Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Espiria 90 615X405 New

Espiria 90

NAV-kurs

258,64 SEK

1 dag

-0,61 %

i år

+16,40 %

Datum

2024-07-18

Hållbarhet

Artikel 8

NAV-kurs

259,64 SEK

1 dag

-0,61 %

i år

+16,44 %

Datum

2024-07-18

Hållbarhet

Artikel 8

En blandfond som placerar 90 procent i svenska och globala aktier

Espiria 90 balanserar risken genom att investera i både räntor och aktier. Fonden investerar över tid cirka 30 procent i svenska aktier och 60 procent i globala aktier med fokus på marknadsledande bolag med starka affärsmodeller och skickligt ledarskap. Cirka 10 procent investeras främst i nordiska företagsobligationer.

En välbalanserad fond med noggrannt utvalda aktier i kvalitetsbolag för dig som vill ha ett sparande med högre risk. Rekommenderad placeringshorisont är minst 5 år.

Innovation, hållbarhet och nordiska företagsobligationer

Att investera i innovation och hållbarhet innebär att fokusera på långvarig tillväxt och bidra till en bättre värld. Innovativa bolag som utvecklar banbrytande teknik och hållbara produkter gynnas av den ökande globala efterfrågan på samhällsomvandlande lösningar. De är motståndskraftiga över tid, då de kontinuerligt anpassar sig till marknaden. Deras fokus på att minimera negativ miljöpåverkan bidrar även till att skapa långsiktigt värde för såväl investerare som samhället.

Nordiska företagsobligationer erbjuder en intressant investeringsmöjlighet med historiskt sett högre avkastning jämfört med krediter i Europa och USA och unika egenskaper som är svåra att hitta på andra marknader. Norden erbjuder en stabil makromiljö och en stor del av räntorna är rörliga, vilket medför en lägre volatilitet på marknaden.

Fondfördelar

 • Aktiv förvaltning
 • Bred portfölj med god riskspridning
 • Investerar i kvalitetsbolag
 • SFDR Artikel 8-fond

Bred portfölj med fokus på kvalitet och portföljbalans

Espiria 90 har som mål att uppnå en kombination av långsiktig kapitaltillväxt och direktavkastning, genom balanserade investeringar. Alla Espirias investeringsbeslut utgår ifrån ett ramverk där bolag betygsätts utifrån ledarskap, affärsmodell, marknad, fundamentala faktorer och hållbarhet.

Investeringsbesluten vägleds av vår uppfattning att:

 • Portföljbalans skapar stabilitet över konjunkturcykeln och minskar känsligheten mot kraftiga rörelser i enskilda trender
 • Kvalitetsbolag med visibilitet i intjäning har historisk erbjudit motståndskraft i börsnedgångar
 • Exponering mot megatrender understödjer en god försäljningstillväxt över tid där hållbara bolag med innovationskraft har goda möjligheter att växa snabbare än marknaden, till en lägre risk
Investeringsfilosofi och aktiv förvaltning

Investera i Espiria 90

Du kan direktspara hos fonden genom att öppna ett ISK eller depåkonto. Du kan även investera i Espirias fonder genom någon av distributörerna nedan:

Branschfördelning

Största innehav

Wind Turbines 615X405

Hållbarhet

Espiria arbetar aktivt för att skapa positiv förändring, genom våra investeringar och bolagspåverkan. Vår investeringsfilosofi bygger på att hitta bolag med hög standard vad gäller kvalitet och hållbarhet genom grundläggande analys och egenutvecklade ESG-verktyg.

Fondfakta

Fond

Espiria 90 A

Andelsklass

A SEK

ISIN

LU1120868622

Startdatum

2014-12-19

Hemvist

Luxembourg

Kategori

SEK Aggressive Allocation

Morningstar Rating™ (3 år)

4

Årlig avgift

1,83 %

- varav förvaltningsavgift

1,40 %

Hållbarhetsprofil

Läs mer

Fond

Espiria 90 C

Andelsklass

C SEK

ISIN

LU0674582571

Startdatum

2011-09-06

Hemvist

Luxembourg

Kategori

SEK Aggressive Allocation

Morningstar Rating™ (3 år)

4

Årlig avgift

1,79 %

- varav förvaltningsavgift

1,40 %

Hållbarhetsprofil

Läs mer

Riskindikator

Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lägre risk

Högre risk

Lägre möjlig avkastning

Högre möjlig avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lägre risk

Högre risk

Lägre möjlig avkastning

Högre möjlig avkastning