29/04/2020

 

East Capital Group, som Espiria är en del av, meddelar idag att Peter van Berlekom har rekryterats till rollen som Chief Investment Officer (CIO) för gruppens förvaltningsstrategier inom Developed Markets, i dagsläget omfattande Espirias fonder. Peter van Berlekom ska leda arbetet att utveckla förvaltningen med bland annat tydligt fokus på ESG (Environmental, Social and Governance) kriterier.

 

Peter van Berlekom har en mycket lång erfarenhet som Europa-förvaltare och kommer närmast från rollen som senior portföljförvaltare inom aktier hos Erik Penser Bank. Han har tidigare varit ansvarig för bland annat Nordeas Europa-, Norden- och Sverigeförvaltning samt varit chef för aktieförvaltningen på Alecta. Han har också startat två ESG-fonder med inriktning på svenska aktier, Swedish Stars på Nordea och Hållbar Tillväxt Sverige hos Alfred Berg.

Tillsättandet av Peter van Berlekom går i linje med East Capital Groups ambition att utveckla och tillföra resurser till de bolag som gruppen förvärvat. Inom ramen för sitt uppdrag kommer Peter van Berlekom att utveckla förvaltningen inom Espiria och skapa ytterligare förutsättningar för ett omfattande hållbarhetsarbete som innebär djupare integration av ESG-principer enligt den modell som East Capital följer inom tillväxt- och frontiermarknader.

Peter Elam Håkansson, Group CIO för East Capital Group: “Vi är mycket glada att få välkomna Peter van Berlekom till East Capital Group. Peter har en gedigen bakgrund inom förvaltning av svenska och internationella aktier, och har helt rätt profil för att vidareutveckla våra strategier på detta område tillsammans med det befintliga teamet.”

Peter van Berlekom, CIO Developed Markets inom East Capital Group: ”East Capital Group erbjuder en spännande plattform att verka från, och jag ser stor potential att utveckla förvaltningen inom Developed Markets. Tillsammans med den kompetens inom ESG som finns i East Capital idag tror jag vi har stora möjligheter att ta förvaltningsstrategierna till en ny nivå.”

Peter van Berlekom tillträder sin tjänst i början på juni.

 

 

Om East Capital Group

East Capital Group är en oberoende koncern som erbjuder ett antal strategier och specialistområden inom aktiv förvaltning av aktier, räntepapper och fastigheter. Förvaltarna arbetar enligt ett tydligt ESG-ramverk och drar även nytta av gruppens skala och samlade styrkor. East Capital Group som grundades i Sverige 1997 och har kontor i Dubai, Hongkong, Luxemburg, Moskva, Oslo, Stockholm och Tallinn, förvaltar totalt 41 miljarder kronor för en svensk och internationell investerarbas bestående av institutionella investerare, företag och privatpersoner.

 

Huvudverksamheterna utgörs av kapitalförvaltaren East Capital som investerar i tillväxt- och frontiermarknader, East Capital Real Estate som förvaltar investeringar i kommersiella fastigheter i Baltikum, Espiria som bedriver riskstyrd förvaltning av aktier och räntor med nordiskt och globalt fokus, samt Adrigo som förvaltar hedgefonder med fokus på absolutavkastning. East Capital Group äger även en ansenlig del av det börsnoterade fastighetsbolaget Eastnine (OM:EAST), som äger, utvecklar och förvaltar hållbara och förstklassiga kontorslokaler i Baltikum.

 

 

Senaste artiklarna

03/06/2020

Viktigt att göra en korrekt kreditanalys igen

Trots vårens turbulens på obligationsmarknaden har Espirias ränteportfölj kunnat utnyttja de flödesdrivna felprissättningarna i marknaden. Här berättar Espirias ränteförvaltare Stefan Pari om möjligheterna han ser på marknaden just nu.

Lästid : 2 min 30 sek
Läs mer
08/05/2020

Förvaltningskommentar april

Riskaptiten återkom under april och globala finansmarknader stärktes på bred front under månaden. Globala aktier steg under månaden med 8.5% i svenska kronor mätt och den amerikanska börsen var återigen bland de starkaste.

Lästid : 1 min 24 sek
Läs mer
14/04/2020

Fortsätta spara nyckeln till långsiktig framgång

När volatiliteten och börsfallen slår till är det lätt att dra i nödbromsen och stänga ner det löpande sparandet för att vänta ut stormen. Men erfarenheten visar att det är en dålig långsiktig strategi eftersom man då gått miste om de år av överavkastning som följt på oron.

Lästid : 3 min 50 sek
Läs mer
14/04/2020

Espiria förvaltningskommentar mars – Coronapandemin pressar marknaderna

Aktiemarknaderna föll kraftigt under större delen av mars. Den ekonomiska nedgången har varit snabb och dramatisk och nedstängningar och stränga karantäner har gjort att den ekonomiska aktiviteten nästan upphört i många länder. Mot slutet av månaden stärktes dock aktiemarknaderna med stöd av de stora stimulanspaketen som sjösatts i USA och Europa.

Lästid : 2 min 30 sek
Läs mer