Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fonder med riskklass 6-7 kan minska/öka kraftigt i värde.
Redovisning av fondens historiska avkastning tar ingen hänsyn till inflation.

 

Välbalanserade fonder

Att ge våra kunder en långsiktig avkastning genomsyrar allt vi gör. Våra förvaltare väger alltid in bolagsspecifika förutsättningar, makroekonomiska faktorer, globala trender, hållbarhet och risk innan de fattar investeringsbeslut. Resultatet blir en mix av tillgångar i välbalanserade fonder där förvaltarna använder all sin kunskap och erfarenhet för att ge fondandelsägarna stabil avkastning. Läs mer om förvaltningen »»

Espiria Nordic Corporate Bond

En räntefond som investerar brett i företagsobligationer hos selektivt utvalda bolag i Norden. En fond med fokus på hållbarhet och kvalitet för att generera en attraktiv riskjusterad avkastning.

Rekommenderad placeringshorisont: minst 2 år

Läs mer

Espiria SDG Solutions

En aktiefond med fokus på företag som utvecklas i samklang med FN’s Hållbarhetsmål (SDGs). Företagen har en väsentlig del av sin verksamhet inriktad på hållbara lösningar för både produkter och tjänster vilket ger en god underliggande tillväxt.

Rekommenderad placeringshorisont: minst 5 år

 

Espiria 30

En blandfond som passar dig som föredrar mindre svängningar i avkastningen. Placerar till större del i nordiska räntebärande instrument, främst företagsobligationer. Aktiedelen består av en global aktieportfölj med en relativt hög andel aktier med en hög direktavkastning.

Rekommenderad placeringshorisont: minst 2 år

Espiria 60

En blandfond som passar dig som vill spara försiktigare men kombinera detta med ett medelstort risktagande. Över tid investerar fonden cirka 60 procent i en koncentrerad, global aktieportfölj och cirka 40 procent investeras i nordiska räntebärande instrument, främst företagsobligationer.

Rekommenderad placeringshorisont: minst 3 år

Espiria 90

En blandfond som passar dig som är beredd att ta högre risk eftersom 90 procent av fondens tillgångar är placerade i aktier. Omkring 60 procent av aktiedelen är placerade i en koncentrerad, global aktieportfölj och 30 procent är placerad i svenska aktier. Cirka 10 procent investeras i nordiska räntebärande instrument.

Rekommenderad placeringshorisont: minst 5 år

Espiria Global

En aktiefond som passar dig som är villig att ta en hög risk eftersom fondens innehav är placerat i globala aktier med möjlighet till en hävstång om upp till 20 procent. Aktieportföljen består av 50-70 globala aktier plus hävstång i form av terminer på breda aktieindex.

Rekommenderad placeringshorisont: minst 5 år

Spara för framtiden

Du kan direktspara hos Espiria genom att öppna ett ISK eller depåkonto. Du kan även investera i Espirias fonder genom någon av vår distributörer.

Årsrapporter

Läs årsrapporter

Läs om fondernas utveckling

Läs månadsrapporter

Bläddra bland äldre månadsrapporter i arkivet

Bankdagskalender

Espiria Bank Holiday.pdf

 

Genomförande av gränsöverskridande fusion: SP Aktiv-Defensiv

2022-04-01

Fusionen av fonden SP Aktiv-Defensiv med ESPIRIA 30, en delfond i ESPIRIA, har genomförts i enlighet med ingiven fusionsplan som godkändes av Finansinspektionen den 9 februari 2022.
SP Aktiv-Defensiv upphörde därmed den 1 april 2022.
Efter fusionen äger tidigare andelsägare i SP Aktiv-Defensiv nu aktier i ESPIRIA 30.
Mer information om fusionen, så som revisorns yttrande om utbytesförhållandet, kan erhållas av förvaltningsbolaget East Capital Asset Management S.A. vid förfrågan.

SP Aktiv-Defensiv - Årsberättelse 2021

Förändringsarbete för hållbara fonder

2021-09-30

Espiria har sedan 2020 bedrivit ett omfattande förändringsarbete med målet att bli ledande inom global aktie- och nordisk ränteförvaltning kopplad till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Som en del av detta har Espiria stärkt investeringsteamet som nu leds av Peter van Berlekom, prisbelönt förvaltare, och tagit ett tydlig fokus mot hållbara och innovativa kvalitetsbolag. Resultatet av arbetet har varit mycket positivt och hittills levt upp till förvaltningens ambition att erbjuda en stabil och konkurrenskraftig avkastning.

Läs mer