Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Förvaltningskommentar juni 2023

Värdeutveckling

Värdeutvecklingen i fonderna var fortsatt positiv under juni månad och när halvåret summeras kan vi konstatera att avkastningen överträffat våra förväntningar. 

Månadsavkastningen i blandfonderna Espiria 30, Espiria 60 och Espiria 90 var 1,0, 2,3 respektive 4,1 procent. För halvåret var motsvarande tal 6,8, 12,1 respektive 15,4 procent.
Den i december 2022 nystartade fonden Espiria Nordic Corporate Bond gick upp med 0,5 procent i juni och med 3,1 procent det första halvåret 2023.

Espiria SDG Solutions månadsavkastning var 3,2 procent, för perioden januari till juni var uppgången 6,6 procent. Fondens inriktning på hållbarhet och företag som driver utvecklingen i detta avseende har halkat efter börsuppgången i år, vilket förklarar den blygsamma avkastningen. Stora teknologiföretag har också uppvärderats på aktiemarknaden, här har Espiria SDG Solutions en låg exponering. Fonden har gått sämre än index under det första halvåret.

Espiria Global steg med 5,1 i juni, för perioden januari till juni var uppgången 22,1 procent. Fonden har utvecklats bättre än index under det första halvåret där en hög andel teknologiföretag har varit den främsta källan till god avkastning.  I juni månad märks särskilt Adobe (mjukvara) +16 procent och Oracle (molnlösningar, system för resursplanering ERP) +11 procent.  
 

Omvärldsutveckling

Mönstret från den senaste månaden går igen med en inbromsning av de globala ekonomierna i Västvärlden samtidigt som återöppnandet av Kina inte sker med den kraft som förväntat. Slutet på räntehöjningscykeln, såväl i USA som i Europa, är relativt nära förestående. Fortsatt pressas konsumenterna av sämre köpkraft och företagen anpassar sin verksamhet till en tuffare konkurrenssituation med interna åtgärder. Detta är särskilt tydligt i både konsumentnära- och teknologiföretag, de trimmar kostnaderna med tonvikt på personal.

Den amerikanska centralbanken FED lämnade styrräntan oförändrad vid sitt möte i juni. I Sverige höjde Riksbanken styrräntan med 25 baspunkter vid sitt möte den 29 juni, till 3,75 procent. Den svenska 10-åriga obligationsräntan steg under månaden, till 2,57 procent (2,24).

Priset för Brentolja steg till 75 (72) dollar/fat men har etablerat sig på en tydligt lägre nivå (-13 procent) än vid årsskiftet. Kronan är fortsatt svag mot såväl dollarn på 10,80 (dollar/krona) som euron på 11,80 (euro/krona). Fortsatt turbulens i den svenska fastighetssektorn förklarar delvis den historiskt svaga kronan.   

Innehav och förändringar under perioden

Under månaden deltog vi i en emission där Swedbank emitterade Tier 2 kapital till en attraktiv ränta. Banken, som är en av de lönsammaste i Europa har en hög investment grade rating från både S&P och Moodys, dessutom med stabila framtidsutsikter. Ett av Swedbanks fokusområden är att underlätta deras kunders ”hållbarhetsresa” genom gröna lån eller kunskapsöverföring. 

Inom globala aktier är schweiziska Swatch Group (klockor) ett nytt innehav. I gruppens portfölj finns starka varumärken som Omega och Blancpain, kvalitetsklockor i premiumsegmentet. Lönsamheten för exklusiva klockor är god och här konkurrerar man bland annat med varumärken som Rolex och Patek Philippe (båda privata företag). Swatch Group är ett skuldfritt med en mycket attraktiv aktievärdering. Fondens innehav i United Health Group har sålts då vinsttillväxten dämpas framöver.

Utblick

Regionalt såg vi i juni en fortsatt stark börsutveckling i Japan (Topix index +7 procent) och USA (S&P 500 +5 procent) medan Europabörserna rörde sig sidledes. Tydligt har ”teknologi” som tema fortsatt varit en motor för börserna. Samtidigt som värderingen av just dessa bolag är hög eller mycket hög finns det ett gott värderingsstöd i mer mogna sektorer som hälsovård och finans. När en dämpad inflationstakt materialiseras kommer lägre företagsvinster som följdeffekt. Detta skifte närmar sig och stödet i värderingen skiftar från vinster till räntor. Vi har vi fokus på företag med stabilitet i intjäning och goda marginaler. Företagsobligationer i Norden erbjuder en mycket attraktiv avkastning givet att företagen vi investerar i har starka kassaflöden och/eller goda säkerheter.

Relaterade artiklar

Förvaltarkommentar april 2024
Förvaltarkommentar februari 2024
Förvaltarkommentar januari 2024
Förvaltarkommentar december 2023
Marknadsutsikter 2024 - Espiria förvaltningskommentar

Nyheter

Visa mer
Förvaltarkommentar april 2024
Espiria lanserar en ny utdelande andelsklass som svar på en stark utveckling och hög efterfrågan från investerare