra fonder av den starka utvecklingen inom vår tillväxtmarknadsexponering – där nyttjar vi kompetens som finns inom East Capital Group – som var upp 8,2% och därmed mer än 2% bättre än index under månaden.

 

Samtliga Espiria fonder gav en god avkastning under juni månad, där globala aktier var största bidragsgivare till avkastning. Såväl aktier som krediter är intressanta tillgångsklasser i vårt basscenario med en gradvis återhämtning i ekonomierna. Riskerna ligger i att aktivitetsnivån 2020 är väsentligt lägre än fjolåret och att förhoppningarna om en återgång till normal nivå är för högt ställda. Med detta kan kortsiktiga kursrörelser vara stora men den positiva trenden med en anpassning till låga räntor och lägre avkastningskrav är intakt.

 

 

 

Stockholm den 13 juli 2020

Läs mer om förvaltningsteamet

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

14/09/2020

Förvaltningskommentar augusti 2020

Augusti var återigen en mycket stark månad för risktillgångar där aktier, företagskrediter och råvaror hade en positiv värdeutveckling.

Lästid : 1 min 12 sek
Läs mer
18/08/2020

Förvaltningskommentar juli 2020

Juli månad karaktäriseras dels av förbättrad affärsaktivitet då länder öppnar upp efter första vågen av Covid-19, och dels av oro för en andra våg och förnyad smittspridning.

Lästid : 1 min 50 sek
Läs mer
25/06/2020

Bolagen man ska leta efter i utvecklade marknader

Investeringschef Peter van Berlekom delar med sig av hur man hittar de bästa bolagen i utvecklade marknader i en intervju med Fonder Direkt.

 
Läs mer
17/06/2020

Starka argument för uthållig återhämtning

Världsekonomin gynnas nu av enorma finanspolitiska stimulanser och en förvånande svag dollar. Därtill verkar bedömare underskatta effekten av Tysklands nyliga jättestimulans. Med tecken på en kommande andra våg av virusutbrott är bilden inte entydig men med förväntan om ytterligare en runda av stimulanser ser vi goda argument för en stark återhämtning.

Lästid : 5 min
Läs mer