Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Våra fonder

Temafonder
Espiria SDG Solutions - artikel 9 fond
Espiria SDG Solutions

En global aktiefond som investerar i företag som utvecklas i samklang med FN:s hållbarhetsmål (SDGs) som bidrar till en hållbar samhällsutveckling och genererar långsiktig ekonomisk tillväxt.

NAV-kurs

200,31 SEK

1 dag

-1,14 %

i år

-3,53 %

Datum

2023-10-03

Hållbarhet

Artikel 9

NAV-kurs

201,07 SEK

1 dag

-1,14 %

i år

-3,49 %

Datum

2023-10-03

Hållbarhet

Artikel 9

Fonden Espiria Nordic Corporate Bond
Espiria Nordic Corporate Bond

En räntefond som investerar i nordiska företagsobligationer med fokus på hållbarhet och kvalitet för att erbjuda en attraktiv riskjusterad avkastning.

NAV-kurs

104,53 SEK

1 dag

-0,07 %

i år

+5,08 %

Datum

2023-10-03

Hållbarhet

Artikel 8

NAV-kurs

104,56 SEK

1 dag

-0,07 %

i år

+5,09 %

Datum

2023-10-03

Hållbarhet

Artikel 8

Espiria Global 615X405
Espiria Global

En aktiefond som investerar globalt i kvalitetsbolag och ger tillgång till världens främsta företag med fokus på hållbarhet och innovation.

NAV-kurs

274,10 SEK

1 dag

-0,86 %

i år

+15,22 %

Datum

2023-10-03

Hållbarhet

Artikel 8

NAV-kurs

284,13 SEK

1 dag

-0,86 %

i år

+15,26 %

Datum

2023-10-03

Hållbarhet

Artikel 8

Fonder med anpassad fördelning mellan aktie - och ränteplacering. Välj fond utifrån önskad risknivå och sparhorisont.
Espiria 30 615X405 New
Espiria 30

En välbalanserad blandfond som placerar övervägande del i räntor och 30 % aktier i globala kvalitetsbolag - för ett sparande med låg risk och mindre svängningar i avkastningen.

NAV-kurs

140,15 SEK

1 dag

-0,22 %

i år

+5,62 %

Datum

2023-10-03

Hållbarhet

Artikel 8

NAV-kurs

140,68 SEK

1 dag

-0,21 %

i år

+5,66 %

Datum

2023-10-03

Hållbarhet

Artikel 8

Espiria 60 615X405 New
Espiria 60

En välbalanserad fond som placerar 60 % aktier i globala kvalitetsbolag och balanserar risken med ränteplaceringar på den nordiska marknaden - för ett sparande med måttlig risk.

NAV-kurs

184,88 SEK

1 dag

-0,43 %

i år

+8,62 %

Datum

2023-10-03

Hållbarhet

Artikel 8

NAV-kurs

185,57 SEK

1 dag

-0,42 %

i år

+8,65 %

Datum

2023-10-03

Hållbarhet

Artikel 8

Espiria 90 615X405 New
Espiria 90

En välbalanserad fond som placerar 90 % aktier i globala kvalitetsbolag och balanserar risken med räntor - högre risk med möjlighet till långsiktigt god kapitaltillväxt.

NAV-kurs

209,69 SEK

1 dag

-0,78 %

i år

+10,18 %

Datum

2023-10-03

Hållbarhet

Artikel 8

NAV-kurs

210,43 SEK

1 dag

-0,78 %

i år

+10,21 %

Datum

2023-10-03

Hållbarhet

Artikel 8