Namnet Espiria har rötter i de latinska och franska orden ”spero” och ”espoir” (att förvänta/förhoppning), det engelska aspire (sträva) och det svenska ”spira” (växa och gro) och speglar vår beslutsamhet om att leverera ett växande kapital för investerarna i våra fonder.

 

Espiria är en del av East Capital Group som är en oberoende koncern som erbjuder ett antal strategier och specialistområden inom aktiv förvaltning av aktier, räntepapper och fastigheter. East Capital Group äger även East Capital som är en kapitalförvaltare specialiserad på tillväxt- och frontiermarknader. Förvaltarna arbetar enligt ett tydligt ESG-ramverk och drar nytta av gruppens skala och samlade styrkor. East Capital Group grundades i Sverige 1997 och har kontor i Stockholm, Hongkong, Luxemburg, Moskva och Tallinn. Koncernen förvaltar 45 miljarder kronor för en svensk och internationell investerarbas bestående av institutionella investerare, företag och privatpersoner.

 

Espiria följer Fondbolagens Förenings riktlinjer och rekommendationer för god sed i fondbranschen.

 

Espiria är ett fondparaply som är auktoriserad i Luxemburg, tillsyn över fonden utövas av CSSF (Commissionde Surveillance du Secteur Financier) som är Finansinspektionen i Luxemburg. Fonden har utsett East Capital Asset Management S.A som Management Company, bolaget är auktoriserat i Luxemburg och står under CSSF's tillsyn. Legal information om East Capital Asset Management S.A går att hitta på East Capitals hemsida. Delegering av portföljförvaltningen sker till East Capital Financial Services.

     

Henrik Kwarnmark
Portföljförvaltare

“Att investera kan uppfattas som komplicerat och många orkar eller vill inte lägga sin tid på det. Det är där Espiria kommer in. Vi gör det enkelt för människor att börja fondspara genom att ta hand om majoriteten av besluten. Så att våra kunder istället kan ägna sig åt det de tycker är roligt.”   

Våra förvaltare