Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Axel Ekros

Analytiker

Axel Ekros 615X405

Axel Ekros arbetar som analytiker på Espiria. Han började på East Capital Group under sin praktik och blev anställd som Research Associate på Adrigo under 2022. Innan Adrigo genomförde Axel praktik inom private equity och corporate finance på Novax och Capillar. Axel har en kandidatexamen i Industrial Engineering and Management från Jönköping University 2021. 

Axel har även en framgångsrik bakgrund i det svenska roddlandslaget där han tillbringade sex år och erhöll priser både i Sverige och internationellt.

Investeringsteam

Peter Van Berlekom 200X200 2

Peter van Berlekom

Investeringsansvarig

Peter är investeringsansvarig med ett övergripande ansvar för Espirias strategier och ett fokus på aktier.

Mer om Peter

Jakob Wikander 200X200 2

Jakob Wikander

Portföljförvaltare och vice investeringsansvarig

Jakob arbetar som portföljförvaltare med fokus på globala aktier och räntor.

Mer om Jakob

Huizi Zeng 200X200

Huizi Zeng

Portföljförvaltare

Huizi arbetar som portföljförvaltare med fokus på aktier och hållbarhet.

Mer om Huizi

Stefan Pari 200X200

Stefan Pari

Portföljförvaltare

Stefan arbetar som portföljförvaltare med fokus på räntor.

Mer om Stefan

Axel Ekros 200X200

Axel Ekros

Analytiker

Axel arbetar som analytiker.

Mer om Axel