Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Revansch för ränteobligationer: kundintresset för fonden Espiria Nordic Corporate Bond på rekordnivå

Ny statistik från Fondbolagens Förening bekräftar en enastående utveckling och högt kundintresse för fonden Espiria Nordic Corporate Bond (NCB). Espiria-teamet berättar att fonden har uppnått 980 miljoner SEK hittills i år. Det motsvarar 8% av alla kapitalflöden till företagsobligationsfonder i Sverige under samma period, ett kvitto på attraktionskraften hos Espiria NCB i dagens marknadsmiljö.

Investerare från alla kundsegment ser fördelarna med fonden i jakten på stabilitet under volatila marknadsförhållanden. Detta syns också i den ökade efterfrågan på obligationer och ränteinvesteringar på de nordiska marknaderna.

"Vi är glada över fondens attraktionskraft och har fått en överväldigande respons från institutionella investerare, privata investerare och rådgivare i vårt starka partnernätverk", säger Nikodemus Dahlgren, Head of Investor Relations. "Jag är stolt över det hårda arbete som både Investor Relations och Investment Management-teamen har gjort för att navigera genom svåra marknader och möta våra kunders dynamiska behov".

Under ledning av Espirias erfarna team, använder fonden ett strategiskt tillvägagångssätt som kombinerar högränteobligationer med likvida obligationer av god kreditvärdighet. Globalt sett har investeringar i räntebärande tillgångar fått en revansch under andra halvåret 2023. I Norden ser vi att räntebärande värdepapper har presterat bra över tid, och har varit fortsatt stark under 2023.

"Vår strategiska blandning av obligationer med hög avkastning och högt kreditbetyg kombinerat med stort fokus på stabilitet, har tilltalat investerare i osäkra tider. Vi ser fram emot att bygga vidare på denna framgång och fortsätta identifiera unika investeringsmöjligheter, samt erbjuda våra kunder en väg till långsiktig tillväxt under det kommande året", säger Stefan Pari, portföljförvaltare på Espiria.

Espiria fortsätter att vara ledande inom globala aktieinvesteringar och nordiska ränteinvesteringar, genom att erbjuda innovativa och pålitliga investeringslösningar.

*****

Kontaktinformation
Jessica Scott, Marknads- och Kommunikationschef, East Capital Group 
+46 708 72 84 55 mediaenquiries@eastcapital.com 
 

Om Espiria och East Capital Group
Espiria är en del av East Capital Group, en global kapitalförvaltare baserad i Sverige sedan 1997. Vi erbjuder investeringslösningar inom förvaltning av aktier, räntepapper, och fastigheter. Kärnan i vår verksamhet är inte bara att hitta attraktiva investeringsmöjligheter, utan också att aktivt arbeta för att driva förändring och påverka industrier runt om i världen att bli mer hållbara.

Inom East Capital Group hittar du East Capital – specialiserat på tillväxt- och frontiermarknader, East Capital Real Estate – som förvaltar investeringar i kommersiella fastigheter i Central- och Östeuropa, Espiria – som bedriver global förvaltning av aktier och räntestrategier, och Adrigo – en nordisk hedgefond med fokus på absolut avkastning. East Capital Group äger 49 % i det svenska fondbolaget Cicero Fonder, samt en ansenlig del av det börsnoterade fastighetsbolaget Eastnine (OM:EAST), som äger, utvecklar och förvaltar moderna och hållbara kontors- och logistiklokaler i förstklassiga lägen i Baltikum och Polen.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om våra fonder, såsom informationsbroschyr, faktablad för investerare och finansiell information på svenska och engelska finns på vår hemsida www.espiria.se, och kan erhållas kostnadsfritt från oss eller våra lokala representanter. Läs informationsbroschyr samt basfakta innan du fattar några definitiva investeringsbeslut.

Relaterade artiklar

Förvaltarkommentar maj 2024
Nordic Corporate Bond - East Capital Groups Globala Outlook Serie