01/07/2021

Förvaltningskommentar juni 2021

Värdeutveckling

Samtliga Espirias fonder visade en positiv avkastning under juni månad, Defensiv med 1,3 procent, Balanserad med 2,2 procent, Sverige/Världen med 2,1 procent, Världen med 2,1 procent samt Offensiv med 3,6 procent. Sammantaget har avkastningen i fonderna varit mycket god under det första halvåret, från Defensiv (med risknivå 3) med +6,6 procent till Offensiv (med risknivå 6) med +18,8 procent.

Långräntan har under månaden kommit ned och svensk 10-åring handlar idag på 0,35%. Kreditspreadar har minskat generellt vilket för oss inneburit att vi erhållit ett positivt avkastningsbidrag för de räntebärande innehaven.

En särskilt stark avkastning visade flera aktieinnehav inom IT/Internet/Media, dit hör Adobe (övertygande kvartalsrapport med imponerande rörelsemarginal på över 40 procent), Facebook (stark annonsmarknad för sociala medier med lönsam tillväxt), och PayPal (segmenterad och mer konkurrenskraftig prissättning ger högre volymer). Hälsovårdsbolagen utvecklades väl, däribland Novo Nordisk efter godkännande av FDA (Amerikanska läkemedelsmyndigheten) för behandling av övervikt och Roche som under nästa år presenterar data för en studie inom Alzheimers’ sjukdom.

 

Omvärldsutveckling

I stort har vaccinationsprogrammen världen över haft avsedd effekt även om länder med inneboende motstånd till vaccinationer, beroende på myndigheters agerande eller privatpersoners egen syn, utgör trista undantag som t ex Brasilien. Den realekonomiska återhämtningen är i allt väsentligt ”på spåret”. Fortsatt har bristen på halvledare och elektroniska komponenter negativa effekter på vissa sektorer som konsumentvaror (vitvaror, datorer) och person- och lastbilar. Dessa störningar kommer att bestå in i nästa år.

Den amerikanska 10-årsräntan sjönk något förvånande när inflationsstatistik, med högre tal än förväntat, för maj månad presenterades. Räntan är vid halvårsskiftet ~1,5 procent mot ~1,6 procent för en månad sedan. Samtidigt har metallpriserna dämpats något (kopparpriset är 12 procent lägre än vid toppnoteringen i april 2021.) Oljepriset är fortsatt tydligt över 70 dollar/fat (Brentolja). Dollarn har stärkts mot såväl euron som svenska kronan.

Tillväxtaktier utvecklades återigen starkt medan sektorerna Finans och Material (råvaror) visade en marginellt negativ avkastning. Ett globalt aktieindex gav en avkastning om över 4 procent mätt i svenska kronor. Antalet nya bolag till börserna har varit fortsatt stort. Detta har haft en viss dämpande effekt på den allmänna utvecklingen för att finansiera nytillskotten.

Midsommar betecknar traditionsenligt första halvlek för nordisk kreditmarknad och nu går vi in i en lugnare period för att i augusti åter öka aktiviteten. Om vi summerar första halvåret kan vi konstatera att Nordisk High Yield marknad fortsätter att växa och är idag ungefär dubbelt så stor i termer av volym som snittåret de senaste 5 åren. Hela 100 miljarder kronor har emitterats så här långt och det är framför allt företag från Sverige och Norge som väljer att diversifiera sin upplåning till kapitalmarknaden.


Innehav och förändringar under perioden

Räntedelen i portföljerna har en god balans mellan innehav med låg kreditrisk och ett antal innehav där kreditrisken och den förväntade avkastningen är högre. Vi har fortsatt valt att öka vår exponering till ett av Europas största hyresfastighetsbolag, Heimstaden, där vi under månaden var ankarinvesterare i en obligation som bolaget emitterade med en avkastning om drygt 5 procent/år fram till 2024. Hyresfastigheterna som återfinns i dotterbolag har ett värde på 180 miljarder kronor och finns bland annat lokaliserade i Sverige, Danmark, Norge och Holland. Tidigare i år uppdaterade bolaget sin hållbarhetspolicy och höjde ambitionsnivån och anslöt sig till Science based target initiative (SBTi), en tredjepartsgranskare som kommer validera att Heimstaden möter Parisavtalets hållbarhetsmål.

