09/11/2021

Espiria SDG Solutions bryter ny mark – mottagandet bekräftar ökad efterfrågan på mörkgröna fonder

 

I början av oktober lanserade Espiria en uppdaterad fondfamilj där dess fond SDG Solutions uppfyller de högsta hållbarhetskraven, Artikel 9 (mörkgrön), enligt EU:s regelverk. Mottagandet från investerare vittnar om en ökande efterfrågan på resultatfokuserade fonder som levererar på FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Under oktober har Espirias SDG Solutions presenterats för institutionella investerare i Europa, och med COP26 i Glasgow toppar aktiva investeringar och fonder som levererar på de globala målen (SDGs) agendan.

"Vi har introducerat SDG Solutions för investerare över hela Europa och mottagandet har varit långt över förväntan. Responsen vi fått har varit att fonden möter investerarnas ökade efterfrågan på strikt förvaltade fonder som aktivt levererar på de globala målen med konkreta resultat," säger Nikodemus Dahlgren, Head of Investor Relations på East Capital Group.

"SDG Solutions har som mål att tillgodose så gott som samtliga hållbarhetsrelaterade krav som investerare ställer på olika nivåer. Vår nuvarande process gör det till och med möjligt för oss att möta bredare hållbarhetsmål, och kan potentiellt erbjuda mer detaljerad rapportering än vad som krävs som minimum av EU-taxonomin och SFDR. Vi strävar efter stringens och transparens i vårt tillvägagångssätt och detta mottagande bekräftar att det är vad som krävs för att uppfylla investerarnas krav. Med vår starka vilja att våra fonder ska ha en verklig effekt är det glädjande att kunna dra den slutsatsen," säger Huizi Zeng, fondförvaltare för SDG Solutions på Espiria.

Huizi Zeng har en gedigen bakgrund inom impact-investeringar och hon fokuserar på Espirias prioriterade arbete att kontinuerligt integrera hållbarhet i alla aspekter av fondförvaltningen. Espiria har som uttalad ambition att bli ledande inom global aktie- och nordisk ränteförvaltning kopplad till de globala målen.

Under november kommer Espiria att publicera en analys om Impact-investeringar, vars huvudförfattare är Huizi Zeng, vilken berör ämnen såsom effektmätning och förvaltning samt hur samarbetsinsatser resulterar i konkreta resultat.

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

02/12/2021

Förvaltningskommentar november 2021

Fonderna visade en fortsatt positiv avkastning under november. Aktiefonderna Espiria Global steg med 3,0% och Espiria SDG Solutions steg med 2,7%. 

 
Läs mer
29/11/2021

Så agerar vi i nya börsoron

Global oro på världsmarknaderna och en turbulent vecka i svensk politik. Anders Borg och Peter van Berlekom pratar om marknadsvolatilitet, regeringsval, budget m.m.

 
Läs mer
09/11/2021

Kan rapportsäsongen bjuda på positiva överraskningar?

Hösten har bjudit på volatila marknader och vi är inne i en intensiv rapportperiod. Ser vi potential för en av de bästa rapportsäsongerna någonsin?

 
Läs mer
08/11/2021

Förvaltningskommentar oktober 2021

Fonderna visade en positiv avkastning under oktober, blandfonderna Espiria 30, Espiria 60 och Espiria 90 med 0,6, 1,0 respektive 1,4 procent. Aktiefonden Espiria Global var upp med 1,9 procent. Espiria SDG Solutions, med ny inriktning sedan 1 oktober, steg med 2,6 procent.

 
Läs mer