Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Våra fonder

Temafonder
Espiria Global Innovation

En global aktiefond som investerar i kvalitetsbolag och ger tillgång till världens främsta företag med investeringar understödda av starka trender inom innovation.

NAV-kurs

328,52 SEK

1 dag

+0,20 %

i år

+13,78 %

Datum

2024-04-24

Hållbarhet

Artikel 8

NAV-kurs

340,62 SEK

1 dag

+0,20 %

i år

+13,79 %

Datum

2024-04-24

Hållbarhet

Artikel 8

Espiria SDG Solutions

En global aktiefond som investerar i företag som utvecklas i samklang med FN:s hållbarhetsmål (SDGs) som bidrar till en hållbar samhällsutveckling och genererar långsiktig ekonomisk tillväxt.

NAV-kurs

218,33 SEK

1 dag

+0,12 %

i år

+7,62 %

Datum

2024-04-24

Hållbarhet

Artikel 9

NAV-kurs

219,20 SEK

1 dag

+0,12 %

i år

+7,64 %

Datum

2024-04-24

Hållbarhet

Artikel 9

Espiria Nordic Corporate Bond

En räntefond som investerar i nordiska företagsobligationer med fokus på hållbarhet och kvalitet för att erbjuda en attraktiv riskjusterad avkastning.

NAV-kurs

110,43 SEK

1 dag

-0,02 %

i år

+2,59 %

Datum

2024-04-24

Hållbarhet

Artikel 8

NAV-kurs

110,48 SEK

1 dag

-0,02 %

i år

+2,60 %

Datum

2024-04-24

Hållbarhet

Artikel 8

Fonder med anpassad fördelning mellan aktie - och ränteplacering. Välj fond utifrån önskad risknivå och sparhorisont.
Espiria 30

En välbalanserad blandfond som placerar övervägande del i räntor och 30 % aktier i globala kvalitetsbolag - för ett sparande med låg risk och mindre svängningar i avkastningen.

NAV-kurs

153,19 SEK

1 dag

+0,07 %

i år

+6,54 %

Datum

2024-04-24

Hållbarhet

Artikel 8

NAV-kurs

153,79 SEK

1 dag

+0,07 %

i år

+6,55 %

Datum

2024-04-24

Hållbarhet

Artikel 8

Espiria 60

En välbalanserad fond som placerar 60 % aktier i globala kvalitetsbolag och balanserar risken med ränteplaceringar på den nordiska marknaden - för ett sparande med måttlig risk.

NAV-kurs

210,24 SEK

1 dag

+0,17 %

i år

+10,50 %

Datum

2024-04-24

Hållbarhet

Artikel 8

NAV-kurs

211,07 SEK

1 dag

+0,18 %

i år

+10,52 %

Datum

2024-04-24

Hållbarhet

Artikel 8

Espiria 90

En välbalanserad fond som placerar 90 % aktier i globala kvalitetsbolag och balanserar risken med räntor - högre risk med möjlighet till långsiktigt god kapitaltillväxt.

NAV-kurs

247,49 SEK

1 dag

-0,27 %

i år

+11,39 %

Datum

2024-04-24

Hållbarhet

Artikel 8

NAV-kurs

248,42 SEK

1 dag

-0,27 %

i år

+11,40 %

Datum

2024-04-24

Hållbarhet

Artikel 8

Nyheter

Visa mer
Förvaltarkommentar februari 2024
Förvaltarkommentar januari 2024