Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Nordic Corporate Bond - East Capital Groups Globala Outlook Serie

East Capital Groups Global Outlook Webinar Series, med Stefan Pari, portföljförvaltare och East Capital Groups vd, Per Elcar. Webbinariet är på engelska.

Den nordiska marknaden för företagsobligationer är ineffektiv på grund av en hög andel emittenter utan rating. Genom att vara på plats och träffa företagen kontinuerligt identifierar vi möjligheter i ett tidigt skede. Vår nylanserade fond Nordic Corporate Bond har varit populär bland investerarna, och portföljförvaltaren Stefan Pari berättar mer varför.

Upptäck Espiria Corporate Bond

Relaterade artiklar

Förvaltarkommentar maj 2024
Revansch för ränteobligationer: kundintresset för fonden Espiria Nordic Corporate Bond på rekordnivå
Marknadsutsikter 2024 - Espiria förvaltningskommentar
Invest with impact on the stock market