15/06/2020

Förvaltningskommentar maj

Månadens drivkrafter var främst känslan av kontroll av pandemin och ekonomiska stimulanser, men också ökande geopolitiska spänningar mellan USA och Kina. Risktillgångar fortsatte upp under maj, men utländska tillgångar missgynnades av den starka svenska kronan. Globala aktier steg under månaden med 4,3% i amerikanska dollar, men enbart 0,6% i svenska kronor mätt. Stockholmsbörsen tillhörde en av de bättre aktiemarknaderna och steg 3,3% under månaden. Även nordiska företagsobligationer stärktes under månaden och deltog till fullo i återhämtningen, men eftersläpar fortfarande rekylen i globala företagsobligationer sedan botten. Ytterligare tecken på tilltagande riskaptit var att volatiliteten för samtliga tillgångar fortsatte sjunka.  På valutamarknaden var det de traditionella trygga valutorna som försvagades, som amerikanska dollar, den japanska yenen och den schweiziska francen, medan den svenska och norska kronan stärktes.

Vår förvaltning i maj

Våra fonder gav ett blandat resultat, där Sverige/Världen med en allokering mot svenska aktier gick bäst med +0,9%. Under månaden har vi arbetat mycket aktivt i syfte att styra om portföljen till nuvarande marknadsläge och de möjligheter vi ser. Vi fortsätter att förstärka hållbarhetsarbetet genom att gå igenom innehaven och komma närmare deras verksamheter och ledningar i enlighet med Espirias plan att lyfta detta fokus. Bland annat har vi minskat antalet aktieinnehav från 283 till 108 bolag vilket är en förutsättning för ett mer aktivt hållbarhetsarbete. Vi anser att portföljerna har en bra kombination av god kvalitet, stabilitet och samtidigt förutsättning till konkurrenskraftig avkastning.

 

 

 

Stockholm den 15 juni 2020

Läs mer om förvaltningsteamet

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

05/10/2020

Förvaltningskommentar september 2020

September karaktäriserades av att aktiemarknaderna rörde sig sidledes men med relativt stora kast på daglig basis. 

 
Läs mer
14/09/2020

Förvaltningskommentar augusti 2020

Augusti var återigen en mycket stark månad för risktillgångar där aktier, företagskrediter och råvaror hade en positiv värdeutveckling.

Lästid : 1 min 12 sek
Läs mer
18/08/2020

Förvaltningskommentar juli 2020

Juli månad karaktäriseras dels av förbättrad affärsaktivitet då länder öppnar upp efter första vågen av Covid-19, och dels av oro för en andra våg och förnyad smittspridning.

Lästid : 1 min 50 sek
Läs mer
13/07/2020

Förvaltningskommentar juni

Återhämtningen i ekonomierna fortgår när samhällen successivt öppnar upp efter pandemins första våg. Finansiella stimulansåtgärder ger en god omvärld för risktillgångar som t ex aktier.

Lästid : 1 min 11 sek
Läs mer