Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Genuint aktiv förvaltning

Vårt förvaltningsteam har en lång erfarenhet av att analysera och handplocka investeringar. Oavsett om det är aktier, företagsobligationer eller andra räntebärande papper så går vi metodiskt till väga när vi investerar dina pengar. Våra förvaltare väger alltid in bolagsspecifika förutsättningar, makroekonomiska faktorer, globala trender, hållbarhet och risk innan de fattar investeringsbeslut. Resultatet blir en mix av tillgångar i välbalanserade fonder där förvaltarna använder all sin kunskap och erfarenhet för att ge fondandelsägarna stabil avkastning.

text image

Investeringar med miljö- och hållbarhetsfokus

Hållbarhet är viktigt för oss. Därför arbetar vi aktivt för att utöka antalet ansvarsfulla investeringsmöjligheter. Vi kravställer investeringsbeslut och bolag utifrån hållbarhetsaspekter såsom miljö, mänskliga rättigheter, affärsetik och säkerhet, och utesluter bolag som bevisligen brutit mot internationella konventioner och normer. För att främja en långsiktigt hållbar utveckling och en bättre värld för kommande generationer. Läs mer här!

text image
text image

Välbalanserade fonder

Vi erbjuder fem fonder med olika riskprofiler. Espirias fonder är inte indexfonder, som strävar efter en värdeutveckling som speglar och följer ett visst marknadsindex. När marknaden skiftar kan detta innebära stora förändringar i dina pengars värde på både kort och lång sikt. Vårt utbud av fonder är istället uppbyggt för att kunna erbjuda investeringslösningar som ger dig en så bra avkastning som möjligt baserat på din risknivå och mer förutsägbarhet gällande risknivån i ditt fondsparande.

 

Ett beslut. Vi tar hand om resten.

När du ska placera dina pengar kan det dyka upp många frågor.
Vilka tillgångar ska jag äga, i vilka branscher och länder? När är det dags att köpa,
sälja eller omfördela? Och hur hittar jag hållbara investeringar?

Väljer du Espiria behöver du bara fatta ett beslut – vilken risknivå som passar dig.
Vi förvaltar våra fonder med ambitionen att risken ska hålla sig inom ett
förutbestämt intervall. Prata gärna med din rådgivare om dina behov,
placeringshorisont, hållbarhet och rätt risknivå.

Det ska vara enkelt att spara, och det är precis så det är hos Espiria.

 

Peter van Berlekom
Investeringsansvarig

Stefan Pari
Portföljförvaltare

“Att investera kan uppfattas som komplicerat och många orkar eller vill inte lägga sin tid på det. Det är där Espiria kommer in. Vi gör det enkelt för människor att börja fondspara genom att ta hand om majoriteten av besluten. Så att våra kunder istället kan ägna sig åt det de tycker är roligt.”   

Våra förvaltare

Vilken risknivå passar dig?

Avkastning och risk går hand i hand. Hög risk betyder en ökad risk att investeringen sjunker i värde, men också att möjligheten till högre avkastning ökar. Prata gärna med din rådgivare om vilken Espiriafond som passar dig bäst.

text image

Spara för framtiden

Du kan direktspara hos Espiria genom att öppna ett ISK eller depåkonto. Du kan även investera i Espirias fonder genom någon av vår distributörer.