Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Förvaltningskommentar juli 2023

Värdeutveckling

Värdeutvecklingen i samtliga Espirias fonder var positiv under månaden där de räntebärande placeringarna bidrog mest. Den goda utvecklingen för internationella aktier i lokala valutor dämpade fondernas avkastning beroende på en relativt stark svensk krona. 

Månadsavkastningen i blandfonderna Espiria 30, Espiria 60 och Espiria 90 var 0,4, 0,6 respektive 0,1 procent. 

Espiria 90 har hittills i år gått upp med över 15 procent, vilket står sig mycket väl i kategorien blandfonder med en hög andel aktier.

Espiria Nordic Corporate Bond gick upp med 1,0 procent i juli, väl över vår förväntade avkastning för obligationer, detta tack vare en god värdeutveckling i fondens innehav.

Espiria SDG Solutions månadsavkastning var 0,2 procent. Innehavet i Volvo Cars +16 procent (personbilar) gick starkt mot bakgrund av dels en stark kvartalsrapport dels att förväntad försäljningsvolym under året skruvades upp. Det norska bolaget Kahoot +16% (nätbaserad inlärningsplattform) mottog ett uppköpsbud från en aktör inom Private Equity.

Espiria Global steg med 0,8 procent i juli. Fortsatt bidrog teknologiföretag till avkastningen med tydliga uppgångar i Adobe +13 procent (mjukvara), Meta +11 procent (sociala medier), Alphabet +11 procent (sökmotor/streaming). Av fondens tio största innehav är åtta teknologiföretag med dominans av de amerikanska, andelen inom sektorerna IT och Kommunikation uppgår till cirka 43 procent i Espiria Global.

Omvärldsutveckling

Med successivt lägre inflationstal i omvärlden närmar vi oss slutet på räntehöjningscykeln, där USA ligger först följt av Europa. I Sverige är inflationen fortsatt högre än i omvärlden men även här på väg ner, den svaga kronan har märkbart gett högre kostnadsökningar på grund av fördyrad import. Svenska BNP siffror pekar på en tydlig inbromsning för den inhemska ekonomin också kraftigare än förväntat. Sammantaget ser vi en låg eller obefintlig global tillväxt i närtid där förbättrade inflationssiffror så småningom leder till ett slut på den penningpolitiska åtstramningen.

Den amerikanska centralbanken FED höjde än en gång styrräntan, nu med 25 baspunkter till intervallet 5,25–5,50 procent. Även den europeiska centralbanken ECB höjde styrräntorna med 25 baspunkter, med den viktigaste till 3,75 procent. Den svenska 10-åriga obligationsräntan var nästintill oförändrad under månaden, 2,53 procent (2,57).

Priset för Brentolja steg till 85 (75) dollar/fat och är nu tillbaka på nivån vid årsskiftet. Kronan har stärkts mot såväl dollarn på 10,52 (10,80) som euron på 11,57 (11,80).

Innehav och förändringar under perioden

Under månaden investerade vi i en attraktivt värderad obligation utgiven av banken DNB. Obligationen har en officiell A- rating vilket motsvarar en stark investment grade på S&P 500 ratingskala. DNB är en välkapitaliserad bank där den norska staten är en stor långsiktig aktieägare. Banken föll även väl ut i EBAs stresstest genom användandet av konservativa interna ratingar när det kom till utlåning och med en hälsosam vinstgenerering. 

I Espiria SDG Solutions har portföljen breddats med en nyinvestering i amerikanska Solaredge. Företaget tillverkar och marknadsför växelriktare, en essentiell del vid installation av solceller. De omvandlar den likström solceller genererar till växelström. Växelriktare från Solaredge håller mycket hög kvalitet och är tillförlitliga vilket gjort företaget till marknadsledare i bland annat USA. Solaredge erbjuder en intressant tillväxtprofil exponerad mot energiomställningen.

Utblick

Vid ingången till augusti, när rapportsäsongen för första halvåret kommit drygt halvvägs, har de positiva överraskningarna varit mindre frekventa förutom inom teknologiföretag. Återigen har de största bolagen med strukturell medvind visat på en fantastisk intjäning medan många medelstora företag i de flesta sektorer haft det tuffare, både med försäljningstillväxt och marginaler. Sammantaget kommer vinstutvecklingen framöver att vara mer dämpad, vilket gör att den medvind börserna har haft sedan i våras bygger på lägre inflation och på sikt även lägre räntor. Värderingsstödet för börserna är i avtagande, vilket talar för en begränsad potential på kort sikt.

Relaterade artiklar

Förvaltarkommentar februari 2024
Förvaltarkommentar januari 2024
Förvaltarkommentar december 2023
Marknadsutsikter 2024 - Espiria förvaltningskommentar
Förvaltningskommentar november 2023

Nyheter

Visa mer
Förvaltarkommentar februari 2024
Förvaltarkommentar januari 2024