Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Att göra skillnad för världen med investeringar

Relaterade artiklar

Hållbarhetsmål i realiteten - ett besök hos Essity
East Capital Group släpper hållbarhetsrapport
Invest with impact on the stock market
Hållbarhetsdrivna investeringar för grön omställning