29/04/2020

 

Peter van Berlekom blir CIO för Developed Markets i East Capital Group

East Capital Group, som Espiria är en del av, meddelar idag att Peter van Berlekom har rekryterats till rollen som Chief Investment Officer (CIO) för gruppens förvaltningsstrategier inom Developed Markets, i dagsläget omfattande Espirias fonder. Peter van Berlekom ska leda arbetet att utveckla förvaltningen med bland annat tydligt fokus på ESG (Environmental, Social and Governance) kriterier.

Peter van Berlekom har en mycket lång erfarenhet som Europa-förvaltare och kommer närmast från rollen som senior portföljförvaltare inom aktier hos Erik Penser Bank. Han har tidigare varit ansvarig för bland annat Nordeas Europa-, Norden- och Sverigeförvaltning samt varit chef för aktieförvaltningen på Alecta. Han har också startat två ESG-fonder med inriktning på svenska aktier, Swedish Stars på Nordea och Hållbar Tillväxt Sverige hos Alfred Berg.

Tillsättandet av Peter van Berlekom går i linje med East Capital Groups ambition att utveckla och tillföra resurser till de bolag som gruppen förvärvat. Inom ramen för sitt uppdrag kommer Peter van Berlekom att utveckla förvaltningen inom Espiria och skapa ytterligare förutsättningar för ett omfattande hållbarhetsarbete som innebär djupare integration av ESG-principer enligt den modell som East Capital följer inom tillväxt- och frontiermarknader.

Peter Elam Håkansson, Group CIO för East Capital Group: “Vi är mycket glada att få välkomna Peter van Berlekom till East Capital Group. Peter har en gedigen bakgrund inom förvaltning av svenska och internationella aktier, och har helt rätt profil för att vidareutveckla våra strategier på detta område tillsammans med det befintliga teamet.”

Peter van Berlekom, CIO Developed Markets inom East Capital Group: ”East Capital Group erbjuder en spännande plattform att verka från, och jag ser stor potential att utveckla förvaltningen inom Developed Markets. Tillsammans med den kompetens inom ESG som finns i East Capital idag tror jag vi har stora möjligheter att ta förvaltningsstrategierna till en ny nivå.”

Peter van Berlekom tillträder sin tjänst i början på juni.

 

 

Om East Capital Group

East Capital Group är en oberoende koncern som erbjuder ett antal strategier och specialistområden inom aktiv förvaltning av aktier, räntepapper och fastigheter. Förvaltarna arbetar enligt ett tydligt ESG-ramverk och drar även nytta av gruppens skala och samlade styrkor. East Capital Group som grundades i Sverige 1997 och har kontor i Dubai, Hongkong, Luxemburg, Moskva, Oslo, Stockholm och Tallinn, förvaltar totalt 41 miljarder kronor för en svensk och internationell investerarbas bestående av institutionella investerare, företag och privatpersoner.

 

Huvudverksamheterna utgörs av kapitalförvaltaren East Capital som investerar i tillväxt- och frontiermarknader, East Capital Real Estate som förvaltar investeringar i kommersiella fastigheter i Baltikum, Espiria som bedriver riskstyrd förvaltning av aktier och räntor med nordiskt och globalt fokus, samt Adrigo som förvaltar hedgefonder med fokus på absolutavkastning. East Capital Group äger även en ansenlig del av det börsnoterade fastighetsbolaget Eastnine (OM:EAST), som äger, utvecklar och förvaltar hållbara och förstklassiga kontorslokaler i Baltikum.

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

13/07/2020

Förvaltningskommentar juni

Återhämtningen i ekonomierna fortgår när samhällen successivt öppnar upp efter pandemins första våg. Finansiella stimulansåtgärder ger en god omvärld för risktillgångar som t ex aktier.

Lästid : 1 min 11 sek
Läs mer
25/06/2020

Bolagen man ska leta efter i utvecklade marknader

Investeringschef Peter van Berlekom delar med sig av hur man hittar de bästa bolagen i utvecklade marknader samt hur börsen kommer se förbi denna hög av mörka orosmoln.

Lästid :
Läs mer
17/06/2020

Starka argument för uthållig återhämtning

Världsekonomin gynnas nu av enorma finanspolitiska stimulanser och en förvånande svag dollar. Därtill verkar bedömare underskatta effekten av Tysklands nyliga jättestimulans. Med tecken på en kommande andra våg av virusutbrott är bilden inte entydig men med förväntan om ytterligare en runda av stimulanser ser vi goda argument för en stark återhämtning.

Lästid : 5 min
Läs mer
15/06/2020

Förvaltningskommentar maj

Månadens drivkrafter var främst känslan av kontroll av pandemin och ekonomiska stimulanser, men också ökande geopolitiska spänningar mellan USA och Kina.

Lästid : 1 min 5 sek
Läs mer