Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Jakob Wikander

Portföljförvaltare och vice investeringsansvarig

Jakob Wikander 615X405 2

Jakob arbetar som portföljförvaltare med fokus på globala aktier och räntor. Jakob har en bakgrund från East Capital Group där han arbetat under åren 2009-2015, samt från och med 2019. Däremellan har han arbetat som portföljförvaltare och analytiker på Ålandsbankens fondbolag med fokus på europeiska aktier och globala räntor. Sedan 2020 är Jakob en del av Espirias investeringsteam.

Jakob har en magisterexamen i nationalekonomi från Uppsala Universitet och är certifierad CIPM från CFA Institute.

Förvaltningsteam

Peter Van Berlekom 615X405

Peter van Berlekom

Investeringsansvarig

Peter är investeringsansvarig med ett övergripande ansvar för Espirias strategier och ett fokus på aktier.

Jakob Wikander 615X405 2

Jakob Wikander

Portföljförvaltare och vice investeringsansvarig

Jakob arbetar som portföljförvaltare med fokus på globala aktier och räntor.

Huizi Zeng 615X405

Huizi Zeng

Portföljförvaltare

Huizi arbetar som portföljförvaltare med fokus på aktier och hållbarhet.

Stefan Pari 615X405

Stefan Pari

Portföljförvaltare

Stefan arbetar som portföljförvaltare med fokus på räntor.

Axel Ekros 615X405

Axel Ekros

Analytiker

Axel arbetar som analytiker för Espirias fonder.