Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

East Capital Group släpper hållbarhetsrapport

Efter att ha drivit ESG-frågor på tillväxt- och frontiermarknader under 25 år, tillämpar vi inom East Capital Group unika insikter och metoder i våra investeringar. Idag publicerar vi den första hållbarhetsrapporten, Sustainable Investment Report, som omfattar hela East Capital Group. Rapporten presenterar verktyg och utfall från alla gruppens varumärken: Adrigo, East Capital, East Capital Real Estate och Espiria.

- Sällan har riskbedömning, aktivt ägarskap och god tillsyn varit så viktigt som idag. När East Capital investerar ser vi att grundlig analys och aktieägarengagemang både leder till positiv förändring och högre avkastning, säger Karine Hirn, hållbarhetschef på East Capital Group.

Unika insikter med egna analysverktyg

Sedan East Capital grundades 1997 har vi arbetat för positiv förändring och vi ser att våra ansträngningar gör nytta. Som långsiktig aktiv ägare ser vi ett behov av att strukturera företagets egen kunskap, erfarenhet och syn på ESG-relaterade risker och möjligheter. Sedan 2016 har vi därför använt ett eget ESG-scorecard för våra portföljinnehav inom tillväxtmarknader.

Under 2021 har vi fortsatt att utveckla och implementera nya ESG-verktyg. Verktyget SDG VCA (Value Chain Assessment) används för fonden East Capital Global Emerging Markets Sustainables portföljinnehav och utvärderar företagens verkan på FN:s Globala hållbarhetsmål (SDG) genom deras värdekedja. Ett liknande utvärderingsverktyg baserat på SDG används också för Espiria SDG Solutions. Dessa verktyg tydliggör vår övertygelse att investerare måste söka bredare för att få exponering gentemot verkligt hållbarhetsdrivna placeringar till rimliga värderingar. Det är bland dessa framtidsinriktade företag som vi hittar de starkast lysande stjärnorna.

- ESG och hållbarhetsaspekten är grunden för East Capital Groups investeringsfilosofi. I takt med att investerarnas krav blir allt högre tror jag också att branschens fokus på ESG-frågor kommer fortsätta att öka, säger Per Elcar, VD på East Capital Group.

Andra viktiga händelser under 2021

År 2021 har även präglats av stark tillväxt inom hållbara investeringar och under året har East Capital Group bland annat etablerat partnerskap med impact-investeraren Alquity, blivit SASB Alliance User Member samt supporter till Transition Pathway Initiative. Även Espiria har lanserat fonden Espiria SDG Solutions och anslutit sig till initiativet Net Zero Asset Managers. East Capital Group har blivit deltagare i FN:s Global Compact och våra kollegor har främjat bättre ESG-standarder i otaliga keynotes, seminarier och möten runt om i världen.

Ladda ner rapporten

Relaterade artiklar

Hållbarhetsmål i realiteten - ett besök hos Essity
Att göra skillnad för världen med investeringar
Invest with impact on the stock market
Hållbarhetsdrivna investeringar för grön omställning

Nyheter

Visa mer
Förvaltarkommentar februari 2024
Förvaltarkommentar januari 2024