15/06/2020

Förvaltningskommentar maj

Månadens drivkrafter var främst känslan av kontroll av pandemin och ekonomiska stimulanser, men också ökande geopolitiska spänningar mellan USA och Kina. Risktillgångar fortsatte upp under maj, men utländska tillgångar missgynnades av den starka svenska kronan. Globala aktier steg under månaden med 4,3% i amerikanska dollar, men enbart 0,6% i svenska kronor mätt. Stockholmsbörsen tillhörde en av de bättre aktiemarknaderna och steg 3,3% under månaden. Även nordiska företagsobligationer stärktes under månaden och deltog till fullo i återhämtningen, men eftersläpar fortfarande rekylen i globala företagsobligationer sedan botten. Ytterligare tecken på tilltagande riskaptit var att volatiliteten för samtliga tillgångar fortsatte sjunka.  På valutamarknaden var det de traditionella trygga valutorna som försvagades, som amerikanska dollar, den japanska yenen och den schweiziska francen, medan den svenska och norska kronan stärktes.

Vår förvaltning i maj

Våra fonder gav ett blandat resultat, där Sverige/Världen med en allokering mot svenska aktier gick bäst med +0,9%. Under månaden har vi arbetat mycket aktivt i syfte att styra om portföljen till nuvarande marknadsläge och de möjligheter vi ser. Vi fortsätter att förstärka hållbarhetsarbetet genom att gå igenom innehaven och komma närmare deras verksamheter och ledningar i enlighet med Espirias plan att lyfta detta fokus. Bland annat har vi minskat antalet aktieinnehav från 283 till 108 bolag vilket är en förutsättning för ett mer aktivt hållbarhetsarbete. Vi anser att portföljerna har en bra kombination av god kvalitet, stabilitet och samtidigt förutsättning till konkurrenskraftig avkastning.

 

 

 

Stockholm den 15 juni 2020

Läs mer om förvaltningsteamet

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

13/07/2020

Förvaltningskommentar juni

Återhämtningen i ekonomierna fortgår när samhällen successivt öppnar upp efter pandemins första våg. Finansiella stimulansåtgärder ger en god omvärld för risktillgångar som t ex aktier.

Lästid : 1 min 11 sek
Läs mer
25/06/2020

Bolagen man ska leta efter i utvecklade marknader

Investeringschef Peter van Berlekom delar med sig av hur man hittar de bästa bolagen i utvecklade marknader samt hur börsen kommer se förbi denna hög av mörka orosmoln.

Lästid :
Läs mer
17/06/2020

Starka argument för uthållig återhämtning

Världsekonomin gynnas nu av enorma finanspolitiska stimulanser och en förvånande svag dollar. Därtill verkar bedömare underskatta effekten av Tysklands nyliga jättestimulans. Med tecken på en kommande andra våg av virusutbrott är bilden inte entydig men med förväntan om ytterligare en runda av stimulanser ser vi goda argument för en stark återhämtning.

Lästid : 5 min
Läs mer
03/06/2020

Viktigt att göra en korrekt kreditanalys igen

Trots vårens turbulens på obligationsmarknaden har Espirias ränteportfölj kunnat utnyttja de flödesdrivna felprissättningarna i marknaden. Här berättar Espirias ränteförvaltare Stefan Pari om möjligheterna han ser på marknaden just nu.

Lästid : 2 min 30 sek
Läs mer