05/05/2022

Espiria årsrapport 2021

Espiria årsrapport 2021 finns nu tillgänglig.

 
Läs mer
05/05/2022

Förvaltningskommentar april 2022

Fonderna hade en negativ värdeutveckling i april. Höga inflationstal och stigande räntor har inneburit att risktillgångar och särskilt aktier föll på bred front. Företagsrapporterna har så här långt visat en bättre resultatutveckling än de nedjusterade förväntningarna, som berodde både på kriget i Ukraina och de kraftigt stigande priserna på råvaror och insatsvaror.

 
Läs mer
07/04/2022

Förvaltningskommentar mars 2022

Fondutvecklingen under mars var svagt positiv trots kriget i Ukraina och dess påverkan på de finansiella marknaderna både direkt och indirekt samt en ränteuppgång mot bakgrund av en hög inflationstakt. Börsutvecklingen var negativ under månadens första hälft för att följas av en relativt stark återhämtning som gav högre kursnivåer på alla viktiga marknader.

Lästid : 4 minuter
Läs mer
02/03/2022

Förvaltningskommentar februari 2022

Fondutvecklingen under februari var fortsatt svag där kriget i Ukraina medförde en väsentligt negativ effekt på de finansiella marknaderna.

 
Läs mer
22/02/2022

Att göra skillnad för världen med investeringar

För att vara en så ung nisch som impact-investering är, uppstår det förvirring när människor använder ”impact investing” och ”investera med impact” för att beskriva samma sak. Även om en investerare investerar med impact, betyder det inte att denne är en impact-investerare.

 
Läs mer
02/02/2022

Förvaltningskommentar januari 2022

Aktier som tillgångsklass visade breda nedgångar i januari. Den svenska kronan var också svag relativt andra viktiga valutor, något som dämpade nedgången i fondkurserna i relation till andelen utländska aktier. Blandfonderna sjönk, Espiria 30 med 1,0 procent, Espiria 60 med 2,0 procent och Espiria 90 med 3,1 procent. Aktiefonderna Espiria Global och Espiria SDG Solutions sjönk med 4,1 respektive 5,3 procent.

 
Läs mer