Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Förmedlare

Espiria Förmedlarservice ger dig som samarbetspartner till Espiria information och verktyg som du behöver för att kunna hjälpa dina kunder att investera i Espirias utbud av fonder. Klicka på knappen nedan för att logga in.

 

Aktuellt

Erhåll rätt provision - se över dina koder

Se gärna till att uppdatera dina koder hos oss - på så sätt säkerställer vi att du som förmedlare erhåller rätt provision.

  • Spara ner blanketten på din dator.
  • Ange de senaste koderna och relevant information. 
  • Fyll i alla uppgifter så fullständigt som möjligt. 
  • Skicka den ifyllda blanketten till formedlarservice@espiria.se

Resurser

Klass F, är endast tillgängliga för distributörer eller finansiella mellanhänder (valda eller godkända av förvaltningsbolaget) som inte tillåts ta emot genom myndighetskrav eller genom individuella avgiftsöverenskommelser med sina kunder, behålla incitament från tredje part.

Med de nya adelsklasserna kan vi kraftigt sänka förvaltningsavgiften och behåller endast kostnaden för att marknadsföra, administrera fonden samt sköta förvaltningen.

Faktablad – Espiria 30 F

Faktablad – Espiria 60 F

Faktablad – Espiria 90 F

Faktablad – Espiria Global F

Faktablad – Espiria SDG Solutions F

För dig, som förmedlare, som endast vill erbjuda 100 % arvodering i dina kunders tjänstepensionsavtal.

Fond Movestic
Espiria 30 21349
Espiria 60 21555
Espiria 90 21554
Espiria Global 21350
Espiria SDG Solutions 21556

Gällande Futur Pension skriver ni in fondnamnet på blanketten

Formedlarservice Gruppbild 315X369

Hör gärna av dig

Har du några frågor eller vill du veta mer om hur ett samarbete med oss ser ut är du välkommen att höra av dig via e-post formedlarservice@espiria eller telefon 08-509 00 773.

Vi vill gärna prata med dig!