VÅRA FONDER

 

Espiria fonder förvaltas utifrån en riskstyrd förvaltningsmodell, vilket innebär att varje fond har en målrisk och det är målrisken i fonden som styr tillgångsallokeringen i fonderna. Det betyder att våra fondsparare vet vilken risk de har i sitt fondsparande. Läs mer om förvaltningen

Ett enda beslut, vilken risknivå passar dig?

Våra fonder:

Aktier

Räntor

Låg Risk
Hög Risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Espiria Års- och halvårsberättelser

Läs mer om respektive fonds utveckling senaste månaden

Läs våra månadsrapporter

Våra fonder

Kom igång med ditt sparande