Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Förvaltarkommentar mars 2024

Värdeutveckling

Mars var ytterligare en månad med starka aktiebörser, lett av tekniktunga Nasdaq börsen. Andra ledande marknader uppvisade, liksom i USA, nya All Time High som Eurostoxx 600 i Euro-området och Topix i Japan. Den nordiska kreditmarknaden kännetecknades av en stor efterfrågan på krediter och god likviditet i ljuset av förväntade räntesänkningar senare i år. 

Samtliga Espiria fonder visade en positiv värdeutveckling. Aktiefonden Espiria Global Innovation (namnändrad från Espiria Global för att betona ett ökat fokus på innovativa tillväxtbolag) var upp 7,2 procent. Den förändrade inriktningen motiveras av att innovativa företag ligger i framkant vad gäller teknisk utveckling och att de över tid förväntas uppvisa en högre tillväxt och därmed en bättre vinstutveckling. Potentialen för aktierna är högre, men med en högre risknivå. De aktier som bidrog mest till avkastningen var Oracle (affärssystem, USA) +11 procent, Zalando (e-handel, Tyskland) +34 procent och Alphabet (sökmotor, sociala medier/strömningstjänster, USA) +10 procent.

Aktiefonden Espiria SDG Solutions gick upp 6,7 procent. De största bidragsgivarna till avkastningen var Novo Nordisk (läkemedel, Danmark) +4 procent, Oracle (affärssystem, USA) +11 procent och Johnson Control (brandsäkerhet, kyl- och värmepumpslösningar, USA) +9 procent.

Av blandfonderna steg Espiria 30 med 2,8 procent, Espiria 60 med 4,9 procent och Espiria 90 med 6,3 procent. Innehaven i Zalando +34 procent och Traton (lastvagnar, Tyskland) +31 procent bidrog positivt till avkastningen. I Espiria 90 gick H&M (detaljhandel, Sverige) +24 procent efter det att kvartalsrapporten för första kvartalet 2024 överträffat förväntningarna och att målet för en rörelsemarginal om 10 procent 2025 står fast.

Espiria Nordic Corporate Bond gick upp med 0,6 procent under månaden. För företagsobligationer har kreditspreadar gått ihop något i de nordiska länderna. I fonden Espiria Nordic Corporate Bond dämpades värdeutvecklingen av fondens obligationsinnehav i Intrum (kredithanteringstjänster, Sverige). Intrums obligationer har fallit i värde då förtroendet för återbetalningsförmågan, särskilt för långa löptider, ifrågasatts när den finansiella risken i bolaget är relativt hög.

Omvärldsutveckling

Förtroendet för den amerikanska ekonomi ökar och där scenariot är en måttlig tillväxt. Samtidigt förväntas inget högre inflationstryck utan en relativt samstämmig bild talar för åtminstone tre räntesänkningar senare i år och med början innan sommaren. I Europa kommer tillväxten att vara låg, men en ytterligare försämring ligger inte i korten. Även här förväntas lägre styrräntor under året, men där utgångsnivån är en dryg procent lägre än i USA.

Den amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan sjönk marginellt till 4,2 (4,3) procent. I Sverige har långräntorna gått ner något, den 10-åriga statsobligationsräntan till 2,4 (2,5) procent. 

Priset för Brentolja steg till 87 (82) dollar/fat, sannolikt reflekterar detta att aktivitetsnivån i ekonomin inte kommer att försvagas ytterligare. I och med en något ljusare konjunkturbild i USA har dollarn stärkts mot både euron och den svenska kronan. 

Innehav och förändringar under perioden

I Espiria Global Innovation har den förändrade inriktningen mot innovationsdrivna företag medfört att vi nyinvesterat i ett antal företag, dit hör Akamai (global operatör av regionala datacenter, USA), Take-Two Interactive (dataspelsutvecklare, USA), Samsung (elektronikjätte med tonvikt på mobiler, minneschips, komponenter), Universal Music Group (skivbolag, USA) och Synopsys (chip design mjukvara, USA). Samtidigt har vi sålt företag med mer mogna verksamheter: Volkswagen (bilar, Tyskland), Gecina (fastigheter, Frankrike), Swatch Group (klockor, Schweiz) och Smurfit Kappa (kartong/förpackningar, Irland).

I Espiria 90 har vi nyinvesterat i Husqvarna (produkter för trädgård, skog och park, Sverige), med högkvalitativa produkter, allt oftare batteridrivna, med en god underliggande efterfrågan. Andelen i Castellum (fastigheter, Sverige) har utökats. Innehaven i svenska Afry (konsultverksamhet) och Electrolux (vitvaror) har sålts då en svag ekonomi medför en besvärlig konkurrenssituation med press på lönsamheten.

Utblick

Företagen har anpassat sig till en utmanande omvärldsbild med en svag men något bättre efterfrågan av varor/tjänster. Med interna åtgärder och successivt lägre räntor är utsikterna, allt annat lika, ljusare. Förtroendet för risktillgångar har återvänt sedan i höstas och återspeglas också i den god utvecklingen för fondernas innehav under inledningen av året. Vi ser att marknadsledare, oavsett sektor, är bäst positionerade i denna miljö. Aktier som tillgångsklass har utvecklats starkare än vi förväntat oss varför en lugnare fas i termer av kursutveckling är mer troligt i närtid. För företagsobligationer är utvecklingen väl i linje med vår bild för helåret.

Relaterade artiklar

Espiria lanserar en ny utdelande andelsklass som svar på en stark utveckling och hög efterfrågan från investerare
Förvaltarkommentar februari 2024
Förvaltarkommentar januari 2024
Förvaltarkommentar december 2023
Marknadsutsikter 2024 - Espiria förvaltningskommentar

Nyheter

Visa mer
Förvaltarkommentar april 2024
Espiria lanserar en ny utdelande andelsklass som svar på en stark utveckling och hög efterfrågan från investerare