Genuint aktiv förvaltning

Vårt förvaltningsteam har en lång erfarenhet av att analysera och handplocka investeringar. Oavsett om det är aktier, företagsobligationer eller andra räntebärande papper så går vi metodiskt till väga när vi investerar dina pengar. Våra förvaltare väger alltid in bolagsspecifika förutsättningar, makroekonomiska faktorer, globala trender, hållbarhet och risk innan de fattar investeringsbeslut. Resultatet blir en mix av tillgångar i välbalanserade fonder där förvaltarna använder all sin kunskap och erfarenhet för att ge fondandelsägarna stabil avkastning.

Läs mer
text image
Läs mer

 

Om oss

Namnet Espiria har rötter i de latinska och franska orden ”spero” och ”espoir” (att förvänta/förhoppning), det engelska aspire (sträva) och det svenska ”spira” (växa och gro) och speglar vår beslutsamhet om att leverera ett växande kapital för investerarna i våra fonder.

Espiria är en del av East Capital Group som är en global koncern som erbjuder ett antal strategier och specialistområden inom aktiv förvaltning av aktier, räntepapper och fastigheter. East Capital Group äger även East Capital som är en kapitalförvaltare specialiserad på tillväxt- och frontiermarknader, och Adrigo som förvaltar hedgefonder med fokus på absolut avkastning. Förvaltarna arbetar enligt ett tydligt ESG-ramverk och drar nytta av gruppens skala och samlade styrkor. East Capital Group grundades i Sverige 1997 och förvaltar totalt 24,9 miljarder kronor för en internationell investerarbas bestående av institutionella investerare, företag och privatpersoner.


Espiria följer Fondbolagens Förenings riktlinjer och rekommendationer för god sed i fondbranschen.

 

Espiria är ett fondparaply auktoriserat i Luxemburg. Tillsyn av fonden utövas av CSSF (Commissionde Surveillance du Secteur Financier) vilket är Finansinspektionen i Luxemburg. Fonden har utsett East Capital Asset Management S.A som Management Company, bolaget är auktoriserat i Luxemburg och står under CSSF:s tillsyn. Legal information om East Capital Asset Management S.A går att hitta på East Capitals hemsida. Delegering av portföljförvaltningen sker till East Capital Financial Services.

     

Stefan Pari
Portföljförvaltare

“Att investera kan uppfattas som komplicerat och många orkar eller vill inte lägga sin tid på det. Det är där Espiria kommer in. Vi gör det enkelt för människor att börja fondspara genom att ta hand om majoriteten av besluten. Så att våra kunder istället kan ägna sig åt det de tycker är roligt.”   

Våra förvaltare