Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Förvaltarkommentar december 2023

Värdeutveckling

Året slutade starkt på såväl aktie- som räntemarknaderna, med uppåtriktade börser och sjunkande obligationsräntor. Fondernas avkastning var också positiv för samtliga Espiria fonder under december. 

Under månaden gick blandfonderna Espiria 30, Espiria 60 och Espiria 90 upp med 1,6, 2,4 respektive 3,6 procent. Aktiefonderna Espiria Global och Espiria SDG Solutions gick upp med 2,7 respektive 2,7 procent. Espiria Nordic Corporate Bond steg med 1,8 procent.

För 2023 var helårsavkastningen god i samtliga fonder förutom Espiria SDG Solutions. Under året gick Espiria 30, Espiria 60 och Espiria 90 upp med 8,4, 11,8 respektive 16,8 procent. Espiria Global steg med hela 21,4 procent. Espiria SDG Solutions sjönk med 2,3 procent under året, många ”hållbara” företag har halkat efter i uppgången mot bakgrund av alltför höga förväntningar och krävande värderingar för denna typ av företag/aktier. Espiria Nordic Corporate Bond fond gick upp med 8,2 procent under dess första hela år efter starten i december 2022.

Börsuppgången under december var relativt bred och mindre koncentrerad till teknologijättarna. Ericsson (telekommunikationsutrustning) +20 procent, snuvade konkurrenten Nokia på en mycket stor order inom Open RAN (Radio Access Networks) från amerikanska operatören AT&T, kursen har därmed återhämtat nedgången tidigare under året. Thermo Fisher Scientific (medicins teknik) +8 procent, steg när negativa jämförelsetal från covid-19 relaterad försäljning sakta men säkert försvinner ur böckerna. 

Omvärldsutveckling

Ytterligare en månad med mer positiva och lägre inflationstal har passerat, det gäller såväl i USA som i Europa. Med detta har centralbankerna också pausat eller helt stoppat ytterligare räntehöjningar. Dessa besked har också fått obligationsräntorna att falla signifikant. Samtidigt är det tydligt att den ekonomiska tillväxten kommer att vara mycket måttlig under 2024.

Den amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan föll tillbaka till 3,9 (4,3) procent. I Sverige har de långa räntorna gått ner, den 10-åriga statsobligationsräntan från 2,6 till 2,0 procent. Detta är än en gång en klar signal om att inflationsförväntningar på lång sikt gått ner. 

Priset för Brentolja sjönk till 77 (80) dollar/fat. Den svenska kronan stärktes mot såväl dollarn, till 10,04 (10,46), som euron till 11,11 (11,43). 

Innehav och förändringar under perioden

I Espiria Nordic Corporate Bond fonden har vi investerat i obligationer (FRN - Floating Rate Note) utfärdade av dels Volvo Cars (personbilar) med en kupong om 5,9 procent, dels av Aker Horizon (utvecklar utrustning för energiomställning till grön energi) med en kupong om 8,0 procent.

Inom globala aktier har vi nyinvesterat i Warehouses De Pauw (WDP), ett belgiskt bolag med ett stort bestånd av logistikfastigheter. WDP gynnas av en strukturell tillväxt inom e-handel. Aktierna i Castellum (fastigheter) har sålts efter en uppvärdering om 30 procent på kort tid.

I Espiria SDG Solutions har några av de relativt nya innehavens vikt utökats, dit hör tyska Siemens Healthineers (medicinsk teknik), amerikanska Oracle (affärssystem) och amerikanska Iquvia (medicinsk teknik) samtliga med en solid tillväxtprofil. För att förbättra portföljbalansen har vi reducerat innehaven i både franska Danone (livsmedel) och svenska Essity (hygienprodukter), båda med en dämpad vinsttillväxt in i kommande år.

Utblick

Med en förväntan om att styrräntorna kommer att sänkas väsentligt under kommande år är det rimligt att anta att konjunkturutsikterna inte förmörkas ytterligare. Blickar vi lite längre fram är en förnyad framtidsoptimism berättigad. Stödet av lägre räntor uppväger därmed att företagens vinster kan vara under press i närtid. De finansiella marknaderna har till viss del diskonterat sjunkande räntor, men vår relativt positiva grundsyn vilar på en normaliserad tillväxt efter år 2024.

Relaterade artiklar

Förvaltarkommentar maj 2024
Förvaltarkommentar april 2024
Förvaltarkommentar februari 2024
Förvaltarkommentar januari 2024
Marknadsutsikter 2024 - Espiria förvaltningskommentar