Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet

Ett investeringsbeslut kan vara komplicerat

Kapitalplacering borde vara enkelt, och du ska inte behöva känna dig stressad över om du har för hög eller låg risk i ditt sparande. Men många beslut måste ofta fattas.

Vilken typ av tillgångar skall jag äga?

Hur hittar jag hållbara investeringar?

Vilka länder/valutor ska jag investera i?

Vilka branscher är intressanta?

När ska jag köpa/sälja/allokera om?

Ett beslut. Vi tar hand om resten.

Genom vår aktiva riskstyrda förvaltning behöver du bara bestämma vilken risk som passar dig. Resten sköter vi. Våra investeringsspecialister förvaltar våra fonder med fokus på att hålla risknivåerna inom varje fonds specifika riskkorridor. Baserat på dessa riskkorridorer och med ambition att bidra till att du i framtiden kan förverkliga dina mål och drömmar så strävar vi efter att uppnå bästa möjliga avkastning. 

text image
text image

Aktiv riskstyrd förvaltning

Vi förvaltar våra fonder så att du kan känna dig säker på att risken i ditt sparande inte förändras över tid. Våra experter analyserar kontinuerligt tusentals aktier och investeringsprodukter baserat på faktorer i omvärlden som det visat sig står i direkt relation till stigande aktiekurser. Med utgångspunkt i att bibehålla fondens risknivå oavsett hur marknaden förändras optimerar vi sedan kombinationen av tillgångar för att du ska få en så bra avkastning som möjligt i ditt sparande. Detta är vår förvaltningsmodell. Vi kallar den aktiv riskstyrd förvaltning. 

Läs mer
Henrik Kwarnmark
Portföljförvaltare

“Att investera kan uppfattas som komplicerat och många orkar eller vill inte lägga sin tid på det. Det är där Espiria kommer in. Vi gör det enkelt för människor att börja fondspara genom att ta hand om majoriteten av besluten. Så att våra kunder istället kan ägna sig åt det de tycker är roligt.”   

Våra förvaltare

Investeringar med miljö- och hållbarhetsfokus

Hållbarhet är viktigt för oss. Därför arbetar vi aktivt för att utöka antalet ansvarsfulla investeringsmöjligheter. Vi kravställer investeringsbeslut och bolag utifrån hållbarhetsaspekter såsom miljö, mänskliga rättigheter, affärsetik och säkerhet, och utesluter bolag som bevisligen brutit mot internationella konventioner och normer. För att främja en långsiktigt hållbar utveckling och en bättre värld för kommande generationer. Läs mer här!

text image

Våra fonder

Utvald artikel

23/12/2019

Utblick mot 2020 – försiktig optimism inför året som kommer

Mot bakgrund av den utveckling vi sett under 2019 vågar vi oss på en spaning framåt – och ser tecken som inger en försiktig optimism.

Lästid : 3 min 52 sek
Läs mer

Nyheter

19/03/2020

Ett ord från ordföranden

Under sina 22 år har East Capital Group varit med om flera perioder av kris, hög volatilitet och utmanande marknadsförhållanden.

Lästid : 2 min 6 sek
Läs mer
Fler nyheter