Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Förvaltningskommentar november 2023

Värdeutveckling

Efter två svaga månader återhämtade sig börserna vilket återspeglades i en positiv avkastning för aktie- och blandfonderna. Även räntefonden Espiria Nordic Corporate Bond steg, tack vare en gynnsam utveckling för obligationer. 

Blandfonderna Espiria 30, Espiria 60 och Espiria 90 gick upp med 1,8, 2,2 respektive 4,2 procent. Aktiefonderna Espiria Global och Espiria SDG Solutions gick upp med 4,7 respektive 2,0 procent.

Espiria Nordic Corporate Bond steg med 0,8 procent i november. Fondens avkastning under 2023 till och med november är 6,0 procent och väl i linje med vår förväntade avkastning vid årets start. Utvecklingen har också varit stabil med endast ett temporärt hack i kurvan i samband med bankoron under tidig vår.

För aktier var utvecklingen för tidigt cykliska teknologibolag stark, däribland Qualcomm (halvledare inom kommunikation) +16 procent och Infineon (halvledare med hög exponering inom personbilar) +29 procent. Inom sektorn Hälsovård gick läkemedelsbolagen svagt relativt börserna som helhet, Merck & Co och Roche rörde sig sidledes i kurs. 

Omvärldsutveckling

Allt tydligare framträder bevis på att inflationstakten dämpas, både här hemma och i Europa och USA. Med detta bör perioden av penningpolitisk åtstramning vara över även om en hel del centralbanksföreträdare vill se ytterligare bevis på att så verkligen är fallet. Det är därmed högst sannolikt att året 2024 kommer att präglas av successivt lägre styrräntor, även om takten på sänkningar är osäker.

Den amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan föll tillbaka till 4,3 (4,5) procent i ljuset av lägre konsumentprisindex-siffror. Även i Sverige har de långa räntorna gått ner, den 10-åriga statsobligationsräntan från 2,97 till 2,59 procent. Detta är en klar signal om att inflationsförväntningar på lång sikt gått ner. 

Oljepriset för Brentolja försvagades ytterligare, till 80 (85) dollar/fat. Den svenska kronan stärktes mot såväl dollarn, till 10,46 (10,90), som euron till 11,43 (11,90). Metallpriserna steg när dollarn försvagades, till exempel steg kopparpriset med 5 procent under november. 

Innehav och förändringar under perioden

I Espiria Nordic Corporate Bond fonden har vi investerat i en obligation utgiven av det finska försäkringsbolaget Sampo vars obligation återbetalas i oktober nästa år. Företaget har en låg kreditrisk med en kreditbedömning från S&P på en hög investment grade rating, förväntad årsavkastning är 6,7 procent.

Inom globala aktier är Siemens Healthineers ett nytt innehav, verksamheten återfinns inom medicinsk teknik med både hård- och mjukvara och marknadsledande position för till exempel datortomografi. God tillväxt och hög teknikhöjd gör det till ett intressant företag. 

I Espiria SDG Solutions är Siemens Healthineers och Medtronic (medicins teknik) nya innehav. Från att ha startat som ett pacemakerföretag i USA erbjuder Medtronic idag ett brett sortiment av produkter och behandlingsmetoder för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, neurologiska rubbningar, ryggskador och diabetes. En bred exponering mot områden som växer och en bred exponering inom området medicinsk teknik gör aktien spännande.

Utblick

Med tydligt dämpade utsikter för tillväxt under 2024 och särskilt i Europa är ett scenario med successivt sänkta korträntor mer troligt. Med detta följer också att företagsvinsterna i närtid fortsatt kommer att vara under press i många sektorer. Positivt är att börsen går från att främst vara vinst- till räntedriven. Skiftet i detta avseende är nära förestående och kommer sannolikt att ge ett brett stöd för finansiella tillgångar, och särskilt i riskfyllda, som aktier och högavkastande obligationer.

Relaterade artiklar

Förvaltarkommentar februari 2024
Förvaltarkommentar januari 2024
Förvaltarkommentar december 2023
Marknadsutsikter 2024 - Espiria förvaltningskommentar
Förvaltningskommentar september 2023

Nyheter

Visa mer
Förvaltarkommentar februari 2024
Förvaltarkommentar januari 2024