Andelen banker och teleoperatörer har reducerats till förmån för IT- och vindkrafts-exponering samt läkemedelsföretag. Innehaven i JP Morgan, Bank of America och Royal Bank of Canada har minskats efter en mycket god utveckling. Aktierna i Deutsche Telekom har sålts. Nyinvesteringar har gjorts i vindkraftsutvecklarna OX2 (ledande i Europa) och Arise (endast i fonden Sverige/Världen). Efter avknoppning av tidigare dotterbolaget Organon är Merck & Co tydligare fokuserat på terapiområden som onkologi och immunologi. Organon har en stark position inom kvinnohälsa och biosimilarer (biologiska läkemedel där patenttiden gått ut och som kräver avancerade framställningsprocesser). Som nykomling på börsen har Organon mycket attraktiva nyckeltal, exempelvis ett P/E-tal om <6. Både dessa positioner har utökats.


Utblick

Tillväxten i USA var som starkast under det andra kvartalet i år. I Europa inträffar detta under det tredje kvartalet, i Japan under det fjärde. Detta mot bakgrund av pandemins förlopp och i vilken takt olika länder öppnar upp. Samtidigt väntas tillväxten vara god in i 2022, om än i lugnare takt. Företagsvinsterna utvecklas positivt och det brukar vanligtvis vara en grundläggande faktor för en gynnsam börsutveckling. I och med att inflationen sannolikt inte kommer att tydligt överstiga förväntningarna mer än på kort sikt har tillväxtorienterade sektorer/företag återigen kommit i fokus. En något krävande fundamental värdering blir därmed mindre ifrågasatt och vinsterna kan relativt snabbt växa in i densamma. Portföljerna har en god balans av tillväxtföretag och företag med marknadsledande positioner oavsett sektor.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

07/07/2021

Webbinarie 30 juli: Uppdatering av rapportsäsongen

Vill du hålla koll på vad som händer i marknaden även under semestern? Hur ser vår förvaltare PvB på begreppet ”Köp till sillen och sälj till kräftorna”? Och vad har hänt under rapportsäsongen? Varmt välkommen att delta på en kort livesändning 30 juli kl 11 med Peter van Berlekom och Linda Lagercrantz.

Lästid : 0 min 15 sek
Läs mer
23/06/2021

Webbinarie: Stefan Löfvens fall

Webbinariet om den historiska omröstningen där Linda Lagercrantz tillsammans med Peter van Berlekom, förvaltare Espiria och Anders Borg, senior rådgivare Espiria, går igenom alla frågor. 

 
Läs mer
02/06/2021

Förvaltningskommentar maj 2021

Espirias fonder visade en blandad utveckling under månaden, Offensiv och Defensiv var oförändrade, Världen och Sverige /Världen var upp med 0,1 procent respektive 0,8 procent. Balanserad var ned med 0,2 procent. Sammantaget har avkastningen i fonderna varit synnerligen god under perioden januari till och med maj i år, den ligger i spannet 5,2 – 14,7 procent beroende på risknivå (från Espiria Defensiv till Espiria Offensiv).

Lästid : 1 min 23 sek
Läs mer
04/05/2021

Förvaltningskommentar april 2021

Espirias fonder visade en fortsatt positiv avkastning under april månad. Offensiv var upp med 1,2 procent, Världen med 0,4 procent, Sverige/Världen med 0,4 procent, Balanserad med 0,3 procent och Defensiv med 0,6 procent. Aktier visade en mer dämpad utveckling (mätt i svenska kronor) efter en exceptionellt stor uppgång under mars.

Lästid : 2 min 53 sek
Läs mer