Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Espiria Hallbarhet Grafik

Om Espiria

Vi fokuserar på portföljbalans, kvalitetsbolag och strukturella trender ledda av innovation och hållbarhet för att uppnå betydande kapitaltillväxt för investerare

Investeringsteam

Peter Van Berlekom 200X200 2

Peter van Berlekom

Investeringsansvarig

Peter är investeringsansvarig med ett övergripande ansvar för Espirias strategier och ett fokus på aktier.

Mer om Peter

Jakob Wikander 200X200 2

Jakob Wikander

Portföljförvaltare och vice investeringsansvarig

Jakob arbetar som portföljförvaltare med fokus på globala aktier och räntor.

Mer om Jakob

Huizi Zeng 200X200

Huizi Zeng

Portföljförvaltare

Huizi arbetar som portföljförvaltare med fokus på aktier och hållbarhet.

Mer om Huizi

Stefan Pari 200X200

Stefan Pari

Portföljförvaltare

Stefan arbetar som portföljförvaltare med fokus på räntor.

Mer om Stefan

Axel Ekros 200X200

Axel Ekros

Analytiker

Axel arbetar som analytiker för Espirias fonder.

Mer om Axel

Karine Hirn 2 200X200

Karine Hirn

Hållbarhetschef, East Capital Group

Karine är hållbarhetschef, samt partner och en av grundarna av East Capital Group. Karine har universitetsexamen från EM Lyon i Frankrike samt en forskarexamen från Institut d’Etudes Politiques IEP i Paris. Hon talar franska, engelska, svenska, ryska samt grundläggande mandarin och spanska.

Paul Nissan 200X200

Paul Nissan

ESG-analys och hållbara investeringar, East Capital Group

Paul arbetar med hållbarhets- och ESG-analys för East Capital Group. Han började 2017 parallellt med sina studier och antog sin nuvarande roll 2019. Paul har en masterexamen i finans från Uppsala universitet och en masterexamen i redovisning från Mälardalens högskola.

East Capital Group 540X355 3

East Capital Group

Espiria är en del av East Capital Group - en global kapitalförvaltare baserad i Sverige sedan 1997. East Capital Group består av East Capital, Espiria, Adrigo och East Capital Real Estate. Vi erbjuder aktiv förvaltning av olika investeringslösningar inom aktier, räntepapper och fastigheter. Kärnan i vår verksamhet är inte bara att hitta attraktiva investeringsmöjligheter utan även arbeta för att driva fram förändringar genom att kombinera aktiva investeringar med ett tydligt ESG-ramverk.

Spara för framtiden

Du kan direktspara hos Espiria genom att öppna ett ISK eller depåkonto. Du kan även investera i Espirias fonder genom någon av vår distributörer.