Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Espiria Nordic Corporate Bond Sthlm 615X405

Espiria Nordic Corporate Bond

NAV-kurs

112,62 SEK

1 dag

+0,01 %

i år

+4,63 %

Datum

2024-07-18

Hållbarhet

Artikel 8

NAV-kurs

102,50 SEK

1 dag

+0,02 %

i år

Datum

2024-07-18

Hållbarhet

Artikel 8

NAV-kurs

112,68 SEK

1 dag

+0,02 %

i år

+4,64 %

Datum

2024-07-18

Hållbarhet

Artikel 8

Nyhet! Espiria lanserar en ny utdelande andelsklass (B SEK) som utbetalas kvartalsvis och ger ett tillförlitligt inkomstflöde för andelsägare.

En välbalanserad portfölj och riskjusterad avkastning

En räntefond som investerar brett i företagsobligationer hos noggrant utvalda bolag i Norden. Fonden Espiria Nordic Corporate Bond fokuserar på hållbarhet och kvalitet för att generera en attraktiv riskjusterad avkastning.

Rekommenderad sparhorisont: minst 2 år

Varför nordiska företagsobligationer?

Norden erbjuder en stabil makromiljö som karakteriseras av AAA-klassade ekonomier och ett starkt banksystem med en AA-klassning. Det gör att nordiska företagsobligationer ger investere en säkerhet som är svår att hitta på andra marknader. Dessutom är en stor del av räntorna rörliga, vilket innebär att det finns lägre volatilitet på marknaden. Detta, i kombination med högre spreadar jämfört med krediter i Europa och USA, gör nordiska obligationer till en intressant investeringsmöjlighet för den som söker låg- till medelriskinvesteringar med god avkastningspotential.

Fondfördelar

  • Obligationer med nordiskt fokus, där spreadar och avkastningspotential historiskt varit god relativt bredare Europa
  • Gynnsam makroekonomisk miljö
  • Eget analysverktyg för kreditvärdering

Portföljen består av företagsobligationer och en bred sektordiversifiering

Fondens huvudsakliga placeringsinriktning inkluderar obligationer med högre avkastning, lägre likviditet och begränsad ränterisk. Den andra delen består av obligationer med högre likviditet i en investeringsklass med måttlig ränterisk och värdeskapande. Cirka 5–10 procent av fonden allokeras till penningmarknadsinstrument.

Portföljen väntas över tid bestå av:

  • 50-70 olika bolag
  • Övervägande del i Sverige
  • Bred sektordiversifiering
  • Begränsad exponering mot konsumentsektorer och fastighetsbolag
Investeringsfilosofi och aktiv förvaltning
NCB Film 615X405

Nyhet! Espiria lanserar en ny utdelande andelsklass

Fonden har överträffat förväntningarna och har inom 1,5 år från starten nått ett förvaltat kapital på nästan 2 miljarder kronor och står för nästan 10% av alla svenska företagsobligationsflöden under perioden, enligt Fondbolagens Förening. Den nya utdelande andelsklassen är utformad för att tillgodose en växande kundkrets och deras investeringsbehov.

Espiria Nordic Corporate Bond Video Thumbnail 615X405

Fördelarna med fonden Espiria Nordic Corporate Bond

Förvaltarna Stefan Pari och Huizi Zeng, tillsammans med Massimo Grassoti, Client Relationship Manager berättar om fördelarna att investera i en fond som fokuserar på den nordiska obligationsmarknaden.

Investera i Espiria Nordic Corporate Bond

Du kan direktspara hos fonden genom att öppna ett ISK eller depåkonto. Du kan även investera i Espirias fonder genom någon av distributörerna nedan:

Största innehav

Fondfakta

Fond

Espiria Nordic Corporate Bond A SEK

Andelsklass

A SEK

ISIN

LU2544647246

Startdatum

2022-12-09

Hemvist

Luxembourg

Kategori

Other Bond

Morningstar Rating™ (3 år)

n/a

Årlig avgift

1,25 %

- varav förvaltningsavgift

0,70 %

Fond

Espiria Nordic Corporate Bond B SEK

Andelsklass

B SEK

ISIN

LU2761183669

Startdatum

2024-03-28

Hemvist

Luxembourg

Kategori

Other Bond

Morningstar Rating™ (3 år)

n/a

Årlig avgift

1,23 %

- varav förvaltningsavgift

0,70 %

Fond

Espiria Nordic Corporate Bond C SEK

Andelsklass

C SEK

ISIN

LU2544647675

Startdatum

2022-12-09

Hemvist

Luxembourg

Kategori

Other Bond

Morningstar Rating™ (3 år)

n/a

Årlig avgift

1,33 %

- varav förvaltningsavgift

0,70 %

Riskindikator

Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 2 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Lägre risk

Högre risk

Lägre möjlig avkastning

Högre möjlig avkastning

Lägre risk

Högre risk

Lägre möjlig avkastning

Högre möjlig avkastning

Lägre risk

Högre risk

Lägre möjlig avkastning

Högre möjlig avkastning

Wind Turbines 615X405

Hållbarhet

Espiria arbetar aktivt för att skapa positiv förändring, genom våra investeringar och bolagspåverkan. Vår investeringsfilosofi bygger på att hitta bolag med hög standard vad gäller kvalitet och hållbarhet genom grundläggande analys och egenutvecklade ESG-verktyg.