14/04/2020

När volatiliteten och börsfallen slår till är det lätt att dra i nödbromsen och stänga ner det löpande sparandet för att vänta ut stormen. Men erfarenheten visar att det är en dålig långsiktig strategi eftersom man då gått miste om de år av överavkastning som följt på oron.

Efter ett starkt börsår 2019 där marknaden lyckades skaka av sig en hel del oro, slog Covid-19 till med full kraft inte långt efter årsskiftet. Med det parallella oljeprisraset skapade det en dubbelchock för marknaderna som på kort tid lyckades radera ut år av börsuppgångar. I ett sådant läge är det lätt att dras med i tidningarnas krisrubriker och stoppa insättningarna till en börs som ändå bara verkar gå ner. Men historien visar tydligt att det är ett misstag för en långsiktig sparare.

De senaste 33 åren har Stockholmsbörsen gått upp i genomsnitt 9,4 procent per år1. Och trots en generell uppgång har vi haft många perioder av värdefall som varit i paritet med, och många gånger större, än det vi ser just nu.

Då är det viktigt att komma ihåg att det historiskt varit lönsamt för långsiktiga investerare just när det rått turbulens och börspanik. En sammanställning av de tillfällen som börsen varit ner 30 procent eller mer, visar att man som investerare fått en genomsnittlig avkastning på 20,5 procent under det efterföljande året. Sett till de efterföljande tre åren har en investering gett en snittavkastning på drygt 17 procent per år, vilket alltså kan jämföras med den historiska snittavkastningen på drygt nio procent. De tillfällen börsen halverats har avkastningen de efterföljande tre åren varit hela 25 procent per år i snitt1.

Ett annat sätt att se det är att titta på den avkastning man fått om man stått utanför börsen de 10 bästa månaderna under de senaste 33 åren. Då hade snittavkastningen varit 5,6 procent per år istället för 9,4 procent för den som varit med hela tiden. Men då är det viktigt att notera att hela 60 procent av de bästa månaderna kommit just efter att börsen fallit 30 procent eller mer1.

Att vid sådana kraftiga nedgångar dra i nödbromsen och kliva ut från marknaden eller ställa in sparandet visar att man inte bara missat mycket starka perioder de efterföljande åren, utan att man också kommer få en betydligt sämre avkastning än den som legat still hela vägen.

För många är dock procenttal ett lite väl abstrakt sätt att se det. Om vi istället betraktar en person som kontinuerligt sparat 3000 kr per månad som denne investerat i linje med MSCI World från 1995 till idag, har denne sparat 837 000 kr. Dessa pengar har i sin tur genererat en avkastning på drygt 1,6 miljoner kr, alltså en total portfölj på nära 2,5 miljoner kr. För en så kallad defensiv sparare som dragit ner sitt kontinuerliga sparande till noll när börsen fallit med 20 procent eller mer, så har denne visserligen sparat mindre, 612 000 kr, men detta har också genererat mindre avkastning, med en total portfölj på 1,6 miljoner kr idag2.

Den som istället sparat offensivt, och ökat sitt sparande till 4500 kr per månad när börsen fallit 20 procent, för att köpa ”på rea”, har istället fått ett totalt kapital på nära det dubbla, 2,9 miljoner kr, jämfört med den som sparat defensivt2.

Så för den som har ett långsiktigt perspektiv på sitt sparande är lägre börskurser inte något dåligt utan tvärtemot bra, och speciellt för den som kan ha en mer offensiv inställning till sitt sparande och utnyttja tillfället att bygga långsiktigt.

1OMX All-share (SAX) Index 1986-12-31 – 2020-03-11
2MSCI World AC i SEK 1996-12-31 – 2020-03-11

Riskinformation
Investeringar i finansiella instrument är förenade med risk. De pengar som investeras i finansiella instrument kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Materialet skall inte utgöra beslutsunderlag för investering. Rådfråga rådgivare och investeringar skall inte göras utan att en full investeringsrådgivning genomförts.

Senaste artiklarna

03/06/2020

Viktigt att göra en korrekt kreditanalys igen

Trots vårens turbulens på obligationsmarknaden har Espirias ränteportfölj kunnat utnyttja de flödesdrivna felprissättningarna i marknaden. Här berättar Espirias ränteförvaltare Stefan Pari om möjligheterna han ser på marknaden just nu.

Lästid : 2 min 30 sek
Läs mer
08/05/2020

Förvaltningskommentar april

Riskaptiten återkom under april och globala finansmarknader stärktes på bred front under månaden. Globala aktier steg under månaden med 8.5% i svenska kronor mätt och den amerikanska börsen var återigen bland de starkaste.

Lästid : 1 min 24 sek
Läs mer
29/04/2020

Peter van Berlekom blir CIO för Developed Markets i East Capital Group

East Capital Group, som Espiria är en del av, meddelar idag att Peter van Berlekom har rekryterats till rollen som Chief Investment Officer (CIO) för gruppens förvaltningsstrategier inom Developed Markets, i dagsläget omfattande Espirias fonder. 

Lästid : 2 min 17 sek
Läs mer
14/04/2020

Espiria förvaltningskommentar mars – Coronapandemin pressar marknaderna

Aktiemarknaderna föll kraftigt under större delen av mars. Den ekonomiska nedgången har varit snabb och dramatisk och nedstängningar och stränga karantäner har gjort att den ekonomiska aktiviteten nästan upphört i många länder. Mot slutet av månaden stärktes dock aktiemarknaderna med stöd av de stora stimulanspaketen som sjösatts i USA och Europa.

Lästid : 2 min 30 sek
Läs mer