VÅRA FONDER

 

Espiria fonder förvaltas utifrån en riskstyrd förvaltningsmodell, vilket innebär att varje fond har en målrisk och det är målrisken i fonden som styr tillgångsallokeringen i fonderna. Det betyder att våra fondsparare vet vilken risk de har i sitt fondsparande. Läs mer om förvaltningen

Ett enda beslut, vilken risknivå passar dig?

Våra fonder:

Aktier

Räntor

Låg Risk
Hög Risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Espiria Årsberättelser

 

Läs mer

Läs mer om respektive fonds utveckling senaste månaden

 

Läs våra månadsrapporter

Våra fonder

Kom igång med ditt sparande