05/10/2020

Förvaltningskommentar september

September karaktäriserades av att aktiemarknaderna rörde sig sidledes men med relativt stora kast på daglig basis. Tydligast var detta inom teknologisektor som inledde månaden med att gå upp 4%, för att sedan falla tillbaka 10% och slutligen återhämta 5%. Fortsatt oro för Covid-19 och den andra våg som nu översköljer Europa styrde sentiment, men samtidigt som antalet fall fortsatte stiga i flera europeiska länder har bara mindre inskränkningar införts och vi bedömer fortsatt att det bara kommer att leda till partiella nedstängningar med mildare påverkan på ekonomierna. Då viruset ser ut att vara försvagat är antalet allvarliga- och dödsfall väsentligt lägre än tidigare under pandemin.

Börserna var blandade där svenska aktier steg 3% samtidigt som amerikanska aktier sjönk 0,5% mätt i svenska kronor. Andra tillgångar pekade tydligare på ökad risk såsom en något starkare USD och fallande globala krediter.

Samtliga Espiria fonder levererade en god avkastning under månaden. Största positiva bidragsgivare inom aktier var Comcast, Hennes & Mauritz och Unilever. Amerikanska Comcast (media och TV kommunikation, TV program, bredband, kabel TV) har en stabilitet i intjäningen 2020 samt hög förväntad tillväxt 2021 vilket resulterade i prognosuppjusteringar för intjäningen. H&M redovisade en oväntat stark rapport för sitt tredje kvartal 2020. Siffrorna visar att återhämtningen i detaljhandeln går snabbare än förväntat samtidigt som online fortsatt växer. Unilever, med en försäljningsandel om 57 procent i tillväxtmarknader, gynnas av en positiv trend inom hygien. Detta samt öppnandet av ekonomierna efter pandemi-restriktioner indikerar en relativt god försäljningstillväxt under senare delen av 2020.
Nordiska krediter visade stabilitet och ett positivt bidrag till avkastningen under månaden.

 

Stockholm den 5 oktober 2020

Läs mer om förvaltningsteamet

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

14/09/2020

Förvaltningskommentar augusti 2020

Augusti var återigen en mycket stark månad för risktillgångar där aktier, företagskrediter och råvaror hade en positiv värdeutveckling.

Lästid : 1 min 12 sek
Läs mer
18/08/2020

Förvaltningskommentar juli 2020

Juli månad karaktäriseras dels av förbättrad affärsaktivitet då länder öppnar upp efter första vågen av Covid-19, och dels av oro för en andra våg och förnyad smittspridning.

Lästid : 1 min 50 sek
Läs mer
13/07/2020

Förvaltningskommentar juni

Återhämtningen i ekonomierna fortgår när samhällen successivt öppnar upp efter pandemins första våg. Finansiella stimulansåtgärder ger en god omvärld för risktillgångar som t ex aktier.

Lästid : 1 min 11 sek
Läs mer
25/06/2020

Bolagen man ska leta efter i utvecklade marknader

Investeringschef Peter van Berlekom delar med sig av hur man hittar de bästa bolagen i utvecklade marknader i en intervju med Fonder Direkt.

 
Läs mer