Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Våra fonder

Temafonder
Espiria SDG Solutions

En global aktiefond som investerar i företag som utvecklas i samklang med FN:s hållbarhetsmål (SDGs) som bidrar till en hållbar samhällsutveckling och genererar långsiktig ekonomisk tillväxt.

NAV-kurs

198,50 SEK

1 dag

+0,67 %

i år

-4,40 %

Datum

2023-12-08

Hållbarhet

Artikel 9

NAV-kurs

199,26 SEK

1 dag

+0,67 %

i år

-4,36 %

Datum

2023-12-08

Hållbarhet

Artikel 9

Espiria Nordic Corporate Bond

En räntefond som investerar i nordiska företagsobligationer med fokus på hållbarhet och kvalitet för att erbjuda en attraktiv riskjusterad avkastning.

NAV-kurs

106,08 SEK

1 dag

+0,02 %

i år

+6,63 %

Datum

2023-12-08

Hållbarhet

Artikel 8

NAV-kurs

106,12 SEK

1 dag

+0,03 %

i år

+6,65 %

Datum

2023-12-08

Hållbarhet

Artikel 8

Espiria Global

En aktiefond som investerar globalt i kvalitetsbolag och ger tillgång till världens främsta företag med fokus på hållbarhet och innovation.

NAV-kurs

283,49 SEK

1 dag

+0,50 %

i år

+19,17 %

Datum

2023-12-08

Hållbarhet

Artikel 8

NAV-kurs

293,89 SEK

1 dag

+0,50 %

i år

+19,22 %

Datum

2023-12-08

Hållbarhet

Artikel 8

Fonder med anpassad fördelning mellan aktie - och ränteplacering. Välj fond utifrån önskad risknivå och sparhorisont.
Espiria 30

En välbalanserad blandfond som placerar övervägande del i räntor och 30 % aktier i globala kvalitetsbolag - för ett sparande med låg risk och mindre svängningar i avkastningen.

NAV-kurs

142,04 SEK

1 dag

+0,15 %

i år

+7,05 %

Datum

2023-12-08

Hållbarhet

Artikel 8

NAV-kurs

142,58 SEK

1 dag

+0,15 %

i år

+7,09 %

Datum

2023-12-08

Hållbarhet

Artikel 8

Espiria 60

En välbalanserad fond som placerar 60 % aktier i globala kvalitetsbolag och balanserar risken med ränteplaceringar på den nordiska marknaden - för ett sparande med måttlig risk.

NAV-kurs

187,10 SEK

1 dag

+0,32 %

i år

+9,92 %

Datum

2023-12-08

Hållbarhet

Artikel 8

NAV-kurs

187,81 SEK

1 dag

+0,32 %

i år

+9,97 %

Datum

2023-12-08

Hållbarhet

Artikel 8

Espiria 90

En välbalanserad fond som placerar 90 % aktier i globala kvalitetsbolag och balanserar risken med räntor - högre risk med möjlighet till långsiktigt god kapitaltillväxt.

NAV-kurs

217,38 SEK

1 dag

+0,43 %

i år

+14,22 %

Datum

2023-12-08

Hållbarhet

Artikel 8

NAV-kurs

218,17 SEK

1 dag

+0,43 %

i år

+14,27 %

Datum

2023-12-08

Hållbarhet

Artikel 8