Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Espiria SDG Solutions - artikel 9 fond

Espiria SDG Solutions

NAV-kurs

200,31 SEK

1 dag

-1,14 %

i år

-3,53 %

Datum

2023-10-03

Hållbarhet

Artikel 9

NAV-kurs

201,07 SEK

1 dag

-1,14 %

i år

-3,49 %

Datum

2023-10-03

Hållbarhet

Artikel 9

En aktiefond som investerar i företag som driver positiv förändring

En aktivt förvaltad global aktiefond som investerar i företag vars produkter och tjänster bidrar till att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling.

Investeringsstrategin bygger på förståelse för världens mest angelägna sociala och miljömässiga utmaningar, enligt FN:s mål för hållbar utveckling (UN SDGs). Vi anser att företag kan säkra långsiktig motståndskraft genom att anpassa sina strategier till strävan efter positiva sociala och miljömässiga resultat. De som utmärker sig i denna anpassning befinner sig ofta i framkant när det gäller innovation och konkurrenskraft.

Investeringsteman

Våra investeringar sträcker sig från konsumentprodukter till förnyelsebar energi och från jordbruk till ny teknik.

Den cirkulära ekonomin är avgörande för att skydda naturresurser och skapa en mer hållbar ekonomisk modell. Investeringar inom detta tema syftar till att optimera resursutnyttjandet och främja principerna för återanvändning, reparation och återvinning, vilket bidrar till att minska föroreningar och avfallsgenerering.

Produkter och tjänster som bidrar till att minska den globala matklyftan, genom att öka produktiviteten inom jordbruk, minimera miljöpåverkan längs matvärdekedjan och bidra till produktion av livsnödvändig näring.

Fokus på hållbara transporter, uppgraderade industriella processer och smarta stadslösningar för att stärka kopplingen mellan fysiska och digitala tillgångar och främja utvecklingen av motståndskraftig och hållbar infrastruktur. 

Investeringar i bolag som möjliggör och påskyndar energiomställningen, främst inom förnyelsebar energi och genom lösningar som förbättrar energieffektiviteten.

Lösningar som bidrar till fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande, genom att förebygga och behandla sjukdomar, säkerställa tillgång till hälsovårdsresurser samt ge alla lika möjligheter till utbildning och karriär.

Fondfördelar

 • Global aktieexponering med positiv inverkan på samhället och miljön
 • Investeringar understödda av långsiktiga trender inom hållbarhet och innovation, med koppling till FN:s mål för hållbar utveckling
 • Portföljen består av 40-50 bolag med fokus på kvalitet och portföljbalans
 • Artikel 9-fond enligt SFDR

För investerare...

 • som söker global aktieexponering i lösningsföretag som arbetar i enlighet med hållbarhetsmålen (SDGs)
 • som förväntar sig noggrannhet och öppenhet när det gäller hur och hur mycket investeringarna bidrar till specifika mål för hållbarhetsmålen (SDGs)

Portföljen består av 40-50 bolag med fokus på kvalitet och balans

Våra investeringar sträcker sig från konsumentprodukter och
jordbruk till förnyelsebar energi och ny teknik, vars bidrag till
hållbarhetsmålen och finansiell avkastningspotential bedöms utifrån
egna analysverktyg.

Tre exempel på bolag som ingår i portföljen:

 • Deere & Co med teknikledande jordbruksmaskiner för att motverka
  livsmedelsbrist
 • Novo Nordisk som är världsledande inom medicin mot diabetes
  och övervikt
 • Microsoft som genom innovativa lösningar kring molntjänster
  minskar utsläppen från datacenter med upp till 90%
Investeringsfilosofi och aktiv förvaltning
VisitAtEssity 730X480

Hållbarhetsmål i realiteten - ett besök hos Essity

Portföljförvaltaren Huizi Zeng besöker under maj 2023 Essity och fabriken i Lilla Edet, världens första fossilfria mjukpappersbruk. Läs om hur Essity arbetar med att hitta lösningar för att uppfylla några av de globala hållbarhetsmålen (SDGs) 

Hållbarhetsdrivna Investeringar För Grön Omställning 615X405

Hållbarhetsdrivna investeringar för grön omställning

Möt portföljförvaltarna Huizi Zeng, Jakob Wikander och Peter van Berlekom som berättar om fonden Espiria SDG Solutions.

Investera i Espiria SDG Solutions

Du kan direktspara hos Espiria genom att öppna ett ISK eller depåkonto. Du kan även investera i Espirias fonder genom någon av distributörerna nedan:

Branschfördelning

Största innehav

Wind Turbines 615X405

Hållbarhet

Espiria arbetar aktivt för att skapa positiv förändring, genom våra investeringar och bolagspåverkan. Vår investeringsfilosofi bygger på att hitta bolag med hög standard vad gäller kvalitet och hållbarhet genom grundläggande analys och egenutvecklade ESG-verktyg.

Fondfakta

Fond

Espiria SDG Solutions A

Andelsklass

A SEK

ISIN

LU1120868549

Startdatum

2014-12-19

Hemvist

Luxembourg

Kategori

Global, mix bolag

Morningstar Rating™ (3 år)

n/a

Årlig avgift

1,80 %

- varav förvaltningsavgift

1,40 %

Fond

Espiria SDG Solutions C

Andelsklass

C SEK

ISIN

LU0674581847

Startdatum

2011-09-06

Hemvist

Luxembourg

Kategori

Global, mix bolag

Morningstar Rating™ (3 år)

n/a

Årlig avgift

1,75 %

- varav förvaltningsavgift

1,40 %

Riskindikator

Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lägre risk

Högre risk

Lägre möjlig avkastning

Högre möjlig avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lägre risk

Högre risk

Lägre möjlig avkastning

Högre möjlig avkastning