08/12/2021

Hållbarhetsdrivna investeringar för grön omställning


Möt portföljförvaltarna Huizi Zeng, Jakob Wikander och Peter van Berlekom som berättar om fonden Espiria SDG Solutions.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

02/02/2023

Espiria lanserar fonden Nordic Corporate Bond

Espiria lanserar en ny företagsobligationsfond som ger investerare tillgång till den nordiska obligationsmarknaden och förvaltas av ett team med expertis av de lokala marknaderna.

 
Läs mer
02/01/2023

Förvaltningskommentar december 2022

Fonderna visade en vikande utveckling under december månad, detta efter två månader av uppgång.

 
Läs mer
20/12/2022

Espiria – Marknadsutsikter för 2023

2022 har varit ett svårnavigerat år, dominerat av konflikten i Ukraina och dess påverkan på den ekonomiska utvecklingen.

 
Läs mer
20/12/2022

Letter To CEO From CIO Espiria & Group CIO

As the CIO for Espiria and the CIO for East Capital Group, we are writing to you because Espiria is a shareholder or a bondholder in your company. Since our start in 1997, 25 years ago, we have been working for positive change.

 
Läs mer