Välkommen till Espiria

Aktivt förvaltade och välbalanserade fonder med fokus på innovation och hållbarhet

Portföljbalans

Vi söker portföljbalans genom bred riskspridning över geografier, sektorer och underliggande drivkrafter.

Kvalitetsbolag

Vi fokuserar på kvalitetsbolag med starka affärsmodeller, god lönsamhet och skickligt ledarskap.

Innovation & hållbarhet

Vi investerar i bolag som understöds av trender inom innovation och hållbarhet, för en god försäljningstillväxt över tid.

Fonder

Espiria investerar i globala aktier med fokus på kvalitetsbolag och räntebärande värdepapper i Norden. Vi erbjuder tre tematiska fonder och tre allokeringsfonder. Se alla våra fonder

 

Våra fonder

Temafonder
Espiria Global Innovation

En global aktiefond som investerar i kvalitetsbolag och ger tillgång till världens främsta företag med investeringar understödda av starka trender inom innovation.

NAV-kurs

338,90 SEK

1 dag

+0,03 %

i år

+17,37 %

Datum

2024-06-17

Hållbarhet

Artikel 8

NAV-kurs

351,41 SEK

1 dag

+0,03 %

i år

+17,39 %

Datum

2024-06-17

Hållbarhet

Artikel 8

Espiria SDG Solutions

En global aktiefond som investerar i företag som utvecklas i samklang med FN:s hållbarhetsmål (SDGs) som bidrar till en hållbar samhällsutveckling och genererar långsiktig ekonomisk tillväxt.

NAV-kurs

220,96 SEK

1 dag

-0,09 %

i år

+8,92 %

Datum

2024-06-17

Hållbarhet

Artikel 9

NAV-kurs

221,85 SEK

1 dag

-0,09 %

i år

+8,94 %

Datum

2024-06-17

Hållbarhet

Artikel 9

Espiria Nordic Corporate Bond

En räntefond som investerar i nordiska företagsobligationer med fokus på hållbarhet och kvalitet för att erbjuda en attraktiv riskjusterad avkastning.

NAV-kurs

111,63 SEK

1 dag

-0,02 %

i år

+3,71 %

Datum

2024-06-17

Hållbarhet

Artikel 8

NAV-kurs

101,60 SEK

1 dag

-0,02 %

i år

Datum

2024-06-17

Hållbarhet

Artikel 8

NAV-kurs

111,68 SEK

1 dag

-0,02 %

i år

+3,71 %

Datum

2024-06-17

Hållbarhet

Artikel 8

Blandfonder med anpassad fördelning mellan aktier och räntor. Välj fond utifrån önskad risknivå och sparhorisont.
Espiria 30

En välbalanserad blandfond som placerar övervägande del i räntor och 30 % aktier i globala kvalitetsbolag - för ett sparande med låg risk och mindre svängningar i avkastningen.

NAV-kurs

155,75 SEK

1 dag

0,00 %

i år

+8,32 %

Datum

2024-06-17

Hållbarhet

Artikel 8

NAV-kurs

156,37 SEK

1 dag

0,00 %

i år

+8,33 %

Datum

2024-06-17

Hållbarhet

Artikel 8

Espiria 60

En välbalanserad fond som placerar 60 % aktier i globala kvalitetsbolag och balanserar risken med ränteplaceringar på den nordiska marknaden - för ett sparande med måttlig risk.

NAV-kurs

215,41 SEK

1 dag

0,00 %

i år

+13,22 %

Datum

2024-06-17

Hållbarhet

Artikel 8

NAV-kurs

216,28 SEK

1 dag

0,00 %

i år

+13,25 %

Datum

2024-06-17

Hållbarhet

Artikel 8

Espiria 90

En välbalanserad fond som placerar 90 % aktier i globala kvalitetsbolag och balanserar risken med räntor - högre risk med möjlighet till långsiktigt god kapitaltillväxt.

NAV-kurs

254,88 SEK

1 dag

-0,01 %

i år

+14,71 %

Datum

2024-06-17

Hållbarhet

Artikel 8

NAV-kurs

255,85 SEK

1 dag

-0,01 %

i år

+14,74 %

Datum

2024-06-17

Hållbarhet

Artikel 8

Förvaltningsteam

Peter Van Berlekom 615X405

Peter van Berlekom

Investeringsansvarig Espiria

Peter är investeringsansvarig med ett övergripande ansvar för Espirias strategier och ett fokus på aktier.

Jakob Wikander 615X405 2

Jakob Wikander

Portföljförvaltare och vice investeringsansvarig

Jakob arbetar som portföljförvaltare med fokus på globala aktier och räntor.

Huizi Zeng 615X405

Huizi Zeng

Portföljförvaltare

Huizi arbetar som portföljförvaltare med fokus på aktier och hållbarhet.

Stefan Pari 615X405

Stefan Pari

Portföljförvaltare

Stefan arbetar som portföljförvaltare med fokus på räntor.

Axel Ekros 615X405

Axel Ekros

Analytiker

Axel arbetar som analytiker för fonderna inom East Capital Group.

Wind Turbines 615X405

Hållbarhet

Espiria arbetar aktivt för att skapa positiv förändring, genom våra investeringar och bolagspåverkan. Vår investeringsfilosofi bygger på att hitta bolag med hög standard vad gäller kvalitet och hållbarhet genom grundläggande analys och egenutvecklade ESG-verktyg.