Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Våra fonder

Espirias fonder fungerar både som en komplett lösning eller som en del av en större portfölj. Välj bland fonder baserade på investeringstema och välbalanserade allokeringsfonder utifrån riskprofil och investeringshorisont. Alla våra fonder är aktivt förvaltade med fokus på hållbara investeringar i kombination med att erbjuda stabil och attraktiv riskjusterad avkastning.

Temafonder
Espiria SDG Solutions - artikel 9 fond
Espiria SDG Solutions

En global aktiefond som investerar i företag som utvecklas i samklang med FN:s hållbarhetsmål (SDGs) som bidrar till en hållbar samhällsutveckling och genererar långsiktig ekonomisk tillväxt.

NAV-kurs

216,27 SEK

1 dag

+0,90%

i år

+4,16%

Datum

2023-06-01

Hållbarhet

Artikel 9

NAV-kurs

217,06 SEK

1 dag

+0,90%

i år

+4,18%

Datum

2023-06-01

Hållbarhet

Artikel 9

Fonden Espiria Nordic Corporate Bond
Espiria Nordic Corporate Bond

En räntefond som investerar i nordiska företagsobligationer med fokus på hållbarhet och kvalitet för att erbjuda en attraktiv riskjusterad avkastning.

NAV-kurs

102,02 SEK

1 dag

-0,01%

i år

+2,55%

Datum

2023-06-01

Hållbarhet

Artikel 8

NAV-kurs

102,04 SEK

1 dag

-0,01%

i år

+2,55%

Datum

2023-06-01

Hållbarhet

Artikel 8

Espiria Global 615X405
Espiria Global

En aktiefond som investerar globalt i kvalitetsbolag och ger tillgång till världens främsta företag med fokus på hållbarhet och innovation.

NAV-kurs

279,18 SEK

1 dag

+1,03%

i år

+17,36%

Datum

2023-06-01

Hållbarhet

Artikel 8

NAV-kurs

289,36 SEK

1 dag

+1,03%

i år

+17,38%

Datum

2023-06-01

Hållbarhet

Artikel 8

Blandfonder med omsorgsfull fördelning av olika placeringar - välj fond utifrån passande risknivå för bästa möjliga värdeutveckling
Espiria 30 615X405
Espiria 30

En välbalanserad blandfond som placerar övervägande del i räntor och 30 % aktier i globala kvalitetsbolag - för ett sparande med låg risk och mindre svängningar i avkastningen.

NAV-kurs

140,65 SEK

1 dag

+0,26%

i år

+6,00%

Datum

2023-06-01

Hållbarhet

Artikel 8

NAV-kurs

141,15 SEK

1 dag

+0,26%

i år

+6,02%

Datum

2023-06-01

Hållbarhet

Artikel 8

Espiria 60 615X405
Espiria 60

En välbalanserad fond som placerar 60 % aktier i globala kvalitetsbolag och balanserar risken med ränteplaceringar på den nordiska marknaden - för ett sparande med medel risk

NAV-kurs

187,36 SEK

1 dag

+0,46%

i år

+10,08%

Datum

2023-06-01

Hållbarhet

Artikel 8

NAV-kurs

188,03 SEK

1 dag

+0,46%

i år

+10,09%

Datum

2023-06-01

Hållbarhet

Artikel 8

Espiria 90 615X405
Espiria 90

En välbalanserad fond som placerar 90 % aktier i globala kvalitetsbolag och balanserar risken med räntor - högre risk med möjlighet till långsiktigt god kapitaltillväxt.

NAV-kurs

212,65 SEK

1 dag

+0,82%

i år

+11,74%

Datum

2023-06-01

Hållbarhet

Artikel 8

NAV-kurs

213,37 SEK

1 dag

+0,82%

i år

+11,75%

Datum

2023-06-01

Hållbarhet

Artikel 8