Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Våra fonder

Temafonder
Espiria Global Innovation

En global aktiefond som investerar i kvalitetsbolag och ger tillgång till världens främsta företag med investeringar understödda av starka trender inom innovation.

NAV-kurs

343,83 SEK

1 dag

-1,22 %

i år

+19,08 %

Datum

2024-07-18

Hållbarhet

Artikel 8

NAV-kurs

356,54 SEK

1 dag

-1,22 %

i år

+19,11 %

Datum

2024-07-18

Hållbarhet

Artikel 8

Espiria SDG Solutions

En global aktiefond som investerar i företag som utvecklas i samklang med FN:s hållbarhetsmål (SDGs) som bidrar till en hållbar samhällsutveckling och genererar långsiktig ekonomisk tillväxt.

NAV-kurs

225,85 SEK

1 dag

-0,62 %

i år

+11,33 %

Datum

2024-07-18

Hållbarhet

Artikel 9

NAV-kurs

226,77 SEK

1 dag

-0,61 %

i år

+11,35 %

Datum

2024-07-18

Hållbarhet

Artikel 9

Espiria Nordic Corporate Bond

En räntefond som investerar i nordiska företagsobligationer med fokus på hållbarhet och kvalitet för att erbjuda en attraktiv riskjusterad avkastning.

NAV-kurs

112,62 SEK

1 dag

+0,01 %

i år

+4,63 %

Datum

2024-07-18

Hållbarhet

Artikel 8

NAV-kurs

102,50 SEK

1 dag

+0,02 %

i år

Datum

2024-07-18

Hållbarhet

Artikel 8

NAV-kurs

112,68 SEK

1 dag

+0,02 %

i år

+4,64 %

Datum

2024-07-18

Hållbarhet

Artikel 8

Fonder med anpassad fördelning mellan aktie - och ränteplacering. Välj fond utifrån önskad risknivå och sparhorisont.
Espiria 30

En välbalanserad blandfond som placerar övervägande del i räntor och 30 % aktier i globala kvalitetsbolag - för ett sparande med låg risk och mindre svängningar i avkastningen.

NAV-kurs

157,01 SEK

1 dag

-0,29 %

i år

+9,19 %

Datum

2024-07-18

Hållbarhet

Artikel 8

NAV-kurs

157,65 SEK

1 dag

-0,28 %

i år

+9,22 %

Datum

2024-07-18

Hållbarhet

Artikel 8

Espiria 60

En välbalanserad fond som placerar 60 % aktier i globala kvalitetsbolag och balanserar risken med ränteplaceringar på den nordiska marknaden - för ett sparande med måttlig risk.

NAV-kurs

217,40 SEK

1 dag

-0,56 %

i år

+14,26 %

Datum

2024-07-18

Hållbarhet

Artikel 8

NAV-kurs

218,28 SEK

1 dag

-0,56 %

i år

+14,29 %

Datum

2024-07-18

Hållbarhet

Artikel 8

Espiria 90

En välbalanserad fond som placerar 90 % aktier i globala kvalitetsbolag och balanserar risken med räntor - högre risk med möjlighet till långsiktigt god kapitaltillväxt.

NAV-kurs

258,64 SEK

1 dag

-0,61 %

i år

+16,40 %

Datum

2024-07-18

Hållbarhet

Artikel 8

NAV-kurs

259,64 SEK

1 dag

-0,61 %

i år

+16,44 %

Datum

2024-07-18

Hållbarhet

Artikel 8