17/01/2020

Henrik Kwarnmark

Henrik har arbetat i finansbranschen sedan 2001 och är portföljförvaltare i Espirias förvaltningsteam som beslutar om fondernas allokering.

Vad innebär riskstyrd förvaltning?
I grunden handlar det om att risken i ditt sparande inte ska förändras över tid. Du väljer den fond som har risknivå som matchar din personliga riskaptit och sedan ser vi till att fondens risknivå bibehålls över tid oavsett hur marknaden förändras.

Hur gör ni det?
Vi mäter risken i marknaden på olika sätt och kommer sedan att justera fördelningen av tillgångar för att uppnå rätt risk: är risken i marknaden hög kommer vi att minska aktieandelen och är risken låg kommer vi att öka. Det kan liknas vid en självkörande bil som automatiskt justerar bilens hastighet efter om den åker på motorväg eller serpentinväg.

"Det kan liknas vid en självkörande bil som automatiskt justerar bilens hastighet efter om den åker på motorväg eller serpentinväg."

En klassisk blandfond med fasta vikter aktier och obligationer kan på samma sätt liknas med en bil där det bara finns en fast hastighet som ej kan anpassas efter typ av väg – då måste hastigheten sättas tillräckligt lågt så att bilen inte kör av när vägen blir krokig. Riskstyrd förvaltning bör således förväntas ge högre avkastning än en statisk portfölj i en uppåtgående marknad då den har möjlighet att ”gasa på” och samtidigt skydda nedsidan bättre i en nedåtgående då den kan ”bromsa upp”. Oavsett avkastning kan du som investerare känna dig trygg med att risken i ditt sparande med Espiria inte förändras över tid.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

03/06/2020

Viktigt att göra en korrekt kreditanalys igen

Trots vårens turbulens på obligationsmarknaden har Espirias ränteportfölj kunnat utnyttja de flödesdrivna felprissättningarna i marknaden. Här berättar Espirias ränteförvaltare Stefan Pari om möjligheterna han ser på marknaden just nu.

Lästid : 2 min 30 sek
Läs mer
08/05/2020

Förvaltningskommentar april

Riskaptiten återkom under april och globala finansmarknader stärktes på bred front under månaden. Globala aktier steg under månaden med 8.5% i svenska kronor mätt och den amerikanska börsen var återigen bland de starkaste.

Lästid : 1 min 24 sek
Läs mer
29/04/2020

Peter van Berlekom blir CIO för Developed Markets i East Capital Group

East Capital Group, som Espiria är en del av, meddelar idag att Peter van Berlekom har rekryterats till rollen som Chief Investment Officer (CIO) för gruppens förvaltningsstrategier inom Developed Markets, i dagsläget omfattande Espirias fonder. 

Lästid : 2 min 17 sek
Läs mer
14/04/2020

Fortsätta spara nyckeln till långsiktig framgång

När volatiliteten och börsfallen slår till är det lätt att dra i nödbromsen och stänga ner det löpande sparandet för att vänta ut stormen. Men erfarenheten visar att det är en dålig långsiktig strategi eftersom man då gått miste om de år av överavkastning som följt på oron.

Lästid : 3 min 50 sek
Läs mer