02/03/2023

Förvaltningskommentar februari 2023

För rapportsäsongen har nordamerikanska företag redovisat resultat, för 2022, som klart understigit marknadens förväntningar samtidigt som rörelsemarginalerna sjunkit.

 
Läs mer
02/02/2023

Förvaltningskommentar januari 2023

Samtliga fonder visade en positiv utveckling under månaden.

 
Läs mer
02/02/2023

Espiria lanserar fonden Nordic Corporate Bond

Espiria lanserar en ny företagsobligationsfond som ger investerare tillgång till den nordiska obligationsmarknaden och förvaltas av ett team med expertis av de lokala marknaderna.

 
Läs mer
02/01/2023

Förvaltningskommentar december 2022

Fonderna visade en vikande utveckling under december månad, detta efter två månader av uppgång.

 
Läs mer
20/12/2022

Espiria – Marknadsutsikter för 2023

2022 har varit ett svårnavigerat år, dominerat av konflikten i Ukraina och dess påverkan på den ekonomiska utvecklingen.

 
Läs mer
20/12/2022

Letter To CEO From CIO Espiria & Group CIO

As the CIO for Espiria and the CIO for East Capital Group, we are writing to you because Espiria is a shareholder or a bondholder in your company. Since our start in 1997, 25 years ago, we have been working for positive change.

 
Läs mer