Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Espiria 30 615X405

Espiria 30

NAV-kurs

140,65 SEK

1 dag

+0,26%

i år

+6,00%

Datum

2023-06-01

Hållbarhet

Artikel 8

NAV-kurs

141,15 SEK

1 dag

+0,26%

i år

+6,02%

Datum

2023-06-01

Hållbarhet

Artikel 8

En blandfond med lägre risk som placerar 30 procent i aktier

Espiria 30 balanserar risken genom att investera i både räntor och aktier. Fonden investerar över tid cirka 30 procent i globala aktier i marknadsledande bolag med starka affärsmodeller och skickligt ledarskap, där innovation och hållbarhet är centralt. Cirka 70 procent investeras i räntebärande instrument och nordiska företagsobligationer.

En blandfond för dig som vill ha ett sparande med lägre risk och mindre svängningar i avkastningen. Rekommenderad placeringshorisont är minst 2 år.

Innovation, hållbarhet och nordiska företagsobligationer

Att investera i innovation och hållbarhet innebär att fokusera på långvarig tillväxt och bidra till en bättre värld. Innovativa bolag som utvecklar banbrytande teknik och hållbara produkter gynnas av den ökande globala efterfrågan på samhällsomvandlande lösningar. De är motståndskraftiga över tid, då de kontinuerligt anpassar sig till marknaden. Deras fokus på att minimera negativ miljöpåverkan bidrar även till att skapa långsiktigt värde för såväl investerare som samhället.

Nordiska företagsobligationer erbjuder en intressant investeringsmöjlighet med historiskt sett högre avkastning jämfört med krediter i Europa och USA samt unika egenskaper som är svåra att hitta på andra marknader. Norden erbjuder en stabil makromiljö och en stor del av räntorna är rörliga, vilket medför en lägre volatilitet på marknaden.

Fondfördelar

 • Låg risk
 • Balanserar risken med aktiv ränteförvaltning
 • Mindre svängningar i avkastningen
 • Väl diversifierade mellan olika tillgångsslag på olika marknader
 • Artikel 8-fond

Bred portfölj med fokus på kvalitet och portföljbalans

Espiria 30 har som mål att uppnå en kombination av långsiktig kapitaltillväxt och direktavkastning, genom balanserade investeringar. Alla Espirias investeringsbeslut utgår ifrån ett ramverk där bolag betygsätts utifrån ledarskap, affärsmodell, marknad, fundamentala faktorer och hållbarhet.

Investeringsbesluten vägleds av vår uppfattning att:

 • Portföljbalans skapar stabilitet över konjunkturcykeln och minskar känsligheten mot kraftiga rörelser i enskilda trender
 • Kvalitetsbolag med visibilitet i intjäning har historisk erbjudit motståndskraft i börsnedgångar
 • Exponering mot megatrender understödjer en god försäljningstillväxt över tid där hållbara bolag med innovationskraft har goda möjligheter att växa snabbare än marknaden, till en lägre risk
Investeringsfilosofi och aktiv förvaltning

Investera i Espiria 30

Du kan spara i Espiria 30 direkt genom att öppna ett ISK eller depåkonto i vår investeringsplattform. Du kan även investera i Espirias fonder genom någon av distributörerna nedan:

Branschfördelning

Största innehav

Wind Turbines 615X405

Hållbarhet

Kärnan i Espirias verksamhet är att hitta attraktiva investeringsmöjligheter och skapa positiv förändring för ökad hållbarhet. Vår investeringsfilosofi bygger på omfattande research och dialog för att förbättra ESG-standarder i våra portföljbolag.

Fondfakta

Fond

Espiria 30 A

Andelsklass

A SEK

ISIN

LU1120868382

Startdatum

2014-12-19

Hemvist

Luxembourg

Kategori

Blandfond - SEK, försiktig

Morningstar Rating™ (3 år)

4

Årlig avgift

1,49%

- varav förvaltningsavgift

1,10%

Fond

Espiria 30 C

Andelsklass

C SEK

ISIN

LU0674583116

Startdatum

2011-09-06

Hemvist

Luxembourg

Kategori

Blandfond - SEK, försiktig

Morningstar Rating™ (3 år)

4

Årlig avgift

1,45%

- varav förvaltningsavgift

1,10%

Riskindikator

Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 2 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lägre risk

Högre risk

Lägre möjlig avkastning

Högre möjlig avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lägre risk

Högre risk

Lägre möjlig avkastning

Högre möjlig avkastning