Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Espiria Global Innovation 615X405

Espiria Global Innovation

NAV-kurs

328,52 SEK

1 dag

+0,20 %

i år

+13,78 %

Datum

2024-04-24

Hållbarhet

Artikel 8

NAV-kurs

340,62 SEK

1 dag

+0,20 %

i år

+13,79 %

Datum

2024-04-24

Hållbarhet

Artikel 8

Nyhet! Espiria Global byter namn till Espiria Global Innovation för att förtydliga fondens inriktning och fokus på innovativa tillväxtbolag.

En global aktiefond för långsiktigt sparande

En aktivt förvaltad global aktiefond som investerar i innovationsdrivna bolag, vars produkter och tjänster inte bara formar den moderna världen utan även driver dess framtid. Passar dig som är villig att ta en högre risk för långsiktig avkastning.

En ny era för teknikledd utveckling

Vi står vid början av en ny innovationscykel, där genombrott inom områden som Artificiell Intelligens och banbrytande chip för avancerade beräkningar kommer att accelerera utvecklingen exponentiellt. Teknologiska framsteg kommer sprida sig från den rena IT-sektorn till den bredare ekonomin i takt med att tekniken mognar. Under det kommande årtiondet förväntas hundratals miljoner jobb automatiseras, hälso- och sjukvården omvandlas med nya datorgenerade och personanpassade läkemedel, fabriker bli autonomt styrda, och vi ser framväxten av våra första helt självkörande bilar. Denna nya innovationscykel förväntas bli den snabbaste i historien och medför stora möjligheter för de bolag som tidigt anammar och utnyttjar den nya tekniken.

Fondfördelar

 • Global aktieexponering
 • Investeringar understödda av starka trender inom
  innovation
 • Aktivt utvalda bolag med rimliga värderingar i förhållande till långsiktig potential
 • Fokus på kvalitetsbolag och portföljbalans
 • Erfaret förvaltarteam

Fonden består av 45-55 globala bolag med fokus på kvalitet och portföljbalans

Vår investeringsstrategi är grundad i den fasta övertygelsen att försäljningstillväxt är den primära kraften bakom långsiktig avkastning och att innovativa företag inte bara växer snabbare utan även är betydligt mer motståndskraftiga.

Alla Espirias investeringsbeslut utgår ifrån ett ramverk där bolag betygsätts utifrån ledarskap, affärsmodell, marknad, fundamentala faktorer och hållbarhet.

Investeringsbesluten vägleds av vår uppfattning att:

 • Portföljbalans skapar stabilitet över konjunkturcykeln och minskar känsligheten mot kraftiga rörelser i enskilda trender
 • Kvalitetsbolag med visibilitet i intjäning har historisk erbjudit motståndskraft i börsnedgångar
 • Exponering mot trender understödjer en god försäljningstillväxt över tid där hållbara bolag med innovationskraft har goda möjligheter att växa snabbare än marknaden, till en lägre risk
Investeringsfilosofi och aktiv förvaltning

Investera i Espiria Global

Du kan direktspara hos fonden genom att öppna ett ISK eller depåkonto. Du kan även investera i Espirias fonder genom någon av distributörerna nedan:

Branschfördelning

Största innehav

Fondfakta

Fond

Espiria Global Innovation A

Andelsklass

A SEK

ISIN

LU0901111830

Startdatum

2013-05-31

Hemvist

Luxembourg

Kategori

Global Large-Cap Blend Equity

Morningstar Rating™ (3 år)

2

Årlig avgift

1,90 %

- varav förvaltningsavgift

1,40 %

Hållbarhetsprofil

Läs mer

Fond

Espiria Global Innovation C

Andelsklass

C SEK

ISIN

LU0674580955

Startdatum

2011-09-06

Hemvist

Luxembourg

Kategori

Global Large-Cap Blend Equity

Morningstar Rating™ (3 år)

2

Årlig avgift

1,86 %

- varav förvaltningsavgift

1,40 %

Hållbarhetsprofil

Läs mer

Riskindikator

Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lägre risk

Högre risk

Lägre möjlig avkastning

Högre möjlig avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lägre risk

Högre risk

Lägre möjlig avkastning

Högre möjlig avkastning

Nyheter

Visa mer
Förvaltarkommentar februari 2024
Förvaltarkommentar januari 2024