text image

Peter Gummesson

Peter är CIO och ansvarar för den övergripande allokeringsmodellen inom Espiria, samtidigt som han ansvarar för bolagets ränteförvaltning tillsammans med Stefan Pari. Peter har arbetat i finansbranschen som analytiker och förvaltare sedan 1997. Peter började som ränteanalytiker på Nordbanken Trading. Därefter var han ansvarig för ränteförvaltningen på Öhman Kapitalförvaltning. Senast arbetade Peter med fondutvärdering och investeringsstrategier på Skandia. Peter har en Ekonomie Magisterexamen från Uppsala universitet med inriktning mot nationalekonomi.

text image

Stefan Pari

Stefan arbetar som portföljförvaltare med fokus på ränteförvaltning på Espiria Kapitalförvaltning. Han har varit verksam i finansbranschen sedan 2007 och har under största delen av sin karriär arbetat som portföljförvaltare med fokus på ränteförvaltning. Han kommer närmast från Riksbyggen. Stefan har en magisterexamen från Stockholms Universitet med inriktning mot finans- och nationalekonomi.

 

 

  Linkedin       

 

text image

Tom Santamaria Olsson

Tom är Head of Equities (Chef Aktieförvaltning) och är ansvarig för förvaltningen av vår globala aktiefond Espiria Offensiv. Tom är också ansvarig för förvaltningen av globala aktier i övriga fonder inom Espiria. Tom har varit anställd på Espiria sedan 2009 och har varit verksam i finansbranschen sedan 2006. Han har tidigare arbetat som portföljförvaltare och kvantitativ analytiker på DnB Nor Asset Managements globala aktieförvaltning. Tom innehar en Ekonomie Magisterexamen från Karlstad universitet med inriktning mot makroekonomi samt en kandidat inom Statistisk från Karlstad och Örebro Universitet.

text image

Henrik Kwarnmark

Henrik arbetar som portföljförvaltare med fokus på manager selection på Espiria Kapitalförvaltning. Han ingår också i förvaltningsteamet som beslutar om Espiria fondernas allokering. Henrik har arbetat i finansbranschen sedan 2001 och har tidigare arbetat bl.a. som Head of Business Development på den kvantitativa hedgefonden Density. Henrik har också mångårig erfarenhet av internationell kapitalförvaltning från bl.a. EFG Bank Schweiz. Henrik har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan och en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

 

 

  Linkedin       

 

text image

Jakob Wikander

Jakob arbetar som portföljförvaltare med fokus på allokering och aktier inom utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Jakob har en bakgrund från East Capital där han arbetat under åren 2009-2015, samt från och med 2019. Däremellan har han arbetat som portföljförvaltare och analytiker på Ålandsbankens fondbolag med fokus på europeiska aktier och globala räntor.

Jakob har en magisterexamen i nationalekonomi från Uppsala Universitet och är certifierad CIPM från CFA Institute. Han talar svenska och engelska.

 

 

Linkedin