Välkommen till Espiria

Aktivt förvaltade och välbalanserade fonder med fokus på innovation och hållbarhet

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Portföljbalans

Vi söker portföljbalans genom bred riskspridning över geografier, sektorer och underliggande drivkrafter.

Kvalitetsbolag

Vi fokuserar på kvalitetsbolag med starka affärsmodeller, god lönsamhet och skickligt ledarskap.

Innovation & hållbarhet

Vi investerar i bolag som understöds av trender inom innovation och hållbarhet, för en god försäljningstillväxt över tid.

Fonder

Espiria investerar i globala aktier med fokus på kvalitetsbolag och räntebärande värdepapper i Norden. Vi erbjuder tre tematiska fonder och tre allokeringsfonder. Se alla våra fonder

 

Förvaltningsteam

Peter Van Berlekom 615X405

Peter van Berlekom

Portföljförvaltare & Investeringsansvarig Espiria

Peter är investeringsansvarig med ett övergripande ansvar för Espirias strategier och ett fokus på aktier.

Jakob Wikander 615X405 2

Jakob Wikander

Portföljförvaltare och vice investeringsansvarig

Jakob arbetar som portföljförvaltare med fokus på globala aktier och räntor.

Huizi Zeng 615X405

Huizi Zeng

Portföljförvaltare

Huizi arbetar som portföljförvaltare med fokus på aktier och hållbarhet.

Stefan Pari 615X405

Stefan Pari

Portföljförvaltare

Stefan arbetar som portföljförvaltare med fokus på räntor.

Axel Ekros 615X405

Axel Ekros

Analytiker

Axel arbetar som analytiker för fonderna inom East Capital Group.

Wind Turbines 615X405

Hållbarhet

Espiria arbetar aktivt för att skapa positiv förändring, genom våra investeringar och bolagspåverkan. Vår investeringsfilosofi bygger på att hitta bolag med hög standard vad gäller kvalitet och hållbarhet genom grundläggande analys och egenutvecklade ESG-verktyg.